Skip to content

Zaposlitve

Obveščamo vas, da je projekt vzpostavitve in zagona delovanja Občinske uprave Občine Ankaran dosegel mejnik, ko se bo v sklopu oblikovanja kadrovskega modula izvedlo zaposlovanje javnih uslužbencev v občinski upravi. Vse postopke zaposlitev bo Občina Ankaran izvedla v sodelovanju s specializiranim izvajalcem s področja uslužbenskega sistema v javnem sektorju, Inštitutom IDEALIS iz Ljubljane. Če vas zanima delo v občinski upravi ali bi želeli postati sodelavec Občine Ankaran, vas vabimo, da se seznanite z razpisnimi pogoji. Za dodatne informacije o pogojih za zasedbo in načinu prijave lahko pokličete go. Sonjo Kličić, na telefonsko številko 041 686 199.

Vi informiamo che il progetto per la formazione e l’avvio delle attività dell’Amministrazione del Comune di Ancarano giungerà finalmente a compimento in quanto, nell’ambito della formazione del modulo delle risorse umane, verrà messa in atto l’offerta di assunzione per i dipendenti dell’amministrazione comunale. In quanto siete interessati a lavorare nell’amministrazione comunale o desiderate diventare un impiegato del Comune di Ancarano, siete invitati a informarvi sulle condizioni di assunzione. Tutti i processi di assunzione saranno eseguiti dal Comune di Ancarano in collaborazione con un operatore specializzato nell’ambito delle assunzioni nel settore pubblico, l’Istituto IDEALIS di Lubiana. Per informazioni riguardanti l’offerta di assunzione siete pregati di rivolgervi alla sig.ra Sonja Kličić (Istituto IDEALIS) al numero di telefono 041 686 199.

 


 

Datum objave: 1. junij 2017

Rok za prijavo: 9. junij 2017 (poslano po e-pošti ali oddano na pošto priporočeno)

 

Prosta uradniška delovna mesta

 

Prosta strokovno-tehnična delovna mesta

 

 

Share