Italijanska skupnost

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je italijanska narodna skupnost v Sloveniji organizirana v Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnosti. To je krovna organizacija in kot taka sogovornik državnih organov za področje občin Koper, Izola, Piran ter Ankaran, kjer Italijani živijo avtohtono. Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti ima status osebe javnega prava.

V občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran je italijanska narodna skupnost organizirana v občinske samoupravne narodne skupnosti pripadnikov italijanske narodnosti.

V vsaki od štirih občin, kjer Italijani živijo avtohtono, imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v občinskih svetih tudi svetnike, ki jih izvolijo sami, praviloma pa tudi enega podžupana. Pripadniki te skupnosti imajo tako dvojno volilno pravico (splošno in posebno) – na lokalni in na državni ravni. Pripadniki italijanske narodne skupnosti po večinskem sistemu izvolijo svojega predstavnika, tj. poslanca, v Državni zbor Republike Slovenije (3. odstavek 80. člena Ustave RS).

Poleg tega ima italijanska narodna skupnost v Sloveniji ustanovljeno tudi Unijo Italijanov – Skupnost Italijanov, ki ima status društva. Ta Unija se povezuje z Unijo Italijanov na Hrvaškem, hkrati pa je most (materialni, kulturni) za povezavo z matičnim narodom in državo Italijo.

Občina Ankaran v pripravi svojih aktov in organiziranosti občinske uprave zagotavlja italijanski narodni skupnosti status ter pogoje za delovanje na najmanj takšni ravni, kot jo ima skupnost Italijanov v drugih obalnih občinah. V luči evropskih integracijskih procesov lahko četrta Obalna občina Ankaran, ki obmorsko meji na sosednjo Republiko Italijo, pomembno prispeva k dvigu medkulturnega dialoga in večjezičnosti (plurilingvizem).

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je italijanska narodna skupnost organizirana v:

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN – COMUNITA` AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA` ITALIANA DI ANCARANO

Jadranska cesta 66 – Strada dell'Adriatico 66
SI-6280 ANKARAN – ANCARANO
00386 51 288 198
info@can-ancarano.si

Predsednica: Linda Rotter

OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI – COMUNITA’ AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITA’ ITALIANA

Župančičeva ulica – Via Župančič 39
SI-6000 KOPER – CAPODISTRIA
00386 (05) 62 79 151
00386 (05) 62 74 091
cna_costiera@siol.net

Predsednik: Alberto Scheriani