Skip to content
 

KONSTITUIRANJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN

Ankaran, 28. 07. 2011

—————————————————————————————————————————-

Svet Krajevne skupnosti Ankaran se je na prvi seji v novi sestavi seznanil s poročilom predsednika Volilne komisije o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti in potrdil mandate članom Sveta krajevne skupnosti.

Za predsednika Sveta krajevne skupnosti je izvoljen Gregor Strmčnik, za podpredsednico pa Barbara Švagelj.

Share