Skip to content
 

Comunità Italiana – Italijanska Narodna Skupnost

La pagina web è ancora in costruzione i contenuti sono incompleti. Grazie per la comprensione!

AVVISO, 19. 9. 2017:

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano pubblica il bando per un posto di lavoro tecnico–professionale COLLABORATORE PROFESSIONALE VII/2 (I) m/f a tempo indeterminato part-time.

Bando

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran objavlja razpis za prosto strokovno–tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) m/ž s krajšim delovnim časom za nedoločen čas.

Razpis

———————————————————————————

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je italijanska narodna skupnost v Sloveniji organizirana v Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnosti. To je krovna organizacija, in kot taka sogovornik državnih organov za področje občin Koper, Izola in Piran, (Ankaran v ustanavljanju) kjer Italijani živijo avtohtono. Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti ima status osebe javnega prava.

V občinah (Koper, Izola, Piran in Ankaran v ustanavljanju) je italijanska narodna skupnost organizirana v občinske samoupravne narodne skupnosti pripadnikov italijanske narodnosti.

V vsaki od treh obalnih občin, kjer Italijani živijo avtohtono, je po veljavnih statutih obvezno eden od podžupanov pripadnik italijanske narodne skupnosti; pripadniki italijanske narodne skupnosti imajo v občinskih svetih tudi svetnike, ki jih izvolijo sami. Pripadniki te skupnosti imajo tako dvojno volilno pravico (splošno in posebno) – na lokalnem in na državnem nivoju. Pripadniki italijanske narodne skupnosti po večinskem sistemu izvolijo svojega predstavnika – poslanca v Državni zbor Republike Slovenije (3. odstavek 80. člena Ustave RS).

Poleg tega ima italijanska narodna skupnost v Sloveniji ustanovljeno tudi Unijo Italijanov – Skupnost Italijanov, ki ima status društva. Ta Unija se povezuje z Unijo Italijanov na Hrvaškem, hkrati pa služi kot most (materialni, kulturni) za povezavo z matičnim narodom in državo Italijo.

Občina Ankaran bo v pripravi svojih aktov in bodoči organizioranosti občinske uprave zagotavljala italijanski narodni skupnosti status in pogoje za delovanje na najmanj takšnem nivoju, kot ga ima skupnost Italijanov v obalnih občinah danes. V luči evropskih integracijskih procesov pa lahko četrta obalna občina Ankaran, ki obmorsko meji na sosednjo Republiko Italijo pomembno soprispeva k dvigu medkulturnega dialoga in večjezičnosti (plurilingvizem).

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je italijanska narodna skupnost organizirana v:

OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI –
COMUNITA’ AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITA’ ITALIANA

Župančičeva ulica – Via Župančič 39
SI-6000 KOPER – CAPODISTRIA
+386 (05) 62 79 151
+386 (05) 62 74 091
cna_costiera@siol.net

Predsednik: Alberto Scheriani

Share