Skip to content
 

Knjižnica Ankaran


Program

12. 9. 2017 ob 18.00 – predstavitev knjige – Zaradi tehničnih razlogov je dogodek odpadel. Predstavitev bo na sporedu novembra.

EVA ERPIČ uni. dipl. socialna delavka, specializantka psihoterapije, predsednica društva Človeška toplina in avtorica knjige: Kako te imeti rad?

Tema vsakič znova odpira nove poglede in spoznanja. Odnosi so sočutje, so hrepenenje, so odrešitev in prekletstvo, če se v njih ne znajdemo. So nekaj, za kar smo opremljeni že ob rojstvu, saj drugače ne bi preživeli.

Evino poslanstvo je to, da govori o stvareh, ki jih vsi čutimo, a jih ne izrazimo, kar se pozna tudi na področju spolnosti. Že od svojega 13. leta dela na sebi, se uči o odnosih in je svoje delo posvetila ljudem in njihovim stiskam. 

18. 9. 2017 ob 17.30 – predstava za otroke

V ponedeljek, 18. septembra, ob 17.30 uri nas bodo obiskala pravljična bitja iz Poljske “Domise”. Interaktivna predstava, ki nas popelje v drugo in drugačno kulturo, je primerna za radovedne malčke in njihove starše. Vljudno vabljeni!

19. 9. 2017 ob 18.00 – pesniško glasbeni večer

Mirjana Šernek nam bo ob glasbenih vložkih Aleksandre Druker (Glasbena šola Koper) skozi pripoved lastne življenjske poti predstavila pesniško zbirko Zate.

26. 9. 2017 ob 18.00 – predavanje Zveze potrošnikov Slovenije

Vem Več

Ker se velikokrat znajdemo v zagati in ne vemo, kakšne so naše pravice oz. kako ukrepati v primeru, ko dobimo domov okna, ki niso takšna, kot smo jih hoteli, ali ko želimo zamenjati že kupljeno blago, smo v goste povabili strokovnjaka iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Izvedeli bomo, kako ukrepati, ko ima izdelek napako, kaj je stvarna napaka, kje in kako jo uveljavljate.

 

 

Settembre in biblioteca 

12. settembre 2017 alle 18.00 – Presentazione del libro – L’evento è stato cancellato per motivi tecnici. La presentazione è stata spostata a novembre.

EVA ERPIČ operatore sociale, specialista in psicoterapia, presidente della società Človeška toplina e autrice del libro Come volerti bene? Argomento sempre nuovo e interessante. Le relazioni possono essere compassione, desiderio, salvezza ma anche maledizione se non le sappiamo gestire. Le relazioni sono qualcosa per cui siamo equipaggiati dalla nascita, perché altrimenti non potremmo sopravvivere. La missione di Eva è parlare di cose che tutti sentiamo ma non sappiamo esprimere, anche nel campo della sessualità. Ha lavorato su se stessa da quando aveva 13 anni, studia le relazioni e ha dedicato il suo lavoro alle persone e alle loro difficoltà.

18. settembre 2017 alle 17.30 – rappresentazione per bambini

Lunedì 18 settembre ci faranno visita i “Domise”, creature fiabesche della Polonia. Performance interattiva che ci porta in una cultura diversa, adatta ai curiosi grandi e piccoli. Gentilmente invitati!

19. settembre 2017 alle 18.00 – serata di poesia e musica

Mirjana Šernek (poesia) e Aleksandra Drukner (musica) ci presenteranno la raccolta di poesia Zate.

26. settembre 2017 alle 18.00 – conferenza dell’Associazione dei consumatori della Slovenia

Cosa fare quando non sappiamo quali sono i nostri diritti, come agire quando riceviamo dei prodotti che non sono così come credevamo, come sostituire la merce comperata … ? A queste domande cercheremo di dare risposta con l’aiuto degli esperti dell’Associazione dei consumatori della Slovenia. Apprenderemo come agire quando un prodotto non funziona, come farsi rimborsare ecc.


»Noben prijatelj ni tako zvest, kot je knjiga.« (Ernest Hemingway)

Kako pomembna je knjižnica za polno življenje skupnosti, je pokazalo zbiranje pobud občanov pri pripravi prvega samostojnega proračuna Občine Ankaran. Potreba po knjižnici je bila visoko na prednostnem seznamu. Več kot deset pobud občanov je potrdilo, da spada knjižnična dejavnost popolnoma upravičeno med zanimanja in potrebe ljudi, za katere moramo poskrbeti vse občine v Sloveniji.
Zametki knjižnic so se v Ankaranu pojavljali že od nekdaj, v različnih oblikah in obdobjih. Zakonske pogoje za vzpostavitev krajevne knjižnice smo izpolnjevali že dolgo časa. Že nekdanja »mladinska soba« je imela svojo knjižno polico, dober obisk dragocenega bibliobusa pa je potrjeval, da je potreba po knjižnici velika. V lanskem letu smo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper začeli pripravljati vse potrebno za vzpostavitev lastne knjižnice. In zdaj jo imamo. Knjižnica v Ankaranu v Domu družbenih dejavnosti je veliko večja od svojega prostora – ob stalni zbirki nam ponuja gradivo iz vseh enot osrednje in drugih knjižnic ter prostor za druženje vseh generacij.
Stalna, šest dni na teden odprta knjižnica, pomeni za Ankaran velik preskok v dostopnosti do najosnovnejše kulturne infrastrukture in zveste prijateljice – knjige. Z njo smo hkrati postavili še en mejnik: začeli smo oblikovati naše kulturno središče.

 

Gregor Strmčnik, župan Občine Ankaran

 

 

ZLOŽENKA S KORISTNIMI INFORMACIJAMI

 


KONTAKTNI PODATKI
Knjižnica Ankaran
(Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper)
T: 05 66 53 025
E: info@knjiznica-ankaran.si
W: http://www.knjiznica-ankaran.si

Urnik:
Ponedeljek in torek: 13.00–19.00
Sreda, četrtek in petek: 9.00–15.00
Sobota: 8.00–13.00

Share