Skip to content

ANKARAN


Osnovna šola Ankaran občanom ponuja kosila

Ponedeljek, 22. 1. 2018 – Od 1. februarja 2018 bo v kuhinji Osnovne šole Ankaran mogoče naročiti kosilo za zunanje odjemalce. Več informacij o tem v pripetem obvestilo.


Prikazovalniki hitrosti

Četrtek, 18. 1. 2018 V občini se nadaljujejo aktivnosti na področju mirujočega prometa in prilagajanja hitrosti cestno-prometnim zahtevam ter predpisom s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti. Občina Ankaran je bila namreč ponovno uspešna na javnem razpisu Agencije RS za varnost prometa za dodelitev prikazovalnikov hitrosti v brezplačni najem v okviru akcije “Vi vozite 2018”. V želji povečanja prometne varnosti ter ozaveščanja voznikov so prikazovalniki nameščeni pred prehodom za pešce pri Ortopedski bolnišnici Valdoltra, pred prehodom za pešce na območju naselja Sončni park v smeri proti centru ter na Regentovi ulici pred zgornjim prehodom za pešce v smeri proti centru.
Želimo vam varno vožnjo!

Lunedì, 18 gennaio 2018 – Nel comune continuano le attività di moderazione del traffico e di adeguamento della velocità alle norme del traffico stradale con l’installazione degli indicatori di velocità. Il Comune di Ancarano ha avuto nuovamente successo nel bando pubblico per il noleggio gratuito degli indicatori di velocità indetto dell’Agenzia per la sicurezza dei trasporti della Repubblica di Slovenia attraverso la campagna dallo slogan “Vi vozite 2018”. Al fine di incrementare la sicurezza del traffico e la consapevolezza degli automobilisti, i visualizzatori sono posizionati prima del passaggio pedonale presso l’Ospedale Ortopedico Valdoltra, in prossimità del passaggio pedonale nella zona del ‘Sončni park’ in direzione centro nonché in via Regent in direzione verso il centro in prossimità del passaggio pedonale superiore.
Vi auguriamo una guida sicura!


Prijetno, dejavno in kakovostno staranje v Ankaranu

Ponedeljek, 18. 12. 2017V šotoru, ki je glavno prizorišče decembrskega prazničnega dogajanja, je v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 18. uri potekala predstavitev občinskega razvojnega programa Skrb za starejše. Predstavitev je povezovala Linda Rotter. VEČ


Krajanom predstavili preteklo delo in načrte za 2018

Ponedeljek, 4. 12. 2017 – V osrednjem prireditvenem prostoru Decembra v Ankaranu je v ponedeljek, 4. decembra, potekal zbor občanov, ki se ga je udeležilo več kot 200 krajanov. Uradni del zbora je odprla podžupanja Barbara Švagelj in občankam ter občanov predstavila poročilo o delu Občine Ankaran v letu 2017. Nadaljeval je vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave Iztok Mermolja s predstavitvijo zasnove participativnega proračuna občine in programa dela uprave za leto 2018. V participativni del proračuna za prihodnje leto je občinska uprava vključila kar 157 pobud. Poročilo o napredku priprave občinskega prostorskega načrta je predstavila predstavnica podjetja Locus, d. o. o., Maja Šinigoj, župan Gregor Strmčnik pa je pojasnil podrobnosti o menjalni pogodbi med Občino Ankaran in podjetjem Grafist, d. o. o. Občanom je predstavil tudi rezultate poslovanja režijskega obrata in stanje postopkov zaposlovanja v občinski upravi. Dogodek je povezovala moderatorka Katja Pišot, za glasbena vložka pa je poskrbela mlada in nadarjena Živa Kralj, ki je ob spremljavi očeta Vinka Kralja zapela dve pesmi.


Občina Ankaran bo z menjavo zemljišč omogočila širitev pristanišča in pridobila tudi zemljišče za pokopališče

Ponedeljek, 4. 12. 2017 – Ankaranski občinski svet je na 20. redni seji 1. decembra 2017 županu podal soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za sedem strateških nepremičnin z družbo Grafist, d. o. o. Ta bo ob tem sporazumno, predčasno in brez nadomestila razvezala pogodbo za stavbno pravico, pridobljeno do leta 2051, na parceli št. 847/4 k. o. Ankaran v izmeri 86.116 m2 (t. i. kaseta 6A), ki jo bo Občina Ankaran do 1. marca 2018 ponudila v odkup Republiki Sloveniji za potrebe dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.

Sporočilo za javnost

Grafični prikaz zamenjanih zemljišč


Občina Ankaran vložila drugo tožbo proti italijanski državi

Četrtek, 9. 11. 2017 – Občina Ankaran je, da bi zaščitila okolje, v katerem živimo, in slovensko morje, 26. oktobra 2017 na Deželno upravno sodišče dežele Lazio v Rimu vložila tožbo zoper italijansko ministrstvo za varstvo okolja in morja ter ministrstvo za kulturo in turizem, ki sta izdali okoljevarstveno soglasje za plinovod Trst–Gradež. VEČ

 


 

DPN Mladi Ankaran Ankaran lokalna samouprava

Spoštovani!

Dobrodošli na spletni strani Občine Ankaran – Ancarano

Spletna stran, ki je pred Vami, je še v razvoju in deluje poskusno, zato se za vse pomanjkljivosti ali celo netočnosti v naprej opravičujemo. Vljudno Vas vabimo, da s svojimi podatki, prispevki, novicami, napovedmi, pobudami in mnenji sooblikujete spletno stran Občine Ankaran. Še posebej se veselimo sodelovanja mladih, katerih tematiko v prihodnje v Ankaranu postavljamo v samo sredino.

Oblikujmo prihodnjo podobo Ankarana!

Benvenuti sulle pagine del nostro sito Web in costruzione dedicate al comune di Ancarano. Le pagine tra le quali state navigando sono in fase di costruzione e saranno attive in forma di prova. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o problema nella dicitura. Già da ora cogliamo l’occasione invitandovi a contribuire all’arricchimento di queste pagine con i vostri dati, inserti, notizie, aggiornamenti, iniziative, pareri e quant’altro. Saremmo lieti di cooperare con i giovani i quali saranno al centro del nostro interesse.

Diamo forma alla futura immagine di Ancarano.

 

Share