Uradne objave

17. junij 2019

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

17. junij 2019 // Rok za oddajo: 25. junij 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja režijskega obrata

10. junij 2019

Javno naznanilo: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI NAČRT OBČINE ANKARAN

10. junij 2019

Avviso pubblico: PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCARANO E DEL RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec v oddelku za družbene dejavnosti

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 23. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Čistilka II

29. marec 2019

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za POKOPALIŠČE ANKARAN

26. marec 2019

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2019

25. marec 2019

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019 – uporaba plakatnih mest

22. marec 2019 // Rok za oddajo: 30. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za turizem

14. marec 2019 // Rok za oddajo: 22. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

6. februar 2019 // Rok za oddajo: 6. marec 2019

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2019

18. september 2018 // Rok za oddajo: 26. oktober 2018

Lokalne volitve v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

27. julij 2018

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, podpredsednikov ter članov Volilne in Posebne volilne komisije Občine Ankaran

9. julij 2018

Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2(2)

4. maj 2018

Soglasje k nameri, da se mandraču Valdoltra ter območju pomola sv. Katarine razširi namembnost z javnim prometom, v katerem se izvaja prevoz potnikov

4. maj 2018

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

3. maj 2018

Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina, naročilo male vrednosti

17. april 2018

Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, javno naročilo