Skip to content

ANKARAN


Preklic razglasa o veliki požarni ogroženosti

Petek, 11. avgust 2017 – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 5. avgusta 2017, na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.
V navedenih občinah bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija z 11. avgustom 2017 prenehala izvajati poostren nadzor.


Občina pozvala Adrio, naj odstrani ovire in ukine vstopnino za pse

Torek, 1. avgust 2017 – Občina Ankaran uradno pozvala družbo Adria d. o. o., naj odstrani ovire, s katerimi je zaprla javne poti in prost dostop do obale ter morja za vse, ki niso gosti turističnega objekta, in preneha zaračunavati vstopnino lastnikom psov. VEČ


Javni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest – Offerta di assunzione per i dipendenti dell’amministrazione comunale

Spoštovani,

obveščam vas, da je rok za prijavo na prosta strokovno tehnična, uradniška in delovna mesta na položaju potekel 9. 6. 2017. Občina Ankaran je do navedenega roka prejela večje število vlog, za kar se vsem iskreno zahvaljujem. Posledično pa bo pregled prispelih vlog trajal dalj časa kot običajno.

Zagotavljam vam, da bomo vse prispele vloge obravnavali s posebno skrbnostjo in na vse tudi pisno odgovorili v doglednem času oziroma takoj, ko bo to mogoče.

Vljudno vas prosim za razumevanje.

Gregor Strmčnik
ŽUPAN OBČINE ANKARAN

 

Gentile pubblico,

vi informiamo che il termine per candidarsi ai posti liberi tecnico professionali, dipendenti pubblici e funzionari e’ scaduto in data 9. 6. 2017.

Il Comune di Ancarano, entro la data prestabilita ha ricevuto un numero consistente di domande,  per cui vi ringrazio e vi comunico che la visione delle domande richiederà più tempo di quanto precedentemente previsto.

Vi assicuro che tutte le domande verranno controllate con la dovuta cura, e che verrà inviata una risposta scritta a ognuna entro ragionevole termine.

Ringrazio in anticipo per la comprensione.

Gregor Strmčnik
SINDACO DEL COMUNE DI ANCARANO

 


Mednarodna nagrada Zlato pero tudi v Ankaranu

Nova podoba naše Osnovne šole in vrtca Ankaran s spletno stranjo ter predstavitvenima publikacijama je prejela prestižno mednarodno nagrado Zlato pero 2017 (Gold Quill), ki jo podeljuje največje svetovno združenje poklicnih komunikatorjev IABC s sedežem v San Franciscu. Nagrajena podoba je nastala kot del projekta vzpostavitve javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, ustvarila pa jo je ekipa Studia Kernel.


17. REDNA SEJA: Svetniki sprejeli zaključni račun proračuna

Na 17. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki in svetnice sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016. Lanska realizacija prihodkov je znašala 5.857.464,70 evra, odhodkov pa 5.669.337,67 evra. Občina je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov v višini 188.127,08 evra, ki so se prenesli v proračun za leto 2017.

SPOROČILO ZA JAVNOST


16. REDNA SEJA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.


 

OPOZORILO!

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvešča javnost o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco podtipa H5N8 pri poginjenem labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v solinah v Občini Piran. Preiskave za določitev patogenosti še potekajo.

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo sklep, da se tudi na območju OU Koper izvajajo naslednji ukrepi: perutnino in ptice v ujetništvu se

  • zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi)
  • ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Imetniki perutnine naj bodo izredno pozorni, saj predstavljajo največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu

  • neposredni stik z okuženo živaljo
  • ter z virusi kontaminirana krma in voda.

Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginule ptice, izločki prostoživečih ptic …).

Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je zato temelj preprečevanja vnosa AI v rejo.


 

DPN Mladi Ankaran Ankaran lokalna samouprava

Spoštovani!

Dobrodošli na spletni strani Občine Ankaran – Ancarano

Spletna stran, ki je pred Vami, je še v razvoju in deluje poskusno, zato se za vse pomanjkljivosti ali celo netočnosti v naprej opravičujemo. Vljudno Vas vabimo, da s svojimi podatki, prispevki, novicami, napovedmi, pobudami in mnenji sooblikujete spletno stran Občine Ankaran. Še posebej se veselimo sodelovanja mladih, katerih tematiko v prihodnje v Ankaranu postavljamo v samo sredino.

Oblikujmo prihodnjo podobo Ankarana!

Benvenuti sulle pagine del nostro sito Web in costruzione dedicate al comune di Ancarano. Le pagine tra le quali state navigando sono in fase di costruzione e saranno attive in forma di prova. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o problema nella dicitura. Già da ora cogliamo l’occasione invitandovi a contribuire all’arricchimento di queste pagine con i vostri dati, inserti, notizie, aggiornamenti, iniziative, pareri e quant’altro. Saremmo lieti di cooperare con i giovani i quali saranno al centro del nostro interesse.

Diamo forma alla futura immagine di Ancarano.

 

Share