Lokalne volitve 2022

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.


Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška Klakočar Zupančič, 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v  Uradnem listu RS, št. 97/2022. 

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Predčasne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v torek, 15. 11. 2022 in četrtek, 17. 11. 2022, od 7. do 19. ure, na Bevkovi 1, Ankaran.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Uradne objave:

Obrazci: 

Vsi ostali obrazci so na spletni strani Državne volilne komisije - Lokalne volitve 2022 

Predpisi:

Občinska volilna komisija (OVK) in Posebna občinska volilna komisija (POVK):