Skip to content

ANKARAN


Krajanom predstavili preteklo delo in načrte za 2018

Ponedeljek, 4. 12. 2017 – V osrednjem prireditvenem prostoru Decembra v Ankaranu je v ponedeljek, 4. decembra, potekal zbor občanov, ki se ga je udeležilo več kot 200 krajanov. Uradni del zbora je odprla podžupanja Barbara Švagelj in občankam ter občanov predstavila poročilo o delu Občine Ankaran v letu 2017. Nadaljeval je vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave Iztok Mermolja s predstavitvijo zasnove participativnega proračuna občine in programa dela uprave za leto 2018. V participativni del proračuna za prihodnje leto je občinska uprava vključila kar 157 pobud. Poročilo o napredku priprave občinskega prostorskega načrta je predstavila predstavnica podjetja Locus, d. o. o., Maja Šinigoj, župan Gregor Strmčnik pa je pojasnil podrobnosti o menjalni pogodbi med Občino Ankaran in podjetjem Grafist, d. o. o. Občanom je predstavil tudi rezultate poslovanja režijskega obrata in stanje postopkov zaposlovanja v občinski upravi. Dogodek je povezovala moderatorka Katja Pišot, za glasbena vložka pa je poskrbela mlada in nadarjena Živa Kralj, ki je ob spremljavi očeta Vinka Kralja zapela dve pesmi.


Občina Ankaran bo z menjavo zemljišč omogočila širitev pristanišča in pridobila tudi zemljišče za pokopališče

Ponedeljek, 4. 12. 2017 – Ankaranski občinski svet je na 20. redni seji 1. decembra 2017 županu podal soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za sedem strateških nepremičnin z družbo Grafist, d. o. o. Ta bo ob tem sporazumno, predčasno in brez nadomestila razvezala pogodbo za stavbno pravico, pridobljeno do leta 2051, na parceli št. 847/4 k. o. Ankaran v izmeri 86.116 m2 (t. i. kaseta 6A), ki jo bo Občina Ankaran do 1. marca 2018 ponudila v odkup Republiki Sloveniji za potrebe dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.

Sporočilo za javnost

Grafični prikaz zamenjanih zemljišč


Občina Ankaran vložila drugo tožbo proti italijanski državi

Četrtek, 9. 11. 2017 – Občina Ankaran je, da bi zaščitila okolje, v katerem živimo, in slovensko morje, 26. oktobra 2017 na Deželno upravno sodišče dežele Lazio v Rimu vložila tožbo zoper italijansko ministrstvo za varstvo okolja in morja ter ministrstvo za kulturo in turizem, ki sta izdali okoljevarstveno soglasje za plinovod Trst–Gradež. VEČ


Župan podelil priznanja za vsestransko odličnost učencem Osnovne šole Ankaran

Petek, 15. 9. 2017 – Župan Gregor Strmčnik je v prostorih občine sprejel pet mladih, ki so v minulem šolskem letu uspešno zaključili Osnovno šolo Ankaran ter v času šolanja dosegli izjemne dosežke. VEČ


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Ponedeljek, 4. 9. 2017 – Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM. Okvirno najmanj 25 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran bo uspelim upravičencem oddanih v najem v letih 2018 in 2019.

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo imeti v času razpisnega postopka prijavljeno stalno bivališče na območju Mestne občine Koper ali Občine Ankaran.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu JSS MOK, in sicer od 4. 9. 2017 do vključno 4. 10. 2017 v sprejemni pisarni pisarni Mestne občine Koper, v pritličju Verdijeve ulice 10 v Kopru, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo od 14. do 17. ure, ali na JSS MOK, Nazorjev trg 5, v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure in v sredo od 14.00 do 17.00 ure.

Podrobnejše informacije in pogoji za prijavo na razpis:

Besedilo razpisa

Vloga za prijavo na razpis

Točkovanje

Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti

 

 


Javni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest

Torek, 22. avgust 2017 – Zaradi velikega števila prejetih prijav na javne natečaje za zasedbo prostih delovnih mest postopek pregledovanja vlog še vedno poteka. Pristojne službe obravnavajo vloge s posebno skrbnostjo. Vsi, ki so vlogo oddali, pa bodo obveščeni o rezultatih natečajev, ko bodo ti znani.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

Občinska uprava Občine Ankaran


Občina pozvala Adrio, naj odstrani ovire in ukine vstopnino za pse

Torek, 1. avgust 2017 – Občina Ankaran uradno pozvala družbo Adria d. o. o., naj odstrani ovire, s katerimi je zaprla javne poti in prost dostop do obale ter morja za vse, ki niso gosti turističnega objekta, in preneha zaračunavati vstopnino lastnikom psov. VEČ


17. REDNA SEJA: Svetniki sprejeli zaključni račun proračuna

Na 17. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki in svetnice sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016. Lanska realizacija prihodkov je znašala 5.857.464,70 evra, odhodkov pa 5.669.337,67 evra. Občina je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov v višini 188.127,08 evra, ki so se prenesli v proračun za leto 2017.

SPOROČILO ZA JAVNOST


16. REDNA SEJA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.


 

OPOZORILO!

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvešča javnost o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco podtipa H5N8 pri poginjenem labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v solinah v Občini Piran. Preiskave za določitev patogenosti še potekajo.

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo sklep, da se tudi na območju OU Koper izvajajo naslednji ukrepi: perutnino in ptice v ujetništvu se

  • zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi)
  • ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Imetniki perutnine naj bodo izredno pozorni, saj predstavljajo največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu

  • neposredni stik z okuženo živaljo
  • ter z virusi kontaminirana krma in voda.

Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginule ptice, izločki prostoživečih ptic …).

Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je zato temelj preprečevanja vnosa AI v rejo.


 

DPN Mladi Ankaran Ankaran lokalna samouprava

Spoštovani!

Dobrodošli na spletni strani Občine Ankaran – Ancarano

Spletna stran, ki je pred Vami, je še v razvoju in deluje poskusno, zato se za vse pomanjkljivosti ali celo netočnosti v naprej opravičujemo. Vljudno Vas vabimo, da s svojimi podatki, prispevki, novicami, napovedmi, pobudami in mnenji sooblikujete spletno stran Občine Ankaran. Še posebej se veselimo sodelovanja mladih, katerih tematiko v prihodnje v Ankaranu postavljamo v samo sredino.

Oblikujmo prihodnjo podobo Ankarana!

Benvenuti sulle pagine del nostro sito Web in costruzione dedicate al comune di Ancarano. Le pagine tra le quali state navigando sono in fase di costruzione e saranno attive in forma di prova. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o problema nella dicitura. Già da ora cogliamo l’occasione invitandovi a contribuire all’arricchimento di queste pagine con i vostri dati, inserti, notizie, aggiornamenti, iniziative, pareri e quant’altro. Saremmo lieti di cooperare con i giovani i quali saranno al centro del nostro interesse.

Diamo forma alla futura immagine di Ancarano.

 

Share