Skip to content

ANKARAN


POZIV: POLETNO DELO – VARSTVO OTROK

Občina Ankaran bo tudi letos v času poletnih šolskih počitnic organizirala varstvo šolskih otrok. Za izvedbo tega programa občina potrebuje nekaj ustreznega kadra, ki bo organiziralo in izvajalo poletno varstvo. Vse, ki imate izkušnje na tem področju in bi bili radi del skupine, ki bo delala neposredno z otroki, vabimo, da nam do 22. 5. 2017 pošljete svoje prijave s podatki in življenjepisom na info@obcina-ankaran.si ali po pošti na naslov Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran. Z izbranimi osebami po sklenjena ustrezna pogodba, katere pravna oblika bo definirana glede na status izbranih oseb, ob tem pa pojasnjujemo, da ne gre za zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi, ampak za začasno opravljanje določenega umskega in fizičnega dela za namen izvedbe projekta poletnega varstva otrok.


IŠČEMO ŠTUDENTE IN DIJAKE ZA POLETNO DELO

Občina Ankaran vabi dijake in študente, da se prijavijo na delovna mesta:

Kuharski pomočnik
Od kandidatov pričakujemo, da imamo izkušnje, da so iznajdljivi, odgovorni, prilagodljivi in imajo občutek za red in čistočo.
Za obdobje od 16. 6. do 16. 9. 2017 oz. po dogovoru.

Natakar
Od kandidatov pričakujemo, da imajo izkušnje v strežbi, da so komunikativni, odgovorni in prilagodljivi.
Za obdobje od 16. 6. do 16. 9. 2017 oz. po dogovoru.

****
Prijavo, ki naj vključuje osnovne osebne podatke, vključno s telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in življenjepis z delovnimi izkušnjami, pošljite na info@obcina-ankaran.si.


Mednarodna nagrada Zlato pero tudi v Ankaranu

Nova podoba naše Osnovne šole in vrtca Ankaran s spletno stranjo ter predstavitvenima publikacijama je prejela prestižno mednarodno nagrado Zlato pero 2017 (Gold Quill), ki jo podeljuje največje svetovno združenje poklicnih komunikatorjev IABC s sedežem v San Franciscu. Nagrajena podoba je nastala kot del projekta vzpostavitve javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, ustvarila pa jo je ekipa Studia Kernel.


17. REDNA SEJA: Svetniki sprejeli zaključni račun proračuna

Na 17. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki in svetnice sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016. Lanska realizacija prihodkov je znašala 5.857.464,70 evra, odhodkov pa 5.669.337,67 evra. Občina je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov v višini 188.127,08 evra, ki so se prenesli v proračun za leto 2017.

SPOROČILO ZA JAVNOST


16. REDNA SEJA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.


 

OPOZORILO!

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvešča javnost o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco podtipa H5N8 pri poginjenem labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v solinah v Občini Piran. Preiskave za določitev patogenosti še potekajo.

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo sklep, da se tudi na območju OU Koper izvajajo naslednji ukrepi: perutnino in ptice v ujetništvu se

  • zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi)
  • ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Imetniki perutnine naj bodo izredno pozorni, saj predstavljajo največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu

  • neposredni stik z okuženo živaljo
  • ter z virusi kontaminirana krma in voda.

Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginule ptice, izločki prostoživečih ptic …).

Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je zato temelj preprečevanja vnosa AI v rejo.


 

DPN Mladi Ankaran Ankaran lokalna samouprava

Spoštovani!

Dobrodošli na spletni strani Občine Ankaran – Ancarano

Spletna stran, ki je pred Vami, je še v razvoju in deluje poskusno, zato se za vse pomanjkljivosti ali celo netočnosti v naprej opravičujemo. Vljudno Vas vabimo, da s svojimi podatki, prispevki, novicami, napovedmi, pobudami in mnenji sooblikujete spletno stran Občine Ankaran. Še posebej se veselimo sodelovanja mladih, katerih tematiko v prihodnje v Ankaranu postavljamo v samo sredino.

Oblikujmo prihodnjo podobo Ankarana!

Benvenuti sulle pagine del nostro sito Web in costruzione dedicate al comune di Ancarano. Le pagine tra le quali state navigando sono in fase di costruzione e saranno attive in forma di prova. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o problema nella dicitura. Già da ora cogliamo l’occasione invitandovi a contribuire all’arricchimento di queste pagine con i vostri dati, inserti, notizie, aggiornamenti, iniziative, pareri e quant’altro. Saremmo lieti di cooperare con i giovani i quali saranno al centro del nostro interesse.

Diamo forma alla futura immagine di Ancarano.

 

Share