Skip to content

NOVICE

OBVESTILO

Občanke in občane obveščamo, da bo Lekarniška podružnica Ankaran v soboto, 24. februarja 2018 zaradi prenovitvenih del zaprta.

Podružnica bo ponovno obratovala v ponedeljek, 26. februarja 2018 v nadomestnih prostorih po ustaljenem urniku.

Hvala za razumevanje!


SOFINANCIRANJE DRUŠTEV V LETU 2018

Ponedeljek, 1. februar 2018– Občina Ankaran je prvega februarja objavila nova razpisa za sofinanciranje društev na področju izvajanja družbenih dejavnosti in športa za leto 2018. Občina bo tako ankaranskim društvom omogočila lažje načrtovanje in izvajanje programov ter aktivnosti v tekočem letu.

Sporočilo za javnost


VPIS V VRTEC ANKARAN

Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec za šolsko leto 2018/2019 lahko oddate vlogo za vpis vse do 28. februarja 2018.

Obrazec za vpis dobite osebno na sedežu vrtca ali na spodnji povezavi. Izpolnjeno vlogo oddate pomočnici ravnateljice za vrtec, ge. Kristini Twrdy, vsak delovni dan med 7. in 15. uro vse do 28. 2. 2018.

Izpolnjen obrazec  lahko  pošljete tudi priporočeno po pošti na naslov: OŠV Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran (velja datum poštnega žiga).

Več informacij  dobite na tel: 05 662 6680 ali preko elektronske pošte: info@osv-ankaran.si

Vloga za vpis v vrtec


ISCRIZIONI ALL’ASILO GIARDINO D’INFANZIA »DELFINO BLU« PER L’ANNO SC. 2018/2019

Si comunica che a partire dal 9 febbraio al 5 marzo 2018 sono aperte le iscrizioni alle unitá di: Ancarano, Crevatini, Bertocchi, Capodistria e Semedella

– ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00,
– il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
presso la sede centrale in via dei Carreri 8, Capodistria (entrata dalla Riva Vojko – Vojkovo Nabrežje).

Si fa presente ai genitori, cui bambini non sono stati ammessi nell’anno sc. 2017/2018 di dover rifare la domanda sull’apposito modulo.
Troverete i moduli presso la direzione dell’asilo (tel.05/6262546), nonché sul nostro sito. I moduli compilati devono essere spediti tramite la pagina web o con una raccomandata alla direzione dell’asilo entro il 5 marzo (vale la data del timbro postale). Non serve inoltrare nuovamente la richiesta ai genitori che hanno gia’ presentato la domanda per l’anno sc. 2018/2019!

Domanda di iscrizione del bambino

VPIS V VRTEC GIARDINO D’INFANZIA >>DELFINO BLU<< ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Starše obveščamo, da potekajo vpisi v enote vrtca: Ankaran, Hrvatini, Bertoki, Koper in Semedela
od 9. februarja pa do 5. marca 2018:

– vsak dan od 10. do 11. ure in od 13. do 14. ure
– ob sredah od 10. do 11. ure in od 14. do 16. ure
na sedežu vrtca Kolarska ulica 8, Koper (vhod iz Vojkovega nabrežja).

Starše otrok, ki niso bili sprejeti v letu 2017/2018 obveščamo, da morajo vlogo ponovno poslati. Vlogo dobite na sedežu uprave vrtca (tel.05 / 6262546). Lahko jo natisnete tudi na naši spletni strani in jo izpolnjeno pošljete, priporočeno po pošti, upravi vrtca do 5. marca 2018 (velja poštni žig). Tistim, ki ste že vložili vlogo za šolsko leto 2018/2019, vloge ni potrebno ponovno pošiljati.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2018/2018

 


Dan odprtih vrat Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper – PetKA

V sredo, 14. 2. 2018, bo v Domu družbenih dejavnosti, na Bevkovi ulici 1 v Ankaranu, potekal dan odprtih vrat Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper – PetKA, enota Ankaran. Izvajalci programa bodo predstavili vsebine in način dela.
Za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta, ki jim je dnevni center namenjen, bodo organizirane prostočasne delavnice po sledečem urniku:

– 14.0014.30: pravljica o ljubezni in medsebojnem razumevanju;
– 14.30–15.30: ustvarjalna delavnica: izdelovanje Valentinovih voščilnic;
– 15.30–16.00: plesna delavnica;
– 16.00–17.00: ustvarjalna delavnica: izdelava živalic iz papirja;
– 17.00–18.00: nagradna tombola za vse otroke in mladostnike.

Hkrati obveščamo, da bo v času šolskih počitnic prav tako zagotovljen program za otroke in mladostnike po urniku.

Vabljeni!


Brezplačen odvoz posekanih palm

Občanke in občane obveščamo, da je znova na pohodu škodljivec, palmov vrtač. Gre za metulja, ki pri nas nima naravnega sovražnika, zato je toliko bolj pomembna preventiva. Obolele palme kažejo naslednje znake: sušenje in venenje listov, slaba rast, žagovina po tleh. Trenutno je edini učinkovit ukrep za zatiranje škodljivca takojšnja odstranitev obolelih dreves.

Občina Ankaran se je ponovno priključila akciji Marjetice Koper, s katero bo občankam ter občanom omogočila brezplačen odvoz že posekanih, obolelih dreves. Akcija bo potekala med 5. in 16. februarjem 2018. Po simbolični ceni lahko občani naročijo tudi posek poškodovanih dreves, in sicer; 30,00 evrov za palme do višine 2,5 metra in 70,00 evrov za palme nad višino 2,5 metra. Termin odvoza lahko rezervirate že danes, 23. januarja 2018, na tel: (05) 66 33 700 ali preko elektronske pošte: info@marjeticakoper.si.

 

 

Trasporto gratuito delle palme abbattute

Gentili cittadini, Vi avvisiamo che il parassita, la farfalla della palma, si sta diffondendo di nuovo. Questo tipo di farfalla non ha nessun predatore naturale nel nostro ambiente, perciò la preventiva è l’unico modo per evitare danni. Le palme colpite mostrano sintomi come foglie secche, perdita di turgore delle foglie giovani, crescita scarsa e segatura sulla terra intorno alla palma. In questo momento l’unico modo per disinfestare l’ambiente è l’abbattimento delle palme infestate.

Il Comune di Ancarano ha deciso di fare parte della operazione dell’azienda comunale Marjetica Koper che provvederà a trasportare gratuitamente alla discarica le palme abbattute. L’operazione si svolgerà dal 5 al 16 febbraio 2018. È possibile ordinare l’abbattimento delle palme infestate per un prezzo simbolico: per le palme fino ai 2,5 metri il prezzo è di 30,00 euro e per le palme che superano i 2,5 metri 70,00 euro. Potete prenotare l’abbattimento già da oggi, 23 gennaio 2018, chiamando il numero telefonico (05) 66 33 700 o mandando una e-mail: info@marjeticakoper.si.


Osnovna šola Ankaran občanom ponuja kosila

Ponedeljek, 22. 1. 2018 – Od 1. februarja 2018 bo v kuhinji Osnovne šole Ankaran mogoče naročiti kosilo za zunanje odjemalce:

Spoštovane občanke in občani Ankarana!

Verjetno  ste že zaznali, da v okolici »naše hiše« lepo diši po sveže pripravljeni hrani, ki jo naši kuharji v vrtčevski in šolski kuhinji pripravljajo zato, da otroci in zaposleni jedo dobro in zdravo. Vsi vemo, da je prehranjevanje nekaj zelo pomembnega in vsakdo občuti lakoto in željo po hrani vsak dan, zato smo od ponedeljka, 1. 2. 2018, pripravljeni ponuditi šolsko kosilo tudi Vam. Vsi zainteresirani se zglasite v tajništvu šole od 23. do 30. 01. 2018, med 8.  in 14. uro, kjer boste izpolnili prijavnico, se seznanili s pravili in podpisali Pogodbo o naročilu in rednem najemu kosil. Istega dne prejmete 2 kompleta menažnih posod, ki vam jih bomo posodili do izteka pogodbe. Kosila iz šolske kuhinje za krajane Ankarana smo realizirali skupaj z Občino Ankaran.

Želim, da bi dobro sodelovali in da bi Vam naša kosila teknila.

 

                                                                                                  Željka Ličan Adamčič,

                                                                                                  ravnateljica OŠV Ankaran

 


Letni koledar obalnih prireditev

Obalne občine so izdale letni koledar večjih prireditev, ki se bodo na območju od Ankarana pa vse do Portoroža zvrstile v letu 2018.
Podrobnosti o prieditvah najdete na pripisanih spletnih straneh.


Prijetno, dejavno in kakovostno staranje v Ankaranu

Ponedeljek, 18. 12. 2017 – V ponedeljek ob 18. uri je v šotoru, ki je glavno prizorišče decembrskega prazničnega dogajanja, potekala predstavitev občinskega razvojnega programa Skrb za starejše. Predstavitev je povezovala Linda Rotter.

Prisotne je najprej pozdravila podžupanja Barbara Švagelj, nato je občinska svetnica Nina Derenda predstavila glavna izhodišča programa za tretje življenjsko obdobje, ki zajema organizacijo celovite oskrbe in pokrivanja vseh potreb s ciljem dviga kakovosti bivanja starejših občanov in najšibkejših skupin prebivalcev. Zunanja strokovna sodelavka odvetnica Mojca Primožič Kužner je povzela pravne okvire sodelovanja v programu ZDUS »Starejši za starejše«. Mag. Andrej Hudoklin in Sašo Bertalanič iz Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja sta predstavila dobre prakse izvajanja institucionalnega varstva na primeru oskrbovanih stanovanj v Izoli. Župan Gregor Strmčnik pa je prikazal prostorsko umestitev javnih programov za starejše po razvojnem scenariju OPN.

Spoštovanje in prijazno vključevanje vseh sta dve izmed ključnih vrednot, na katerih gradimo in ustvarjamo skupno življenje. Občina Ankaran se bo s svojim programom »SKRB ZA STAREJŠE« vključila v krog lokalnih skupnosti, ki vzorno urejajo to področje. Sodobni evropski trendi staranja prebivalstva v Ankaranu niso prepoznani kot breme, temveč kot priložnost za medgeneracijsko povezovanje, širjenje znanj in izkušenj za boljše sobivanje vseh članov skupnosti.


VABILO

Občina Ankaran ter Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Ankaran Vas prijazno vabita na predstavitev znanstvene monografije DR. ALEŠ BEBLER – PRIMOŽ ŽIVLJENJE IN DELO. Vabilo

INVITO

Comune di Ancarano e Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani di Ancarano Vi invitano cordialmente
alla presentazione della monografia VITA E OPERE DEL DOTT. ALEŠ BEBLER – PRIMOŽ. Invito


Krajanom predstavili preteklo delo in načrte za 2018

Ponedeljek, 4. 12. 2017 – V osrednjem prireditvenem prostoru Decembra v Ankaranu je v ponedeljek, 4. decembra, potekal zbor občanov, ki se ga je udeležilo več kot 200 krajanov. Uradni del zbora je odprla podžupanja Barbara Švagelj in občankam ter občanov predstavila poročilo o delu Občine Ankaran v letu 2017. Nadaljeval je vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave Iztok Mermolja s predstavitvijo zasnove participativnega proračuna občine in programa dela uprave za leto 2018. V participativni del proračuna za prihodnje leto je občinska uprava vključila kar 157 pobud. Poročilo o napredku priprave občinskega prostorskega načrta je predstavila predstavnica podjetja Locus, d. o. o., Maja Šinigoj, župan Gregor Strmčnik pa je pojasnil podrobnosti o menjalni pogodbi med Občino Ankaran in podjetjem Grafist, d. o. o. Občanom je predstavil tudi rezultate poslovanja režijskega obrata in stanje postopkov zaposlovanja v občinski upravi. Dogodek je povezovala moderatorka Katja Pišot, za glasbena vložka pa je poskrbela mlada in nadarjena Živa Kralj, ki je ob spremljavi očeta Vinka Kralja zapela dve pesmi.


Občina Ankaran bo z menjavo zemljišč omogočila širitev pristanišča in pridobila tudi zemljišče za pokopališče

Ponedeljek, 4. 12. 2017 – Ankaranski občinski svet je na 20. redni seji 1. decembra 2017 županu podal soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za sedem strateških nepremičnin z družbo Grafist, d. o. o. Ta bo ob tem sporazumno, predčasno in brez nadomestila razvezala pogodbo za stavbno pravico, pridobljeno do leta 2051, na parceli št. 847/4 k. o. Ankaran v izmeri 86.116 m2 (t. i. kaseta 6A), ki jo bo Občina Ankaran do 1. marca 2018 ponudila v odkup Republiki Sloveniji za potrebe dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.

Sporočilo za javnost

Grafični prikaz zamenjanih zemljišč


VABILO

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite zborovanja občanov Občine Ankaran, ki bo namenjeno predstavitvi dosedanjega in prihodnjega delovanja občinskih organov in občinske uprave. Zborovanje bo v PONEDELJEK, 4. 12. 2017, ob 18. uri, v ŠOTORU »DECEMBER V ANKARANU« V SREDIŠČU NASELJA ANKARAN.
Dnevni red

Invito

Gentili cittadini,

il Comune di Ancarano Vi invita all’assemblea di cittadini, in cui verrà presentata l’attività attuale e quella futura degli organi e dell’amministrazione comunali. L’assemblea si terrà LUNEDI’, 04/12/2017, alle 18.00, nella TENDA “DICEMBRE AD ANCARANO” IN CENTRO DI ANCARANO.
Ordine del giorno


Občina Ankaran vložila drugo tožbo proti italijanski državi

Četrtek, 9. 11. 2017 – Občina Ankaran je, da bi zaščitila okolje, v katerem živimo, in slovensko morje, 26. oktobra 2017 na Deželno upravno sodišče dežele Lazio v Rimu vložila tožbo zoper italijansko ministrstvo za varstvo okolja in morja ter ministrstvo za kulturo in turizem, ki sta izdali okoljevarstveno soglasje za plinovod Trst–Gradež. VEČ


VABILO

Vabljeni na komemoracijski zbor ob 73. obletnici bitke pri Kučibregu. Prireditev bo v nedeljo, 5. novembra 2017, ob 10.30.

Vabilo

 

 

 

 

 

 

 


VABILO

Vabljeni v knjižnico Ankaran na predstavitve ustvarjalnih in zanimivih Ankarančanov in gostov, ki na različne načine sooblikujejo naš kraj in širši istrski kulturni prostor. V torek, 24. 10. 2017, bo z nami Ankarančan, pesnik, publicisti in urednik Edelman Jurinčič.

 

 

 


Evropski dan civilnega prava: brezplačno pravno svetovanje

Ob Evropskem dnevu civilnega prava, 26. oktobra 2017, bodo notarske pisarne po Sloveniji v času uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) odprle svoja vrata in nudile brezplačno svetovanje in nasvete v vseh zadevah, kjer prebivalci potrebujejo notarske storitve.

Temeljni namen dneva civilnega prava je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi to postalo dosegljivo vsem državljanom.

Vabilo


SPOROČILO ZA JAVNOST št. 23: Odprtje vrtca Delfino Blu enota Ankaran

Sreda, 27. 9. 2017 – Občina Ankaran obvešča, da bo enota Ankaran Vrtca Delfino Blu odprla svoja vrata v oktobru 2017. Več v pripetem sporočilu za javnost.

 


Župan podelil priznanja za vsestransko odličnost učencem Osnovne šole Ankaran

Petek, 15. 9. 2017 – Župan Gregor Strmčnik je v prostorih občine sprejel pet mladih, ki so v minulem šolskem letu uspešno zaključili Osnovno šolo Ankaran ter v času šolanja dosegli izjemne dosežke. Župan je nekdanje osnovnošolce pozval, naj sledijo svojim sanjam, razvijajo svoje potenciale in ekipni duh, ter jim čestital za trud in prizadevnost, ki so ju izkazali v večletnem izobraževanju; ob tej priložnosti se je zahvalil tudi razredničarki in ravnateljici.
Učenci so prejeli priznanje za vsestransko odličnost v osnovnošolskem izobraževanju in uporabno darilo. Prijetno druženje se je po končanem sprejemu in fotografiranju nadaljevalo na pogostitvi v Bandimi.
Melanija Ačko Jarkovič, Sabina Ačko Jarkovič, Zala Bratuž, Zarja Černe in Nej Vatovec so svetel zgled prihodnjim generacijam. Na njihovi življenjski poti jim želimo veliko sreče, uspehov in radosti.


 

 

Brezplačni avtobusni prevozi v tednu mobilnosti

Sreda, 13. 9. 2017 Od 16. do 22. septembra bodo v okviru projekta Teden mobilnosti avtobusni prevozi na liniji Lazaret–Koper brezplačni.

Evropski teden mobilnosti je namenjen spodbujanju sprememb naših potovalnih navad ter usmerjenosti k okolju in človeku prijaznejšim načinom mobilnosti. Skladno s smernicami projekta pozivamo občanke in občane Ankarana, naj izberejo aktiven način potovanja oziroma razmislijo o vseh možnostih prevoza, ki so jim na voljo in so najkoristnejše za njihovo zdravje in okolje.
Občane in druge uporabnike avtobusnih prevozov obveščamo, da bo Občina Ankaran omogočila brezplačen javni avtobusni prevoz na liniji Koper–Lazaret v obdobju od 16. do 22. septembra.

Vpletimo gibanje v naše vsakdanje obveznosti!

 

 

 

 

 

Trasporto pubblico gratuito nella Settimana della Mobilità

Mercoledì, 13 settembre 2017 – Trasporto pubblico gratuito sulla linea Lazzaretto–Capodistria nella Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre.

La settimana europea della mobilità è destinata a promuovere e cambiare le nostre abitudini di viaggiare e del nostro rapporto nei confronti dell’ambiente e della mobilità sostenibile. Nell’ambito della campagna della Settimana europea della mobilità, invitiamo i cittadini di Ancarano a scegliere alternative attive di viaggiare e di prendere in considerazione tutte le opzioni per i servizi a disposizione, che sono anche utili per la salute e per l’ambiente.
Informiamo tutti i cittadini e gli utenti di trasporto pubblico che il Comune di Ancarano, che sulla linea Capodistria – Lazzaretto nel periodo dal 16 al 22 SETTEMBRE garantirà il servizio pubblico di trasporto con gli autobus gratuitamente.

Coinvolgiamo il movimento nei nostri impegni quotidiani!

 

 


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Ponedeljek, 4. 9. 2017 – Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM. Okvirno najmanj 25 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran bo uspelim upravičencem oddanih v najem v letih 2018 in 2019.

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo imeti v času razpisnega postopka prijavljeno stalno bivališče na območju Mestne občine Koper ali Občine Ankaran.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu JSS MOK, in sicer od 4. 9. 2017 do vključno 4. 10. 2017 v sprejemni pisarni pisarni Mestne občine Koper, v pritličju Verdijeve ulice 10 v Kopru, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo od 14. do 17. ure, ali na JSS MOK, Nazorjev trg 5, v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure in v sredo od 14.00 do 17.00 ure.

Podrobnejše informacije in pogoji za prijavo na razpis:

Besedilo razpisa

Vloga za prijavo na razpis

Točkovanje

Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti


VABILO

Petek, 1. 9. 2017 – Le nekaj dni nas loči od uvodnega kroga letošnje primorske članske nogometne lige in nogometnega praznika, na katerem si bomo ogledali težko pričakovan lokalni derbi med Nogometno šolo Ankaran in moštvom FC Koper.
Vabimo vas, da se nam v navijaškem duhu pridružite na tekmi, ki bo v nedeljo, 3. 9. 2017, ob 17. uri na Sv. Katarini v Ankaranu.
Nogometne navdušence in druge obiskovalce pozivamo, da na dan tekme pridejo na Sv. Katarino peš ali z javnim prevozom.
Vljudno vabljeni!

INVITO

Venerdì, 1 settembre 2017 – Ci separano pochi giorni dal ciclo introduttivo del campionato della quarta categoria del Litorale, ma anche dalla festa calcistica, attesa da tutti; il derby tra l’associazione Scuola di calcio Ancarano e la squadra FC Capodistria.
La partita si terrà domenica, 3 settembre 2017, alle 17.00 a Santa Caterina. Invitiamo tutti ad assistere alla partita da veri fan sportivi.
Siete pregati di venire il giorno della partita a Santa Caterina a piedi o di usare il trasporto pubblico.
Cordialmente invitati


Javni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest

Torek, 22. avgust 2017 – Zaradi velikega števila prejetih prijav na javne natečaje za zasedbo prostih delovnih mest postopek pregledovanja vlog še vedno poteka. Pristojne službe obravnavajo vloge s posebno skrbnostjo. Vsi, ki so vlogo oddali, pa bodo obveščeni o rezultatih natečajev, ko bodo ti znani.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

Občinska uprava Občine Ankaran


Preklic razglasa o veliki požarni ogroženosti

Petek, 11. avgust 2017 – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 5. avgusta 2017, na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.
V navedenih občinah bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija z 11. avgustom 2017 prenehala izvajati poostren nadzor.


Občina pozvala Adrio, naj odstrani ovire in ukine vstopnino za pse

Torek, 1. avgust 2017 – Občina Ankaran uradno pozvala družbo Adria d. o. o., naj odstrani ovire, s katerimi je zaprla javne poti in prost dostop do obale ter morja za vse, ki niso gosti turističnega objekta, in preneha zaračunavati vstopnino lastnikom psov.

Na Občino Ankaran se je obrnilo več občanov, ki so imeli pripombe glede nekaterih ukrepov, ki jih je sprejela družba Adria turistično podjetje d. o. o. na območju kampa. Pripombe so se nanašale predvsem na omejevanje gibanja ter prostega dostopa do obale in morja. Družba je že v preteklosti postavila zapornici (rampi), ki zapirata javno pot, mobilno hiško, ki omejuje prost prehod obale, pred nedavnim pa so bile dodane še opozorilne in omejevalne table, ki prepovedujejo zadrževanje na plaži od 23. do 6. ure vsem, ki niso gosti Adrie d. o. o., ter sprehajanje psov po plaži, hkrati pa je bila uvedena vstopnina za sprehajalce psov, ki niso gosti kompleksa.

Preberite celotno sporočilo za javnost.


17. REDNA SEJA: Svetniki sprejeli zaključni račun proračuna

Na 17. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki in svetnice sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016. Lanska realizacija prihodkov je znašala 5.857.464,70 evra, odhodkov pa 5.669.337,67 evra. Občina je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov v višini 188.127,08 evra, ki so se prenesli v proračun za leto 2017.

SPOROČILO ZA JAVNOST


16. REDNA SEJA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.


 

OPOZORILO!

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvešča javnost o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco podtipa H5N8 pri poginjenem labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v solinah v Občini Piran. Preiskave za določitev patogenosti še potekajo.

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo sklep, da se tudi na območju OU Koper izvajajo naslednji ukrepi: perutnino in ptice v ujetništvu se

  • zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi)
  • ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Imetniki perutnine naj bodo izredno pozorni, saj predstavljajo največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu

  • neposredni stik z okuženo živaljo
  • ter z virusi kontaminirana krma in voda.

Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginule ptice, izločki prostoživečih ptic …).

Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je zato temelj preprečevanja vnosa AI v rejo.


RUMENI PLOVKI ZA VEČJO VARNOST NA MORJU

Uprava RS za pomorstvo je začela postavljati rumene plovke, s katerimi bodo označena območja, kjer bosta plovba in sidranje prepovedana. Cilji ukrepa so povečanje varnosti plovbe in kopalcev ter zaščita narave.

21. junija 2017 je Uprava RS za pomorstvo začela postavljati plovke, s katerimi bodo označena območja, kjer bosta prepovedana plovba in sidranje. Plavajoči plovki, ki bodo hitro prepoznavni, saj bodo rumene barve, ne bodo namenjeni privezovanju plovil, temveč bodo označevali konec območji, ki bodo namenjena plavalcem oz. konec zunanjega pasu, v katerem se bodo čolni še lahko zasidrali.

Položaje, kjer bodo sidra posameznih plovkov, bodo skrbno izbrali potapljači, ki bodo posebno pozornost namenili zaščiti morskih organizmov.

V označenih območjih bosta strogo prepovedana plovba in sidranje. Za potrebe čolnarjev bodo označena dostopna področja (koridorji), kjer se bodo lahko čolni približali obali. V teh koridorjih bo kopanje prepovedano. Patruljna plovila Uprave RS za pomorstvo bodo morebitne kršitelje najprej opozarjala, v nadaljevanju pa bodo na podlagi 3. točke 978. člena Pomorskega zakonika izrečene globe, in sicer za pravne osebe od 2.100 do 35.000 EUR in za posameznika od 400 do 5.000 EUR.

Vir: Označitev območij kopalnih voda


VELIKA TOPLOTNA OBREMENITEV IN POVEČANA MOŽNOST NASTANKA POŽAROV

Po podatkih Agencije za okolje RS bo do ponedeljka, 24. 7. 2017, po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da se zaradi suhega in vročega vremena predvsem v južni polovici države povečuje možnost nastanka požarov v naravnem okolju, zato svetujejo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju. Takšno stanje bo trajalo do prvih obilnejših padavin in znižanja temperatur, predvidoma do začetka prihodnjega tedna.

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:
– pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
– ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
– prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
– prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.


VABILO / INVITO

Vabimo vas, da se udeležite proslave ob dnevu državnosti, ki bo v petek, 23. junija 2017, ob 19.00 na parkirišču v središču Ankarana. /
Siete invitati a partecipare alla celebrazione della Festa della Repubblica che si terrà venerdì, 23 giugno 2017, alle ore 19.00 sul parcheggio nel centro di Ancarano.
VABILO / INVITO


Javni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest – Offerta di assunzione per i dipendenti dell’amministrazione comunale

Spoštovani,

obveščam vas, da je rok za prijavo na prosta strokovno tehnična, uradniška in delovna mesta na položaju potekel 9. 6. 2017. Občina Ankaran je do navedenega roka prejela večje število vlog, za kar se vsem iskreno zahvaljujem. Posledično pa bo pregled prispelih vlog trajal dalj časa kot običajno.

Zagotavljam vam, da bomo vse prispele vloge obravnavali s posebno skrbnostjo in na vse tudi pisno odgovorili v doglednem času oziroma takoj, ko bo to mogoče.

Vljudno vas prosim za razumevanje.

Gregor Strmčnik
ŽUPAN OBČINE ANKARAN

 

Gentile pubblico,

vi informiamo che il termine per candidarsi ai posti liberi tecnico professionali, dipendenti pubblici e funzionari e’ scaduto in data 9. 6. 2017.

Il Comune di Ancarano, entro la data prestabilita ha ricevuto un numero consistente di domande,  per cui vi ringrazio e vi comunico che la visione delle domande richiederà più tempo di quanto precedentemente previsto.

Vi assicuro che tutte le domande verranno controllate con la dovuta cura, e che verrà inviata una risposta scritta a ognuna entro ragionevole termine.

Ringrazio in anticipo per la comprensione.

Gregor Strmčnik
SINDACO DEL COMUNE DI ANCARANO

 


Mednarodna nagrada Zlato pero tudi v Ankaranu

Nova podoba naše Osnovne šole in vrtca Ankaran s spletno stranjo ter predstavitvenima publikacijama je prejela prestižno mednarodno nagrado Zlato pero 2017 (Gold Quill), ki jo podeljuje največje svetovno združenje poklicnih komunikatorjev IABC s sedežem v San Franciscu. Nagrajena podoba je nastala kot del projekta vzpostavitve javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, ustvarila pa jo je ekipa Studia Kernel.VABILO

Vabimo vas na prireditev »Spomin je živ«, ki jo prirejamo v počastitev Dneva upora.
Dogodek bo v Taverni v Adriji v sredo, 26. 4. 2017, ob 18. uri.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
Brane Grubar (dramski igralec),
recitatorji,
pevska skupina »PRIJATELJI« (Vlado Korošec).

Vljudno vabljeni!

INVITO

Siete invitati a partecipare all’evento »La memoria è viva«, dedicato alla Giornata dell’insurrezione.
L’evento si terrà nella Taverna Adria, mercoledì 26. 4. 2017 alle ore 18.

Programma culturale:
Brane Grubar (attore drammaturgico)
recitanti
gruppo canoro “PRIJATELJI” (Vlado Korošec)

Cordialmente invitati!


OBVESTILO: Priporočila ob čistilnih akcijah

Ker se v spomladanskih mesecih začnejo čistilne akcije, objavljamo spletni povezavi na priporočila za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili:
Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah:
http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-akcijah
http://www.nijz.si/sl/priporocila-o-ravnanju-z-azbestnimi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah
Pri čiščenju namreč naletimo na različne vrste odpadkov, tudi na nevarne, kot so na primer ostri predmeti in odpadki, ki vsebujejo azbest.
V navodilih so navedeni napotki za pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov ter o osebni zaščiti in varovalni opremi.


JAVNA PARKIRIŠČA: 60 UREJENIH MEST ZA OSEBNA VOZILA NA REGENTOVI

Petek, 17. 3. 2017 – Na Regentovi ulici je bilo slavnostno odprto novo parkirišče. S tem je na urejenem območju zagotovljena večja varnost v prometu. Na razpolago je 58 parkirnih mest in dve dodatni za invalide.

Na Regentovi ulici je bilo v minulem tednu slovesno odprto urejeno, novo parkirišče. Območje je bilo zaznano in označeno kot kraj, kjer je treba temeljito urediti mirujoči promet ter s tem zagotoviti večjo varnost za stanovalce in druge pešce. V okviru projekta je bila postavljena tudi nova razsvetljava, izboljšan je bil sistem odvodnjavanja meteornih voda, hortikulturna ureditev okolice pa še poteka.
Parkirišče ima 58 parkirnih mest in dve mesti, ki sta rezervirani za invalide; dostop do teh dveh parkirišč je urejen s klančino.
Dela, ki so trajala dobre tri mesece, je izvedlo podjetje Grafist, vloženih pa je bilo 116.000 evrov.


OBVESTILO: ZAPORE CEST V OBČINI ANKARAN

Zaradi prireditve Istrski maraton bodo od 8. do 9. aprila 2017 zaprta nekatera parkirišča in nekateri cestni odseki:

SOBOTA, 8. 4. 2017

Parkirišče med Regentovo in Jadransko cesto
Zaprto od sobote, 8. 4., od 8.00 ure, do nedelje, 9. 4., do 12.00 ure.

NEDELJA, 9. 4. 2017

Jadranska, enosmerna cesta, od glavne ceste do križišča Regentove in Jadranske
Popolna zapora parkirišča od 8.30 do 10.45 ure.

Jadranska cesta od krožišča z Regentovo in kampa Adria do odcepa za Hrvatine, na Logu
Popolna zapora ceste od 9.55 do 11.00 ure.

Železniška cesta, Sermin, viadukt Bonifika
Popolna zapora ceste od 9.55 do 11.15 ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje in vas vabimo k ogledu prireditve.


PREDSTAVITEV JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE

Regionalni razvojni center (RRC) Koper, vodilni partner LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), organizira predstavitev javnih pozivov LAS Istre, namenjenih sofinanciranju projektov, preko katerih se bo uresničevalo cilje Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Javni pozivi bodo objavljeni na spletni strani LAS Istre http://www.las-istre.si dne 15. 03. 2017, in sicer do 15. 5. 2017.

Na predstavitvi vam bomo predstavili pogoje javnih pozivov in način izvajanja projektov LAS Istre.
Predstavitev bo potekala v četrtek, 16. 3. 2017, z začetkom ob 15. uri v prostorih Občine Ankaran na Jadranski 66 v Ankaranu.

Udeležba je brezplačna.


SPOROČILO ZA JAVNOST št. 19: Pisarna Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran odprla svoja vrata

Petek, 10. marec 2017 – V Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu sta Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) Ankaran in Italijanska skupnost Ankaran dobili svoje uradne, poslovne prostore. S tem je bil storjen pomemben korak za zagotavljanje posebnega položaja in pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti v Občini Ankaran.
Več v pripetem sporočilu za javnost.

Foto: Zdravko Primožič/FPA

***

COMUNICATO STAMPA N. 19: L’ufficio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano ha aperto le sue porte

Venerdì, 10 marzo 2017 – Nella Casa delle attività sociali di Ancarano, la Comunità autogestita della nazionalità italiana (CAN) di Ancarano e la Comunità locale italiana di Ancarano, hanno aperto i loro uffici amministrativi. Con ciò è stato compiuto un passo importante nella conferma della posizione particolare e dei diritti posseduti da parte della comunità nazionale italiana nativa nel Comune di Ancarano.
Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa allegato.

Foto: Zdravko Primožič/FPAANKARAN DOBIL ZOBNO AMBULANTO
Dne 2. 3. 2017 je svoja vrata odprla nova zobozdravstvena ambulanta v Valdoltri, C Paviljon, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Koper. Med delavnikom so dosegljivi na telefonski številki 05 62 03 595.

Urnik


16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.

SPOROČILO ZA JAVNOST št. 18
GRAFIČNA PRILOGA


POZIV – OBLIKOVANJE EKIPE PRVE POMOČI V ANKARANU

Občina Ankaran bo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije sestavila ekipo prve pomoči, ki bo del občinske zaščite in reševanja. Zainteresirane občane Ankarana zato vabimo, da se prijavijo in udeležijo 70-urnega tečaja za prostovoljnega bolničarja. Informativni sestanek bo v torek, 21. marca 2017, ob 17. uri v prostorih združenja na Gramšijevem trgu 1 v Kopru.
Več informacij dobite na spletni strani www.koper.ozrk.si ali telefonski številki 051/655-545.
Priloge:
P O N U D B A: 70 urni tečaj prostovoljnega bolničarja – 2017
Prijavnica
Časovnica


NOVA AMBULANTA V ANKARANU

V torek, 24. januarja, smo tudi uradno odprli novo ambulanto splošne in družinske medicine. Dogodka se je udeležilo okoli sto občank in občanov. Zbrane so nagovorili ministrica za zdravstvo Milojka Kolar Celarc, direktor Zdravstvenega doma (ZD) Koper Matevž Ravnikar in župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik.
Ambulanto vodi Sanja Stanišić, dr. med., spec. družinske medicine, ki je kot doktorica medicine delovala v prehospitalni enoti in nato v splošni ambulanti v Novem Sadu. Specializacijo iz družinske medicine je opravila v Zdravstvenem domu Logatec in pridobila naziv specialistka družinske medicine. Z bogatimi delovnimi izkušnjami, pridobljenimi v več kot treh desetletjih dela v ZD Koper, ji pomaga medicinska sestra Ester Vrtovec , ki je bila zadnja leta zaposlena na področju družinske medicine, v antikoagulantni in ultrazvočni ambulanti ter v urgentni ambulanti.


PROSTOVLJCI TRAJNOSTNEGA PARKA ISTRA NUDIJO POMOČ

Letos pozimi bo v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič gostoval prostovoljski center v okviru projekta z imenom Trajnostni park Istra, ki je zaživel pred dvema letoma v vasi Hrvoje, v zaledju Istre, kjer so obnovili staro župnišče in v njem uredili prostore centra. Tam center deluje v poletnem času, in sicer od maja do novembra. V poletnem času center gosti do 20 prostovoljcev, v zimskem pa do 7.
Namen projekta je s prostovoljnim delom podpirati dobre ideje domačinov in pomagati pomoči potrebnim.
V centru najraje pomagajo pri projektih, katerih namen je pomagati ljudem, jim nuditi pomoč, in pri tistih, ki imajo dolgoročne pozitivne vplive na naše kraje, pomagajo ustvarjati nove delovna mesta, ohranjajo naravo ali kulturno dediščino.
Prostovoljci opravljajo raznolika dela: pomagajo pri obiranju oljk, pripravljanju drv, obnovi hiš, organizaciji prireditev, izvedbi delavnic za otroke, čiščenju obale in divjih odlagališč idr.
Informacije o akcijah, pri katerih bi prav prišla pomoč prostovoljcev, lahko kadarkoli posredujete centru, in sicer preko e-naslova prostovoljci@parkistra.com ali po telefonu na 051 212 921 oz. 040420 500.
Prostovoljci so običajno zasedeni že za nekaj dni vnaprej, zato je treba center o akciji ali projektu pravočasno obvestiti.
Več informacij: Trajnostni park Istra

 


Ankarančani prvič doslej soustvarjajo prostorski razvoj svojega kraja

Ankaran, 23. november – V torek, 22. novembra, je v prostorih Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič potekal prvi javni posvet o prostorskem razvojnem scenariju Občine Ankaran. Posveta se je udeležilo več kot 200 občank in občanov Ankarana. VEČ

Osnutek prostorskega razvojnega scenarija si lahko ogledate TUKAJ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


V TEKU SO TEMELJNE DELAVNICE IN POSVETI ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ANKARAN

Ankaran, 7. novembra 2016 – V okviru priprave prostorskega razvojnega scenarija ankaranske občine je pretekli konec tedna v Ankaranu potekala prostorska delavnica, danes pa delavnica z večjimi gospodarskimi, javnimi in nevladnimi organizacijami. Ključna ugotovitev sodelujočih: zaradi vloge države v njihovem lastništvu in razvoju se bodo v proces usklajevanja neobhodno morala vključiti ustrezna ministrstva oziroma vlada.
Sporočilo za javnost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


NOV PRIKAZOVALNIK HITROSTI

Spoštovanim občankam in občanom sporočamo, da je Občina Ankaran bila izbrana na javnem razpisu Agencije za varnost prometa in prejela prikazovalnik hitrosti v enoletni brezplačni najem. V želji povečanja prometne varnosti ter ozaveščanja voznikov, je bil prikazovalnik hitrosti nameščen na predlagani lokaciji pred prehodom za pešce pri Ortopedski bolnišnici Valdoltra, iz smeri Lazaret proti centru. Želimo vam varno vožnjo!

Spettabili cittadine e cittadini, siamo lieti di informarvi che il Comune di Ancarano ha ricevuto in dotazione un visualizzatore di velocità elettronico per il periodo di un anno, partecipando alla gara pubblica organizzata dell’Agenzia per la sicurezza del traffico. Nel desiderio di valorizzare la sicurezza del traffico e la consapevolezza degli automobilisti, il visualizzatore di velocità è stato posizionato nelle vicinanze del passaggio pedonale di fronte l’Ospedale ortopedico Valdoltra, direzione Lazzaretto-centro. Vi auguriamo una guida sicura!

prikazovalnik-web1


PRVI ŠOLSKI DAN NA OSNOVNI ŠOLI IN VRTCU ANKARAN

1. 9. 2016 je bil prvi šolski dan učencev Osnovne šole in vrtca Ankaran še posebno svečan. Po kratkem kulturnem programu sta učence, učitelje in starše pozdravila v. d. ravnateljice, gospa Renata Jenko, in župan Občine Ankaran, gospod Gregor Strmčnik.


POLETJE V ANKARANU V FOTOGRAFIJAH

Na plažah v Valdoltri in na Študentu se je zgodilo veliko zanimivega. Nekaj utrinkov si lahko pogledate v spodnjih fotogalerijah.

Otroška predstava Balon Velikon

Otroška predstava Putka Zdravka in zajček Sladko

Obalne rime in gledališka premiera Ne povej, kaj si sanjala

Mednarodni glasbeni festival Mikro HistEria

Koncert Moja generacija, Marino Legovič in Tulio Furlanič

Otvoritev plaže Študent

DJ Nedelja

Foto: Miha Crnič


V soboto, 18. junija 2016, pa se je s startom v Adriji odvil rally starodobnikov, 20. ADRIA Classsic 2016. Fotografije si lahko ogledate v galeriji.

Foto: Miha Crnič


S petkom, 17. 6. 2016, se je z odprtjem prenovljene plaže v Valdoltri začelo Poletje v Ankaranu. Kako je bilo na odprtju plaže in naslednji dan, na koncertu Rudija Bučarja in Istrabenda, si lahko ogledate v spodnjih galerijah.

Foto: Miha Crnič


V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič so v nedeljo, 12. 6. 2016, obeležili 150-letnico Rdečega križa na Slovenskem in 60-letnico delovanja Mladinskega zdravilišča in letovišča. Nekaj utrinkov je zbranih v fotogaleriji.

Foto: Miha Crnič


OBVESTILO!
S ponedeljkom, 13. 6. 2016, je stopil v veljavo nov O D L O K o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka, s katerim se spremeni višina denarnega prispevka, pa tudi rok za oddajo vloge.
Rok se z novim Odlokom skrajša, in sicer s štirih na tri mesece.
Odlok


OBVESTILO: SPREMENJEN VOZNI RED

Obveščamo vas, da bo s 1. 12. 2015 avtobus na relaciji Ankaran–Koper–Ankaran vozil po spremenjenem voznem redu. Avtobus bo od decembra dalje vozil bolj pogosto, in sicer bodo dodatne vožnje tako dopoldne kot popoldne.

Več podatkov in spremenjen vozni red je dostopen na spletnih straneh www.obcina-ankaran.si in www.arriva.si, informacije pa lahko dobite tudi na naslovu Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., PE Koper, Kolodvorska 11, 6000 Koper, telefonska številka +386 (0)5 6625 105.

Comunichiamo che dal 1/12/2015 l’orario della linea autobus Ancarano–Capodistria–Ancarano cambia. Dal dicembre 2015 le corse sulla linea menzionata saranno più frequenti, sia di mattina che di pomeriggio.

Ulteriori informazioni e l’orario riveduto sono disponibili sui siti web www.obcina-ankaran.si e www.arriva.si o all’indirizzo Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., PE Koper, Kolodvorska 11, 6000 Koper, telefono +386 (0)5 6625 105.

Vozni red / Orario

 


OBVESTILO O UPORABI STOJNIC

Spoštovane občanke, občani! Obveščamo vas, da je Občina Ankaran za namene prodaje kmetijskih in drugih pridelkov ter proizvodov postavila pet stojnic v središču Ankarana. Za uporabo stojnice mora ponudnik pridobiti dovoljenje Občine Ankaran. Pri uporabi stojnic bodo imeli prednost pridelovalci iz Občine Ankaran.

Stojnice

Občina ponuja stojnice za mesečno uporabo. To pomeni, da lahko zainteresirani pridelovalci do 20. v mesecu, do 12. ure, vložijo vloge za dovoljenje za naslednji mesec.
Prednostni pogoji za pridobitev dovoljenja:
• pridelovalec ponuja kmetijske in druge pridelke (npr. olje, med itd.), ki jih sam pridela (jih ne preprodaja);
• pridelovalec je vpisan v register kmetijskih gospodarstev oz. ima prijavljeno dopolnilno dejavnost kmetijstva;
• pridelovalec je lokalen, torej ima prijavljeno dejavnost, prideluje na območju Občine Ankaran;
• v primeru nezasedenih stojnic bodo obravnavani tudi pridelovalci, ki nimajo dejavnosti oz. pridelave na območju Občine Ankaran, in sicer bodo imeli prednost pridelovalci iz občin, ki so bliže Občini Ankaran (prednostno iz obalne oz. Primorske regije).
Vloge za pridobitev dovoljenja lahko podajo zainteresirani ponudnik preko elektronske pošte info@obcina-ankaran.si, preko navadne pošte na naslov Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran ali osebno v vložišču na Regentovi 2 v Ankaranu.
Opomba: Ankaranska kmečka tržnica je projekt v fazi razvoja. Trenutno se stojnice izbranim pridelovalcem oddajajo brezplačno. Pristojbine za uporabo stojnic se bodo obračunavale od začetka poletne sezone 2016 dalje.

Share