Skip to content
 

EU PROJEKTI

Občina Ankaran v okviru svojih pristojnosti kandidira na različnih razpisih za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evrospkega socialnega sklada in Kohezijskega sklada) in sredstev drugih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem …).

Ta sredstva so namenjena sofinanciranju številnih projektov, med drugim tudi projektom čezmejnega sodelovanja, izgradnji komunalne, prometne in turistične infrastrukture, spodbujanju podjetništva, zaposlovanja, izobraževanja idr.

Share