Skip to content

URADNE OBJAVE


OBJAVA št. 33, 4. 1. 2018: Javni razpis za društva – Sklep o podaljšanju roka za oddajo zahtevkov

Občina Ankaran je dne 4. 1. 2018 sprejela Sklep o podaljšanju roka za predložitev poročila in računov k Javnemu razpisu za sofinanciranje projektov in programov društev v letu 2017.


OBJAVA št. 32, 15. 11. 2017: Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za zemljišča:

  • s parc. št. 865/1 k.o. Ankaran, do celote,
  • s parc. št. 867 k.o. Ankaran, do celote,
  • s parc. št. 868/5 k.o. Ankaran, do celote ter
  • s parc. št. 866 k.o. Ankaran, do 2/3.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


OBJAVA št. 31, 9. 11. 2017: Občina Ankaran za zaščito svojega okolja in slovenskega morja vložila drugo tožbo proti italijanski državi

Občina Ankaran je 26. oktobra 2017 na Deželno upravno sodišče dežele Lazio v Rimu vložila tožbo zoper italijansko ministrstvo za varstvo okolja in morja ter ministrstvo za kulturo in turizem, ki sta izdali okoljevarstveno soglasje za plinovod Trst–Gradež. Plinovod je sestavni del projekta izgradnje plinskega terminala v Žavljah pri Trstu. Z odločitvijo obeh ministrstev je bila odpravljena še zadnja formalna ovira za izdajo gradbenega dovoljenja.

Celotno sporočilo za javnost.


OBJAVA št. 30, 18. 10. 2017: Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč

Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč s parc. št. 878/18, 878/64 in 878/65, vse k.o. 2594 Ankaran.

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


OBJAVA št. 29, 19. 9. 2017: Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

Obveščamo vas, da sta bila dne 19. 9. 2017 objavljena Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2017 v Občini Ankaran in Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2017 v Občini Ankaran na področju športa.

Besedili razpisov in obrazci:

DRUŽBENE DEJAVNOSTIŠPORT
Povabilo k oddaji prijave na javni razpis za družbene dejavnostiPovabilo k oddaji prijave na javni razpis za šport
Kazalo prijaveKazalo prijave
Obrazec št. 1: Podatki o prijaviteljuObrazec št. 1: Podatki o prijavitelju
Obrazec št. 2: Projekt za financiranje Obrazec št. 2: Projekt za financiranje
Obrazec št. 3: IzjavaObrazec št. 3: Izjava
Obrazec št. 4: Zahtevek za izplačiloObrazec št. 4: Zahtevek za izplačilo
Obrazec št. 5: Zaključno poročilo Obrazec št. 5: Zaključno poročilo
Vzorec pogodbeVzorec pogodbe
Merila – kakovostni in vrhunski šport
Merila – interesna športna dejavnost
Merila – rekreativni šport

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave (naziva razpisov). Društva vabimo, da skladno s pogoji razpisa oddajo vlogo za sofinanciranje programov in aktivnosti, ki so jih in jih bodo izvedla v letu 2017. Zadnji rok za oddajo prijav je 30. september 2017.


OBJAVA št. 28, 13. 9. 2017: Volitve predsednika republike – uporaba plakatnih mest

Občina Ankaran na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v volilni kampanji za volitve predsednika republike dne 22. 10. 2017.

SKLEP


OBJAVA št. 27, 11. 8. 2017: Drugi tir – uporaba plakatnih mest

Občina Ankaran na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT).

SKLEP

Popravek sklepa


OBJAVA št. 26, 6. 6. 2017: Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Ankaran objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljiščih s parc. št. 111 in 114/1, obe k.o. 2593 Oltra, za dobo 99 let od dneva vpisa v zemljiško knjigo. Stavbna pravica se podeljuje brezplačno za namen izgradnje, ureditve in uporabe nepremičnin za dostopno pot, parkirišče in druge infrastrukture za Center Obala na Debelem rtiču.

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


OBJAVA št. 25, 5. 6. 2017: Počitniško varstvo 2017

Občina Ankaran vabi vse zainteresirane, da prijavite otroke v počitniško varstvo. Varstvo bo organizirano od 26. 6. 2017 do 31. 8. 2017 za otroke v starosti od 5. do 11. leta v sodelovanju z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Prijave zbiramo do ponedeljka, 12. junija 2017 v vložišču Občine Ankaran, lahko pa jih pošljete tudi po navadni ali elektronski pošti.
Več informacij v besedilu prijave.

PRIJAVNICA

SPLOŠNI POGOJI


OBJAVA št. 24, 30. 5. 2017: Javni naročili – gradbena dela, dobava opreme in obnova objekta

Občina Ankaran je na Portalu javnih naročil objavila:
Javno naročilo male vrednosti Izvedba gradbenih del in dobava opreme za kuhinji zavoda OŠV Ankaran in
Javno naročilo male vrednosti Obnova objekta na B1 – Vrtec enota Delfino Blu.


OBJAVA št. 23, 23. 5. 2017: Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017

Na Portalu javnih naročil je bil objavljen razpis za izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017 v Občini Ankaran. Izbran izvajalec bo nudil prevoz potnikov med javnimi parkirišči, središčem naselja in kopališči znotraj občine.

Na spodnji povezavi si lahko preberete razpisno besedilo in postavite morebitna vprašanja:

JAVNI RAZPIS

Razpisana sta dva načina izvedbe, in sicer z običajnim vozilom ali z nizkopodnim vozilom. Sodelujete lahko z oddajo ponudbe za en ali za oba načina izvedbe.


OBJAVA št. 22, 18. 5. 2017: Dobava živil za Občino Ankaran

Na Portalu javnih naročil je bil objavljen razpis za dobavo živil za potrebe gostinskih obratov, s katerimi upravlja Občina Ankaran, in delujejo na območju občinskih kopališč, rekreacijskih površin ter na prireditvenem prostoru v centru Ankarana.

Na spodnji povezavi si lahko preberete razpisno besedilo in postavite morebitna vprašanja:

JAVNI RAZPIS

Sodelujete lahko z oddajo ponudbe za enega ali več razpisanih sklopov. Za veljavnost ponudbe je treba ponuditi vse zahtevane izdelke iz posameznega sklopa in jih ovrednotiti za predvidene količine.


OBJAVA št. 21, 16. 5. 2017: Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Ankaran objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljiščih s parc. št. 111 in 114/1, obe k.o. 2593 Oltra, za dobo 99 let od dneva vpisa v zemljiško knjigo. Stavbna pravica se podeljuje brezplačno za namen izgradnje, ureditve in uporabe nepremičnin za dostopno pot, parkirišče in druge infrastrukture za Center Obala na Debelem rtiču.

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


OBJAVA št. 20, 20. 4. 2017: Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017
Medobčinski inšpektorat Občine Piran in Občine Ankaran izdaja po uradni dolžnosti SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE. Odločba št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017, vročena 8. 4. 2017 je postala izvršljiva dne 13. 4. 2017 in se doveljuje njena izvršba.
SKLEP


OBJAVA št. 19, 24. 3. 2017: Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712
Medobčinski inšpektorat Občine Piran in Občine Ankaran izdaja po uradni dolžnosti neznanim lastnikom predmeta – plovilo bele barve z oznako NT-06712, postavljenega na zemljišču 834/2 k. o. Oltra, ki je lasti Občine Ankaran, odločbo, s katero nalagajo lastnikom, da v roku 5 dni od vročitve odločbe odstranijo predmet – plovilo, ki je postavljeno brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa in kot tak omejuje uporabo javne površine. Če plovilo v roku ne bo odstranjeno, bo opravljena upravna izvršba.
ODLOČBA Z DNE 24. 3. 2017


OBJAVA št. 18, 28. 2. 2017: Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

Medobčinski inšpektorat Občine Piran in Občine Ankaran je po uradni dolžnosti uvedel inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil na zemljišču 834/2 k. o. Oltra, ki je v lasti Občine Ankaran, in sprejel priloženi SKLEP.


OBJAVA št. 17, 7. 11. 2016: V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja občine ankaran

Ankaran, 7. novembra 2016 – V okviru priprave prostorskega razvojnega scenarija ankaranske občine je pretekli konec tedna v Ankaranu potekala prostorska delavnica, danes pa delavnica z večjimi gospodarskimi, javnimi in nevladnimi organizacijami. Ključna ugotovitev sodelujočih: zaradi vloge države v njihovem lastništvu in razvoju se bodo v proces usklajevanja neobhodno morala vključiti ustrezna ministrstva oziroma vlada.
Sporočilo za javnost


OBJAVA št. 16, 12. 8. 2016: Javno zbiranje ponudb
Občina Ankaran objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin s parc. št. 868/5, 867, 866 in 865/1 k.o. Ankaran. Ponudbe lahko predložite do vključno 29. 8. 2016. Več informaciji v prilogi:
Dokumentacija za javno zbiranje ponudb


OBJAVA št. 15, 3. 8. 2016: Prosta delovna mesta in zaposlitve

Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran objavlja več prostih delovnih mest in zapslitev.
Kakšni so pogoji za prijavo si lahko preberete TUKAJ. Rok za oddajo prijave je 8. 8. 2016.


OBJAVA št. 14, 28. 7. 2016: Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

Obveščamo vas, da sta bila dne 28. 7. 2016 objavljena

Do dokumentacijo lahko dostopate s klikom na zgornji povezavi (naziva razpisov). Društva vabimo, da skladno s pogoji razpisa oddajo vlogo za sofinaciranje programov in aktivnosti, ki so jih in jih bodo izvedla v letu 2016.


OBJAVA št. 13, 14. 6. 2016:

Župan Občine Ankaran je sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (Sklep o začetku priprave OPN OA), na podlagi katerega se začenja postopek priprave in sprejetja Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (OPN OA), ki bo urejal celotno območje Občine Ankaran. V Sklepu o začetku priprave OPN OA so podane strokovne in druge podlage za pripravo OPN OA ter predvidene prostorske ureditve na posameznih območjih v občini. Skladno s predvidenimi prostorskimi ureditvami je potrebno na določenih območjih sprejeti zaščitne ukrepe, ki bodo omogočili izvedbo sprejetega prostorskega akta, saj bo v nasprotnem primeru njegova izvedba nemogoča oziroma zelo otežena. V ta namen je Občina Ankaran na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1; ZUreP-1) pripravila predloge odlokov o zaščitnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave OPN OA. Predlogi odlokov bodo predloženi v obravnavo in sprejetje Občinskemu svetu Občine Ankaran na naslednji redni seji konec junija.

Za namen javne obravnave, podajanja pripomb in predlogov za dopolnitev predloga odlokov ter podaje izjave o predlaganem aktu za osebe naslovnike akta, Občina Ankaran na svoji spletni strani na podlagi 94. člena ZUP objavlja besedila predlogov odlokov, in sicer:

ter poziva vse zainteresirane in s predlaganimi akti prizadete osebe, da nanje podajo svoje pripombe. Občina Ankaran bo obravnavala in se opredelila do vseh pripomb, ki jih bo prejela po navadni pošti na naslov Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran, ali po elektronski pošti info@obcina-ankaran.si do vključno 28. 6. 2016 do 16.00 ure. Predlog za dopolnitev oziroma pripombe morajo biti podpisane, vsebovati morajo podatke predlagatelja (ime in priimek, naslov bivališča ter status predlagatelja v zvezi s predlaganimi odloki – občan, lastnik nepremičnine z območja varovanja, drugo) ter morajo vsebovati pripis (na kuverti oziroma v zadevi elektronskega sporočila) “Pripombe zaščitni ukrepi”. Predlogi oziroma pripombe, ki ne bodo pravočasni ali ne bodo ustrezno opremljeni s podatki, ne bodo obravnavani.


OBJAVA št. 12, 14. 6. 2016:

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano pubblica il bando per un posto di lavoro tecnico–professionale COLLABORATORE PROFESSIONALE VII/2 (II) m/f a tempo indeterminato.

Bando

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran objavlja razpis za prosto strokovno–tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) m/ž za nedoločen čas.

Razpis


OBJAVA št. 11, 2. 6. 2016:

Občina Ankaran je objavila javno naročilo za dobavitelja živil za gostinske obrate na plažah.

Predmet javnega naročila je dobava živil za gostinske obrate v upravljanju Režijskega obrata Občine Ankaran z namenom promocije lokalnih kulinaričnih dobrot ter zaokrožitve ponudbe kulturnih, športnih in drugih vsebin Občine Ankaran na območju občinskih kopališč in športnih površin za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. marca 2017.


SPOROČILO ZA JAVNOST št. 8, 1. 6. 2016:

Na 12. redni seji občinsekga sveta Občine Ankaran so svetniki potrdili sporazum, s katerim sta Mestna občina Koper in Občina Ankaran uredili lastništvo nepremičnin v katastrskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Ankaran. Več si lahko preberete v sporočilu za javnost in priloženem gradivu.

 


OBJAVA št. 9, 27. 1. 2016:

Občina Ankaran objavlja posebni del Sklepa o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju od 1 . 1. do 31. 3. 2016.

Dokument si lahko ogledate tukaj.

 


OBJAVA št. 8, 6. 1. 2016:

INFORMATIVNI JAVNI POZIV ZA IZBIRO PONUDNIKA ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE AVTOMATIZIRANEGA SISTEMA IZPOSOJE KOLES

Regionalni razvojni center Koper objavlja informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Koper ter Občin Ankaran, Izola in Piran.

Predmet poziva je preveritev pripravljenosti za prijavo na javni poziv za izbiro ponudnika, ki bo kot uporabnik javnih površin vzpostavil, zagotavljal in upravljal avtomatiziran sistem izposoje koles na območju obalnih občin.

Rok za predložitev ponudb je 5. februar 2016.

Naročniki, obalne občine, vabijo vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno s pogoji informativnega javnega poziva oddajo svojo ponudbo.

Dokumenti:

Besedilo informativnega javnega poziva
Obrazec 1: Podatki o ponudniku
Obrazec 2: Reference

Priloge (pripravi ponudnik):
1) Opis delovanja sistema za avtomatizirano izposojo koles,
2) Navedba tehničnih značilnosti navadnih in električnih koles,
3) Skica postaje za izposojo navadnih in električnih koles,
4) Cenik izposoje koles,
5) Predračun.

 

BANDO PUBBLICO INFORMATIVO PER LA SELEZIONE DELL’OFFERENTE PER LA GARANZIA E LA GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI NOLEGGIO BICICLETTE

Il centro regionale di sviluppo Capodistria ha pubblicato il bando pubblico informativo per la selezione dell’offerente per la garanzia e la gestione del sistema automatizzato di noleggio biciclette nel territorio del Comune città di Capodistria e dei comuni di Ancarano, Isola e Pirano.

L’oggetto del bando pubblico informativo è l’esame della prontezza per la richiesta al bando pubblico per la selezione dell’offerente che provvederà a instaurare, garantire e gestire, in veste di utente delle superfici pubbliche, il sistema automatizzato di noleggio biciclette nel territorio dei quattro comuni.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 5 febbraio 2016.

I promotori, i quattro comuni costieri, invitano tutti gli offerenti abilitati ed interessati a inoltrare la propria offerta in conformità alle condizioni del bando pubblico informativo.

Documenti:

Bando pubblico informativo
Modulo 1: Dati sull’offerente
Modulo 2: Referenze

Allegati (redige l’offerente):
1) Descrizione del funzionamento del sistema di noleggio automatizzato delle biciclette,
2) Specificazione delle caratteristiche tecniche delle bici semplici ed elettriche,
3) Schizzo della postazione per il noleggio di bici semplici ed elettriche,
4) Listino prezzi del noleggio biciclette,
5) Preventivo.

 


OBJAVA št. 8, 1. 12. 2015: Občina Ankaran objavlja Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v decembru 2015.


OBJAVA št. 7, 11. 11. 2015: Oblikovanje participatornega proračuna Občine Ankaran za leto 2016

Spoštovane občanke in občani Ankarana,

Občina Ankaran vas vabi, da sodelujete pri oblikovanju skupne prihodnost. Do srede, 25. 11. 2015, lahko podate pobude in predloge za oblikovanje participatornega proračuna.

Ideje posredujte na naslov Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, elektronski naslov info@obcina-ankaran.si ali pa prinesite kuverto osebno v vložišče na Regentovi 2, Ankaran.

Na pisemsko ovojnico napišite:

»OBLIKOVANJE PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2016«

PREDLOGI IN POBUDE

Več


OBJAVA št. 6, 14. 8. 2015: Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v Občini Ankaran za leto 2015

Obveščamo vas, da je bil dne 14. 8. 2015 objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v Občini Ankaran za leto 2015. Na spodnjih povezavah lahko dostopate do razpisne dokumentacije v slovenskem in italijanskem jeziku. Društva vabimo, da skladno s pogoji javnega razpisa podajo vlogo za sofinanciranje programa dela društva v letu 2015.

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

Razpisna dokumentacija

Obrazci v wordu

Bando di gara pubblico per il cofinanziamento dell’attività e dei programmi delle associazioni

Documentazione del bando di gara

Moduli in Word


OBJAVA št. 5, 19. 6. 2015: JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM GOSTIŠČA

Občina Ankaran objavlja poziv za Javno zbiranje ponudb za najem gostišča na Jadranski cesti 66, 6280 Ankaran. Najem se bo v primeru uspešne ponudbe sklenil do 31. 12. 2016 po izklicni najemniški ceni 1.600,00 evrov/mesečno. Kot navedeno v priloženem dokumentu, se ponudbe s potrdili o plačilu varščine za resnost ponudbe (500,00 evrov) zbirajo do vključno 6. 7. 2015 do 12. ure. Več podatkov najdete v prilogi 1 in prilogi 2.

Ponudbe lahko posredujete preko elektronskega naslova info@obcina-ankaran.si ali po pošti na Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran. Ponudbo lahko vložite tudi osebno, in sicer v času uradnih ur.


OBJAVA št. 4, 9. 6. 2015

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran


OBJAVA št. 3, 10. 4. 2015

Občina Ankaran objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja, in sicer za del zemljišča na parceli št. 1328/2 k.o. Oltra ter za del zemljišča na parceli št. 1787/1 k.o. Jernej. Občina Ankaran poziva vse zainteresirane k predložitvi ponudb za najem omenjenih zemljišč ter si pridržuje pravico do izbire ponudnikov.


OBJAVA št. 2, 8. 4. 2015

Sodelovanje v stalnih delovnih telesih – odborih in komisijah

Obrazec za vpis podatkov kandidatov


OBJAVA št. 1, 7. 4. 2015

Statut Občine Ankaran

Share