Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja občin

Namen operacije je ustvarjanje pogojev za nadgradnjo in razvoj kulturne ter rekreacijske integracije podeželja obalnih občin.


NAZIV AKTIVNOSTI

Enotna ureditev označevanja rekreacijske infrastrukture v obalnih občinah ter postavljeni temelji za njihovo integracijo z drugimi področji ter prispevek k razbremenitvi obalnega pasu in preusmerjanje turistov v zaledje Istre.

POVZETEK 

Namen projekta je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na Ankaranskem polotoku z integracijo kulturne in naravne dediščine in rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju in nadgradnjo le te z namenom koherentnega razvoja podeželja in obale ob sočasnem trajnostnem odnosu do narave in kulturne dediščine, ponuditi in omogočiti prebivalcem razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljale trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivala na dvig kvalitete življenja prebivalcev.

Glavni cilj operacije je v 24 mesecih postaviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turističnih produktov. 

Z aktivnostmi bomo omogočili ureditev in nadgradnjo ter trajnostno upravljanje obstoječe rekreacijske infrastrukture za aktivno doživljanje Istre in zmanjšanje pritiskov na naravo ter vzpostavili pogoje za dvig konkurenčnosti, prepoznavnosti in dodane vrednosti gospodarstva na podeželju in urbanih okoljih na območju LAS Istre.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru projekta bodo izvedene usklajene aktivnosti za širitev kolesarskih povezav na državni cesti in postopki za ureditev druge rekreacijske infrastrukture na območju Ankaranskega polotoka. V komunikaciji s soglasodajalci se bodo vzpostavljene ustrezne povezave obalnega območja z zaledjem in okrepljene čezmejne in medobčinske povezave. V okviru projekta bo osvežen tudi zemljevid slovenske Istre z označenimi tematskimi potmi in ostalimi uporabnimi informacijami. 

Ob urejanju in trajnostnem razvoju rekreacijske infrastrukture bo Občina Ankaran z namenom ustreznega varovanja Krajinskega parka Debeli rtič izvajala nadzor nad izvedbo naravovarstvenih ukrepov.

CILJI

 • posodobitev in razvoj rekreacijske infrastrukture
 • ohranitev obstoječih tematskih poti,
 • ohranitev in urejanje kulturne in naravne dediščine,
 • zagotavljanje urejenega bivalnega okolja,
 • preprečevanje oz. zmanjševanje negativnih vplivov na naravo in varovanje morja ter obale,
 • zavarovana naravna dediščina krajinskega parka Debeli rtič.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Trajnostno upravljanje s krajinskim parkom Debeli rtič,
 • Urejene, očiščene in vzdrževane pohodne in druge tematske poti,
 • Zemljevid slovenske Istre z označenimi tematskimi potmi itd.
 • Trajnostno upravljanje s krajinskim parkom Debeli rtič,
 • Kolesarski izleti z ogledom lokalnih znamenitosti.


POVEZAVE