Skip to content
 

Župnišče

Župnija Ankaran ob svoji vlogi verskega središča zaznamuje tudi družbeno življenje v Ankaranu. Zavetnik župnije in župnijske cerkve v Ankaranu je škof sv. Nikolaj. Župnijo vodi in v cerkvi opravlja bogoslužje župnik mag. Franc Šenk. Poleg župnijske cerkve (zgrajena leta 1984) spadajo v župnijo še podružnična cerkev sv. Brigite v Kolombanu – sveta Brida – ter kapeli v bolnišnici Valdoltra in na pokopališču v Lovranu-Čampore.

Maše v župnijski cerkvi so ob nedeljah ob 9.30 uri in ob delavnikih ob 19.00 uri. Vsako nedeljo je maša pri sv. Bridi ob 8.00 uri in v kapeli bolnišnice Valdoltra ob 11.00 uri. V Valdoltri je maša tudi ob torkih in petkih ob 17.00 uri.

Župnija Ankaran

Oljčna pot 18, 6280 Ankaran

Telefon: 05/6521212

E-pošta: zupnija.ankaran @ rkc.si

no images were found

Share