Skip to content

NOVICE


VABILO

Vabimo vas na prireditev »Spomin je živ«, ki jo prirejamo v počastitev Dneva upora.
Dogodek bo v Taverni v Adriji v sredo, 26. 4. 2017, ob 18. uri.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
Brane Grubar (dramski igralec),
recitatorji,
pevska skupina »PRIJATELJI« (Vlado Korošec).

Vljudno vabljeni!

INVITO

Siete invitati a partecipare all’evento »La memoria è viva«, dedicato alla Giornata dell’insurrezione.
L’evento si terrà nella Taverna Adria, mercoledì 26. 4. 2017 alle ore 18.

Programma culturale:
Brane Grubar (attore drammaturgico)
recitanti
gruppo canoro “PRIJATELJI” (Vlado Korošec)

Cordialmente invitati!


OBVESTILO: Priporočila ob čistilnih akcijah

Ker se v spomladanskih mesecih začnejo čistilne akcije, objavljamo spletni povezavi na priporočila za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili:
Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah:
http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-akcijah
http://www.nijz.si/sl/priporocila-o-ravnanju-z-azbestnimi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah
Pri čiščenju namreč naletimo na različne vrste odpadkov, tudi na nevarne, kot so na primer ostri predmeti in odpadki, ki vsebujejo azbest.
V navodilih so navedeni napotki za pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov ter o osebni zaščiti in varovalni opremi.


JAVNA PARKIRIŠČA: 60 UREJENIH MEST ZA OSEBNA VOZILA NA REGENTOVI

Petek, 17. 3. 2017 – Na Regentovi ulici je bilo slavnostno odprto novo parkirišče. S tem je na urejenem območju zagotovljena večja varnost v prometu. Na razpolago je 58 parkirnih mest in dve dodatni za invalide.

Na Regentovi ulici je bilo v minulem tednu slovesno odprto urejeno, novo parkirišče. Območje je bilo zaznano in označeno kot kraj, kjer je treba temeljito urediti mirujoči promet ter s tem zagotoviti večjo varnost za stanovalce in druge pešce. V okviru projekta je bila postavljena tudi nova razsvetljava, izboljšan je bil sistem odvodnjavanja meteornih voda, hortikulturna ureditev okolice pa še poteka.
Parkirišče ima 58 parkirnih mest in dve mesti, ki sta rezervirani za invalide; dostop do teh dveh parkirišč je urejen s klančino.
Dela, ki so trajala dobre tri mesece, je izvedlo podjetje Grafist, vloženih pa je bilo 116.000 evrov.


OBVESTILO: ZAPORE CEST V OBČINI ANKARAN

Zaradi prireditve Istrski maraton bodo od 8. do 9. aprila 2017 zaprta nekatera parkirišča in nekateri cestni odseki:

SOBOTA, 8. 4. 2017

Parkirišče med Regentovo in Jadransko cesto
Zaprto od sobote, 8. 4., od 8.00 ure, do nedelje, 9. 4., do 12.00 ure.

NEDELJA, 9. 4. 2017

Jadranska, enosmerna cesta, od glavne ceste do križišča Regentove in Jadranske
Popolna zapora parkirišča od 8.30 do 10.45 ure.

Jadranska cesta od krožišča z Regentovo in kampa Adria do odcepa za Hrvatine, na Logu
Popolna zapora ceste od 9.55 do 11.00 ure.

Železniška cesta, Sermin, viadukt Bonifika
Popolna zapora ceste od 9.55 do 11.15 ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje in vas vabimo k ogledu prireditve.


PREDSTAVITEV JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE

Regionalni razvojni center (RRC) Koper, vodilni partner LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), organizira predstavitev javnih pozivov LAS Istre, namenjenih sofinanciranju projektov, preko katerih se bo uresničevalo cilje Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Javni pozivi bodo objavljeni na spletni strani LAS Istre http://www.las-istre.si dne 15. 03. 2017, in sicer do 15. 5. 2017.

Na predstavitvi vam bomo predstavili pogoje javnih pozivov in način izvajanja projektov LAS Istre.
Predstavitev bo potekala v četrtek, 16. 3. 2017, z začetkom ob 15. uri v prostorih Občine Ankaran na Jadranski 66 v Ankaranu.

Udeležba je brezplačna.


SPOROČILO ZA JAVNOST št. 19: Pisarna Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran odprla svoja vrata

Petek, 10. marec 2017 – V Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu sta Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) Ankaran in Italijanska skupnost Ankaran dobili svoje uradne, poslovne prostore. S tem je bil storjen pomemben korak za zagotavljanje posebnega položaja in pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti v Občini Ankaran.
Več v pripetem sporočilu za javnost.

Foto: Zdravko Primožič/FPA

***

COMUNICATO STAMPA N. 19: L’ufficio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano ha aperto le sue porte

Venerdì, 10 marzo 2017 – Nella Casa delle attività sociali di Ancarano, la Comunità autogestita della nazionalità italiana (CAN) di Ancarano e la Comunità locale italiana di Ancarano, hanno aperto i loro uffici amministrativi. Con ciò è stato compiuto un passo importante nella conferma della posizione particolare e dei diritti posseduti da parte della comunità nazionale italiana nativa nel Comune di Ancarano.
Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa allegato.

Foto: Zdravko Primožič/FPAANKARAN DOBIL ZOBNO AMBULANTO
Dne 2. 3. 2017 je svoja vrata odprla nova zobozdravstvena ambulanta v Valdoltri, C Paviljon, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Koper. Med delavnikom so dosegljivi na telefonski številki 05 62 03 595.

Urnik


16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.

SPOROČILO ZA JAVNOST št. 18
GRAFIČNA PRILOGA


POZIV – OBLIKOVANJE EKIPE PRVE POMOČI V ANKARANU

Občina Ankaran bo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije sestavila ekipo prve pomoči, ki bo del občinske zaščite in reševanja. Zainteresirane občane Ankarana zato vabimo, da se prijavijo in udeležijo 70-urnega tečaja za prostovoljnega bolničarja. Informativni sestanek bo v torek, 21. marca 2017, ob 17. uri v prostorih združenja na Gramšijevem trgu 1 v Kopru.
Več informacij dobite na spletni strani www.koper.ozrk.si ali telefonski številki 051/655-545.
Priloge:
P O N U D B A: 70 urni tečaj prostovoljnega bolničarja – 2017
Prijavnica
Časovnica


NOVA AMBULANTA V ANKARANU

V torek, 24. januarja, smo tudi uradno odprli novo ambulanto splošne in družinske medicine. Dogodka se je udeležilo okoli sto občank in občanov. Zbrane so nagovorili ministrica za zdravstvo Milojka Kolar Celarc, direktor Zdravstvenega doma (ZD) Koper Matevž Ravnikar in župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik.
Ambulanto vodi Sanja Stanišić, dr. med., spec. družinske medicine, ki je kot doktorica medicine delovala v prehospitalni enoti in nato v splošni ambulanti v Novem Sadu. Specializacijo iz družinske medicine je opravila v Zdravstvenem domu Logatec in pridobila naziv specialistka družinske medicine. Z bogatimi delovnimi izkušnjami, pridobljenimi v več kot treh desetletjih dela v ZD Koper, ji pomaga medicinska sestra Ester Vrtovec , ki je bila zadnja leta zaposlena na področju družinske medicine, v antikoagulantni in ultrazvočni ambulanti ter v urgentni ambulanti.


PROSTOVLJCI TRAJNOSTNEGA PARKA ISTRA NUDIJO POMOČ

Letos pozimi bo v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič gostoval prostovoljski center v okviru projekta z imenom Trajnostni park Istra, ki je zaživel pred dvema letoma v vasi Hrvoje, v zaledju Istre, kjer so obnovili staro župnišče in v njem uredili prostore centra. Tam center deluje v poletnem času, in sicer od maja do novembra. V poletnem času center gosti do 20 prostovoljcev, v zimskem pa do 7.
Namen projekta je s prostovoljnim delom podpirati dobre ideje domačinov in pomagati pomoči potrebnim.
V centru najraje pomagajo pri projektih, katerih namen je pomagati ljudem, jim nuditi pomoč, in pri tistih, ki imajo dolgoročne pozitivne vplive na naše kraje, pomagajo ustvarjati nove delovna mesta, ohranjajo naravo ali kulturno dediščino.
Prostovoljci opravljajo raznolika dela: pomagajo pri obiranju oljk, pripravljanju drv, obnovi hiš, organizaciji prireditev, izvedbi delavnic za otroke, čiščenju obale in divjih odlagališč idr.
Informacije o akcijah, pri katerih bi prav prišla pomoč prostovoljcev, lahko kadarkoli posredujete centru, in sicer preko e-naslova prostovoljci@parkistra.com ali po telefonu na 051 212 921 oz. 040420 500.
Prostovoljci so običajno zasedeni že za nekaj dni vnaprej, zato je treba center o akciji ali projektu pravočasno obvestiti.
Več informacij: Trajnostni park Istra

 


Ankarančani prvič doslej soustvarjajo prostorski razvoj svojega kraja

Ankaran, 23. november – V torek, 22. novembra, je v prostorih Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič potekal prvi javni posvet o prostorskem razvojnem scenariju Občine Ankaran. Posveta se je udeležilo več kot 200 občank in občanov Ankarana. VEČ

Osnutek prostorskega razvojnega scenarija si lahko ogledate TUKAJ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


V TEKU SO TEMELJNE DELAVNICE IN POSVETI ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ANKARAN

Ankaran, 7. novembra 2016 – V okviru priprave prostorskega razvojnega scenarija ankaranske občine je pretekli konec tedna v Ankaranu potekala prostorska delavnica, danes pa delavnica z večjimi gospodarskimi, javnimi in nevladnimi organizacijami. Ključna ugotovitev sodelujočih: zaradi vloge države v njihovem lastništvu in razvoju se bodo v proces usklajevanja neobhodno morala vključiti ustrezna ministrstva oziroma vlada.
Sporočilo za javnost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


NOV PRIKAZOVALNIK HITROSTI

Spoštovanim občankam in občanom sporočamo, da je Občina Ankaran bila izbrana na javnem razpisu Agencije za varnost prometa in prejela prikazovalnik hitrosti v enoletni brezplačni najem. V želji povečanja prometne varnosti ter ozaveščanja voznikov, je bil prikazovalnik hitrosti nameščen na predlagani lokaciji pred prehodom za pešce pri Ortopedski bolnišnici Valdoltra, iz smeri Lazaret proti centru. Želimo vam varno vožnjo!

Spettabili cittadine e cittadini, siamo lieti di informarvi che il Comune di Ancarano ha ricevuto in dotazione un visualizzatore di velocità elettronico per il periodo di un anno, partecipando alla gara pubblica organizzata dell’Agenzia per la sicurezza del traffico. Nel desiderio di valorizzare la sicurezza del traffico e la consapevolezza degli automobilisti, il visualizzatore di velocità è stato posizionato nelle vicinanze del passaggio pedonale di fronte l’Ospedale ortopedico Valdoltra, direzione Lazzaretto-centro. Vi auguriamo una guida sicura!

prikazovalnik-web1


PRVI ŠOLSKI DAN NA OSNOVNI ŠOLI IN VRTCU ANKARAN

1. 9. 2016 je bil prvi šolski dan učencev Osnovne šole in vrtca Ankaran še posebno svečan. Po kratkem kulturnem programu sta učence, učitelje in starše pozdravila v. d. ravnateljice, gospa Renata Jenko, in župan Občine Ankaran, gospod Gregor Strmčnik.


POLETJE V ANKARANU V FOTOGRAFIJAH

Na plažah v Valdoltri in na Študentu se je zgodilo veliko zanimivega. Nekaj utrinkov si lahko pogledate v spodnjih fotogalerijah.

Otroška predstava Balon Velikon

Otroška predstava Putka Zdravka in zajček Sladko

Obalne rime in gledališka premiera Ne povej, kaj si sanjala

Mednarodni glasbeni festival Mikro HistEria

Koncert Moja generacija, Marino Legovič in Tulio Furlanič

Otvoritev plaže Študent

DJ Nedelja

Foto: Miha Crnič


V soboto, 18. junija 2016, pa se je s startom v Adriji odvil rally starodobnikov, 20. ADRIA Classsic 2016. Fotografije si lahko ogledate v galeriji.

Foto: Miha Crnič


S petkom, 17. 6. 2016, se je z odprtjem prenovljene plaže v Valdoltri začelo Poletje v Ankaranu. Kako je bilo na odprtju plaže in naslednji dan, na koncertu Rudija Bučarja in Istrabenda, si lahko ogledate v spodnjih galerijah.

Foto: Miha Crnič


V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič so v nedeljo, 12. 6. 2016, obeležili 150-letnico Rdečega križa na Slovenskem in 60-letnico delovanja Mladinskega zdravilišča in letovišča. Nekaj utrinkov je zbranih v fotogaleriji.

Foto: Miha Crnič


OBVESTILO!
S ponedeljkom, 13. 6. 2016, je stopil v veljavo nov O D L O K o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka, s katerim se spremeni višina denarnega prispevka, pa tudi rok za oddajo vloge.
Rok se z novim Odlokom skrajša, in sicer s štirih na tri mesece.
Odlok


OBVESTILO: SPREMENJEN VOZNI RED

Obveščamo vas, da bo s 1. 12. 2015 avtobus na relaciji Ankaran–Koper–Ankaran vozil po spremenjenem voznem redu. Avtobus bo od decembra dalje vozil bolj pogosto, in sicer bodo dodatne vožnje tako dopoldne kot popoldne.

Več podatkov in spremenjen vozni red je dostopen na spletnih straneh www.obcina-ankaran.si in www.arriva.si, informacije pa lahko dobite tudi na naslovu Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., PE Koper, Kolodvorska 11, 6000 Koper, telefonska številka +386 (0)5 6625 105.

Comunichiamo che dal 1/12/2015 l’orario della linea autobus Ancarano–Capodistria–Ancarano cambia. Dal dicembre 2015 le corse sulla linea menzionata saranno più frequenti, sia di mattina che di pomeriggio.

Ulteriori informazioni e l’orario riveduto sono disponibili sui siti web www.obcina-ankaran.si e www.arriva.si o all’indirizzo Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., PE Koper, Kolodvorska 11, 6000 Koper, telefono +386 (0)5 6625 105.

Vozni red / Orario

 


OBVESTILO O UPORABI STOJNIC

Spoštovane občanke, občani! Obveščamo vas, da je Občina Ankaran za namene prodaje kmetijskih in drugih pridelkov ter proizvodov postavila pet stojnic v središču Ankarana. Za uporabo stojnice mora ponudnik pridobiti dovoljenje Občine Ankaran. Pri uporabi stojnic bodo imeli prednost pridelovalci iz Občine Ankaran.

Stojnice

Občina ponuja stojnice za mesečno uporabo. To pomeni, da lahko zainteresirani pridelovalci do 20. v mesecu, do 12. ure, vložijo vloge za dovoljenje za naslednji mesec.
Prednostni pogoji za pridobitev dovoljenja:
• pridelovalec ponuja kmetijske in druge pridelke (npr. olje, med itd.), ki jih sam pridela (jih ne preprodaja);
• pridelovalec je vpisan v register kmetijskih gospodarstev oz. ima prijavljeno dopolnilno dejavnost kmetijstva;
• pridelovalec je lokalen, torej ima prijavljeno dejavnost, prideluje na območju Občine Ankaran;
• v primeru nezasedenih stojnic bodo obravnavani tudi pridelovalci, ki nimajo dejavnosti oz. pridelave na območju Občine Ankaran, in sicer bodo imeli prednost pridelovalci iz občin, ki so bliže Občini Ankaran (prednostno iz obalne oz. Primorske regije).
Vloge za pridobitev dovoljenja lahko podajo zainteresirani ponudnik preko elektronske pošte info@obcina-ankaran.si, preko navadne pošte na naslov Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran ali osebno v vložišču na Regentovi 2 v Ankaranu.
Opomba: Ankaranska kmečka tržnica je projekt v fazi razvoja. Trenutno se stojnice izbranim pridelovalcem oddajajo brezplačno. Pristojbine za uporabo stojnic se bodo obračunavale od začetka poletne sezone 2016 dalje.

Share