Skip to content

ANKARAN


OBVESTILO IN VABILO K SODELOVANJU!

Občina Ankaran bo v letošnjem letu v času poletnih šolskih počitnic organizirala varstvo šolskih otrok. Za izvedbo tega programa občina potrebuje nekaj ustreznega kadra, ki bo organiziral in izvajal poletno varstvo. Vse, ki imate izkušnje na tem področju in bi bili radi del skupine, ki bo delala neposredno z otroki, vabimo, da nam do srede, 25. 5. 2016, pošljete prijave s podatki in življenjepisom na info@obcina-ankaran.si ali po pošti na Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran.
Z izbranimi osebami bo sklenjena ustrezna pogodba, katere pravna oblika bo definirana glede na status izbranih oseb, ob tem pa pojasnjujemo, da ne gre za zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi, ampak za začasno opravljanje določenega umskega in fizičnega dela za namen izvedbe projekta poletnega varstva otrok.


OBVESTILO – POZEBA!

12. 5. 2016 je Vlada RS sprejela Sklep o izdelavi predhodne ocene škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic mraza in snega v obdobju od 25. do 30. 4. 2016. Oceno bo pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju s pristojnimi organi in službami. Če bo potrebno, bodo regijske komisije izvajale kontrole na terenu.


OBVESTILO

V Ankaranu je z majem znova začel delovati Turistično informacijski center. Letos je na drugi lokaciji, in sicer na naslovu Regentova 2 A, Ankaran.

Kontakt:

Telefon: 051-288-163

E-mail: tic@obcina-ankaran.si

Urnik:

Maj: 9.00–17-00

Junij–avgust: 8.00–21.00

September: 9.00–17-00


OBVESTILO: Odstranitev gnezd borovega
sprevodnega prelca

V zadnjem času ponovno beležimo povečano število gnezd metuljev borovega sprevodnega prelca po borovcih v našem naselju. Sprevodni prelci so metulji, ki povzročajo težave predvsem na hrastih in borih. Gosenice imajo strupene dlačice, ki lahko povzročijo hudo alergijsko reakcijo človeku in živalim. Zato vas naprošamo, da jih ne odstranjujete na lastno pest.

Za gosenice je značilno, da živijo v gnezdih, ki jih zapustijo, ko se prehranjujejo. Premikajo se v značilnih kolonah – sprevodih. Odločili smo se za preventivno odstranitev nastalih gnezd na drevesih in morebitnih gosenic na javnih površinah. Potrebna bi pa bila tudi odstranitev gnezd z dreves na zasebnih površinah in vrtovih. Zato vas naprošamo, da nam javite morebitne lokacije pojavljanja, saj bo le tako intervencija uspešna.

Obvestite nas lahko na telefonsko številko 051 288 163.

_DSC0196 (2)

AVVISO: Eliminazione dei nidi delle
processionarie del pino

Recentemente è stato annotato un aumento del numero di nidi delle processionarie del pino. Si tratta di insetti altamente dannosi per i pini e le querce. Le larve hanno una peluria che risulta particolarmente urticante per l’uomo e per gli animali e perciò si consiglia di non provvedere da soli alla eliminazione di esse. Le larve vivono nei nidi e vengono fuori quando hanno bisogno di nutrirsi. I gruppi di larve di processionaria si spostano in fila indiana formando una “processione”.

Il Comune di Ancarano ha deciso di eliminare preventivamente i nidi e le larve sugli alberi che si trovano sui terreni del comune. Naturalmente bisognerebbe eleminare anche i nidi sugli alberi che si trovano sui terreni privati. Siete dunque cordialmente pregati di informarci sulle eventuali annotazioni di nidi o larve.

Potete chiamarci al numero 051 288 163.


VABILO
Turistično društvo Ankaran v sodelovanju z Občino Ankaran vljudno vabi na 24. praznik vina in oljčnega olja, ki bo v soboto, 16. 4., in nedeljo, 17. 4. 2016, med 10. in 19. uro.
Vabilo
Invito


 

POMLADNA AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV

Spoštovani!

Komunala Koper bo tudi letos izvedla pomladno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov za gospodinjstva na področju Občine Ankaran. Občane vabimo, da izkoristijo priložnost in oddajo svoje odpadke na napovedanih lokacijah.

Zbiranje nevarnih odpadkov

15. 4. 2016 na naslednjih zbirnih mestih:

– Parkirišče na Jadranski 74 od 11.:00 do 12.15
– Parkirišče na Srebrničevi (zaklonišče) od 12.30 do 13.45

Zbiranje zelenega reza

18. – 21. 4. 2016 na naslednjih zbirnih mestih:

– Središče Ankarana – park blizu glavne ceste
– Rožnik
– Sončni park

 

Občani, ki odpadkov ne utegnejo oddati ob predvidenih terminih na začasnih zbirališčih, jih lahko oddajo v Zbirnem centru Sermin od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure in ob sobotah od 7. do 15. ure. Oddaja je za občane brezplačna, ob pogoju, da s seboj prinesete odrezek smetarine.

 

AZIONE PRIMAVERILE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Gentili cittadine e cittadini di Ancarano!

Anche quest’anno l’azienda pubblica Komunala Koper, eseguirà l’azione primaverile di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e di scarti di potatura per i cittadini del Comune di Ancarano. Vi invitiamo cordialmente a usufruire del servizio e a consegnare i rifiuti nei punti annunciati.

Raccolta di rifiuti urbani pericolosi

Il 15 aprile 2016 nei seguenti punti di raccolta:

– Parcheggio Strada dell’Adriatico 74 dalle 11:00 alle 12:15
– Parcheggio Via Srebrenič (rifugio) dalle 12:30 alle 13:45

Raccolta di scarti di potatura

Dal 18 al 21 aprile 2016 nei seguenti punti di raccolta:

– Ancarano centro – parco adiacente alla strada principale
– Roseto
– Parco del sole

 

I cittadini, che non possono consegnare i rifiuti durante le date annunciate nei punti di raccolta temporanei, possono consegnare i rifiuti nel Centro di raccolta Sermino dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle 15:00. Per i cittadini la consegna è gratuita, presentando il tagliando di pagamento della tariffa rifiuti.

 


OBVESTILO!

Vabljeni na strokovni tečaj za lokalne turistične vodnike, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z. Tečaj bo potekal 07., 08. in 10. 04. 2016. Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika na območju štirih obalnih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre.

Več v priponki
Prijavnica

 

 


 

OBVESTILO!

Župana Mestne občine Koper in Občine Ankaran sta v torek, 15. 12. 2015, podpisala več dokumentov, ki predstavljajo zakonski pogoj za prehod na samostojno financiranje občin. Več lahko preberete v priloženem sporočilu za javnost.

sporazumi


 

DECEMBER V ANKARANU : PROGRAM DOGODKOV

Božično-silvestrski program in program do 3. 1. 2016.

ankaran_december_2015_2

jelka_ankaran_2015

FOTOGALERIJA : Miha Crnič


OBVESTILO!

Občina Ankaran objavlja Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v decembru 2015.

Rezultati žrebanja:

Kot edinemu prisotnemu organizatorju RK na žrebanju, se stranki SMC dodeli plakatno mesto št. 1.


OBVESTILO: SPREMENJEN VOZNI RED

Obveščamo vas, da bo s 1. 12. 2015 avtobus na relaciji Ankaran–Koper–Ankaran vozil po spremenjenem voznem redu. Avtobus bo od decembra dalje vozil bolj pogosto, in sicer bodo dodatne vožnje tako dopoldne kot popoldne.

Več podatkov in spremenjen vozni red je dostopen na spletnih straneh www.obcina-ankaran.si in www.arriva.si, informacije pa lahko dobite tudi na naslovu Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., PE Koper, Kolodvorska 11, 6000 Koper, telefonska številka +386 (0)5 6625 105.

Comunichiamo che dal 1/12/2015 l’orario della linea autobus Ancarano–Capodistria–Ancarano cambia. Dal dicembre 2015 le corse sulla linea menzionata saranno più frequenti, sia di mattina che di pomeriggio.

Ulteriori informazioni e l’orario riveduto sono disponibili sui siti web www.obcina-ankaran.si e www.arriva.si o all’indirizzo Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., PE Koper, Kolodvorska 11, 6000 Koper, telefono +386 (0)5 6625 105.

Vozni red / Orario


 

OBVESTILO IN POBUDA!

Spoštovane občanke in občani Ankarana,

Občina Ankaran vas vabi, da sodelujete pri oblikovanju skupne prihodnost. Do srede, 25. 11. 2015, lahko podate pobude in predloge za oblikovanje participatornega proračuna.

Ideje posredujte na naslov Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, elektronski naslov info@obcina-ankaran.si ali pa prinesite kuverto osebno v vložišče na Regentovi 2, Ankaran.

Na pisemsko ovojnico napišite:

»OBLIKOVANJE PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2016«

PREDLOGI IN POBUDE

Več


 OBVESTILO IN VABILO!

Spoštovane občanke in občani,

na skupnem srečanju odborov Občinskega sveta Občine Ankaran so občanke in občani, ki imajo strokovna znanja in so pripravljeni pomagati, lahko podpisali pristopno izjavo ter tako postali izvršni člani odborov. K sodelovanju pa Občina Ankaran vabi tudi ostale občanke in občane, ki se srečanja niste udeležili. V nadaljevanju je objavljen obrazec, ki ga izpolnite tako, da vpišete svoje podatke in označite področje, na katerem bi lahko sodelovali s svojimi strokovnimi znanji.

Obrazec
Izpolnjen obrazec lahko pošljete po pošti na naslov Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, ali pa ga prinesete osebno na občinsko upravo (Regentova 2, Ankaran) v času uradnih ur.

Ogledate si lahko tudi nekaj fotografij s srečanja.


 

O B V E S T I L O!

Mestna občina Koper (MOK) je nedavno sprejela odlok, ki spreminja ceno parkirnine na parkiriščih v MOK, in ob tem spremenila tudi sistem obračunavanja abonmajskih dovolilnic, je nastopila situacija, v kateri imata občini različna sistema in cenika plačevanja parkirnine.
Občina Ankaran v celoti ohranja sistem in cenik, ki je veljal pred nedavno spremembo v MOK. Edina sprememba je obračunavanje ne-abonmajske parkirnine na parkirišču v centru Ankarana. Na podlagi sklepa župana Občine Ankaran, z dne 21. 7. 2105, je vsaka prva ura parkiranja brezplačna, vsaka nadaljnja ura pa stane 0,50 evra.

nov cenik parking
Komunala Koper, upravljalec javnih parkirišč v kraju, je v sled navedenemu poskrbela za izdajanje abonmajev, ki bodo jasno izkazovali, da veljajo zgolj za območje Občine Ankaran, ter primerno prenovila informativne table.

Občinska uprava – projekt vzpostavitve


OBVESTILO!

Spoštovane občanke in občani,

pred vami je nova Amfora, posvečena šolarjem in otrokom, ki obiskujejo vrtec, ter njihovim staršem. Poleg tega so vključeni utrinki letošnje pomladi in poletja. Preberete lahko, kaj so počela društva, pa tudi kakšni so bili nekateri koraki za ureditev našega kraja.

Prijetno branje!

Amfora 2

 


 

 

 

70-LETNICA IN NOV SPOMENIK

Za nami je slovesnost ob 70-letnici zmage nad nacifašizmom. Ob tej priložnosti je bil tudi odkrit nov spomenik dr. Aleša Beblerja-Primoža. Vsem, ki so pomagali pri organizaciji ali kako drugače sodelovali, se iskreno zahvaljujemo.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate spodaj.

     Foto: Nina Jurinčič


 OBVESTILO O PREHODU IZ PARKA PRI VOJAŠNICI DO SV. KATARINE

Drage občanke, občani, obveščamo vas, da bo prehod od parka pri Vojašnici slovenskih pomorščakov do školjčišča oziroma Sv. Katarine kljub postavljeni ograji omogočen tudi v prihodnosti.

Na Ministrstvu za obrambo so pojasnili, da so ograjo morali namestiti zaradi določil Zakona o obrambi in Uredbe o določitvi objektov in okoliških objektov, ki so posebnega pomena za obrambo ter v povezavi z ukrepi za njihovo varovanje. Hkrati so pojasnili, da se vojašnica nahaja na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom. Na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru pa mora biti celotno območje Slovenske vojske ograjeno z varnostno ograjo. Tem določilom so morali slediti tudi v primeru Vojašnice slovenskih pomorščakov.

V Slovenski vojski se zavedajo potreb občank in občanov ter lokalne skupnosti po koriščenju zemljišč v lasti Ministrstva za obrambo, zato se strinjajo, da se površine, ki niso ograjene, še naprej uporabljajo tako, kot je bila praksa pred postavitvijo ograje. Le-ta je postavljena tako, da je sprehajalcem še naprej omogočeno varno gibanje neposredno ob ograji.

Prehod iz parka pri vojašnici do Sv. Katarine in školjčišča je tako ostal odprt. Vodstvi Vojašnice slovenskih pomorščakov in Občine Ankaran pa se dogovarjata, da bi v prihodnje novo pot dodatno uredili, tako da bi po njej lahko neovirano vozili tudi kolesarji.

Priloga: Dopis Ministrstva za obrambo

Občinska uprava – projekt vzpostavitve


DPN Mladi Ankaran Ankaran lokalna samouprava

Spoštovani!

Dobrodošli na spletni strani Občine Ankaran – Ancarano

Spletna stran, ki je pred Vami, je še v razvoju in deluje poskusno, zato se za vse pomanjkljivosti ali celo netočnosti v naprej opravičujemo. Vljudno Vas vabimo, da s svojimi podatki, prispevki, novicami, napovedmi, pobudami in mnenji sooblikujete spletno stran Občine Ankaran. Še posebej se veselimo sodelovanja mladih, katerih tematiko v prihodnje v Ankaranu postavljamo v samo sredino.

Oblikujmo prihodnjo podobo Ankarana!

Benvenuti sulle pagine del nostro sito Web in costruzione dedicate al comune di Ancarano. Le pagine tra le quali state navigando sono in fase di costruzione e saranno attive in forma di prova. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o problema nella dicitura. Già da ora cogliamo l’occasione invitandovi a contribuire all’arricchimento di queste pagine con i vostri dati, inserti, notizie, aggiornamenti, iniziative, pareri e quant’altro. Saremmo lieti di cooperare con i giovani i quali saranno al centro del nostro interesse.

Diamo forma alla futura immagine di Ancarano.

Share