Skip to content
 

Zdravstveno varstvo v Občini Ankaran

V Občini Ankaran delujeta dva ambulanti za zdravstveno varstvo odraslih in zobozdravstvena ambulanta za odrasle. Kontaktne podatke, obrazce za e-naročanje, urnike ter druge informacije najdete na spletnih straneh Zdravstvenega doma Koper.

Splošna ambulanta Majda Žuvela Lipušček, dr. med.

Splošna ambulanta Sanja Stanišić, dr.med., spec. druž. med.

Zobozdravstvo odrasli Maša Šukunda, dr.dent.med.

V središču Ankarana, na naslovu Regentova 4/b, je tudi Lekarniška podružnica Ankaran, Obalne lekarne Koper, ki deluje po naslednjem urniku:

ponedeljek–petek: 8.00–19.00

sobota: 8.00–12.00

 

Share