Krajinski park Debeli rtič

Območje Debelega rtiča je eno od redkih še vedno naravno ohranjenih delov slovenske obale z značilnim flišnim klifom, morskim obrežjem ter skladi podvodnega grebena. Zanj je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst.

Podvodni greben (Foto: Jaka Ivančič)
Zaliv Sv. Jerneja (Foto: Jaka Ivančič)
Širše območje Debelega rtiča je bilo razglašeno za krajinski park junija 2018. Obsega celoten polotok med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej v mejah občine Ankaran, zaliv Sv. Jerneja ter 250 do 450 metrov širok pas morja med omenjenima zalivoma. 

Območje je razdeljeno v tri varstvena območja glede na naravne značilnosti, ogroženost rastlinskih in živalskih vrst ter obstoječo rabo in urbaniziranost. Prvo varstveno območje obsega kopno in morje z obrežjem na skrajnem delu rta, zgornji rob klifa ter 250 do 450 metrov širok pas obalnega morja s podvodnim grebenom. V drugo varstveno območje sodijo gozdna maska v zaledju zaliva Sv. Jerneja ter območji naravno ohranjenega morja in morskega obrežja. Tretje, z najmanj strogim režimom, pa zajema urbanizirane dele narave in kopnega, sleme polotoka s kmetijskimi površinami in posameznimi poselitvenimi enotami ter dele obalnega morja in obrežja. 


Naravne vrednote Ankaranskega polotoka in Krajinskega parka Debeli rtič si boste prav kmalu lahko ogledali na novi turistični spletni strani.