Skip to content
 

Lokalna samouprava

ROJSTVO LASTNE SAMOUPRAVE

Bistvo kritičnega je v njegovi samostojnosti.
Svoboda je vgrajena v njegovo bistvo,
saj brez lastne svobode duha tudi ni mogoča zahteva
po svobodi njegovega okolja, v katerem naj se izrazi in udejanji.
Integralni del njegove narave je tudi odpor zoper zasužnjevanje,
ki je samo po sebi le poseben odraz neumnosti in omejenosti.
Osvobodilni boj lahko izrazimo tudi kot boj zoper duhovno omejenost.
Ta je prav tako ne samo povezana,
ampak se v svojem bistvu odraža kot pogum.
Svoboda je zmaga nad omejevalnostjo družbenega okolja
in je zato hkrati tudi antiteza strahu.

dr. France Bučar, 1923,
Rojstvo države: izpred praga narodove smrti v lastno državo.
Radovljica, Didakta, 2007

——————————————————————————————————

BROŠURA MOJA OBČINA (2009)

Share