Sporočila za javnost

19. 10. 2021 Občina Ankaran, Ministrstvo RS za infrastrukturo in Luka Koper, d.d. s tristranskim sporazumom začenjajo urejanje stičnega območja naselja Ankaran s pristaniščem 

8. 10. 2021 Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Ankaran prejemnik Zlatega svinčnika s področja prostorskega načrtovanja za leto 2021      

                   priloga: OPN Občine Ankaran, Amfora št. 033/2020 (posebna izdaja), december 2020  

30. 9. 2021 Medobčinska uprava Istra išče nove sodelavce

24. 9. 2021 Beg v besede ob podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

15. 9. 2021 Vzorno poslovanje Občine Ankaran s sredstvi državnega proračuna

1. 9. 2021 Zgodovinski trenutek: Zaživela je Medobčinska uprava Istre

20. 8. 2021 Občine slovenske Istre korak bližje novemu vodnemu viru

1. 7. 2021 Občine slovenske Istre tudi letos združene v akciji zatiranja tigrastih komarjev

24. 6. 2021 Neugledno smetišče zapušča Ankaran

24. 6. 2021 Vse najboljše, Slovenija, za 30. rojstni dan!

2. 6. 2021 Sodelovanje se splača

4. 5. 2021 Odziv Občine Ankaran na revizijsko poročilo Računskega sodišča za leto 2018

21. 2. 2021 Poročilo sveta neodvisnih strokovnjakov za izbor EPK 2025 v Sloveniji

3. 2. 2021 Uresničevanje zaščite zelenega priobalnega pasu

6. 1. 2020 Športni rekreacijski park (ŠRP) Sv. Katarina bo dostopen po obalni pešpoti; priloga: Sodna poravnava med Občino Ankaran in ŠD Katarina

23. 12. 2020 Proračun Občine Ankaran za leto 2021 izkazuje investicijsko intenzivno leto

29. 11. 2020 Začetek urejanja odnosov med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo

18. 11. 2020 3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ankaran

28. 10. 2020 Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Ankaran je sprejet

5. 10. 2020 Letošnji prejemnik priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča je Bert Pribac; utemeljitev k odločitvi komisije za podelitev je na voljo tukaj

17. 7. 2020 V okviru priprave Celostne prometne strategije Občina Ankaran uvaja javno službo upravljanja parkirišč in plačljiv parkirni režim na območju celotne občine

9. 6. 2020 Občina Ankaran v poletje vstopa z novo ureditvijo mirujočega prometa

4. 6. 2020 V okviru priprave Dolgoročnega razvojnega načrta Ankaranskega polotoka Občina Ankaran pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS)

21. 5. 2020 Občinske uprave znova z rednim delovnim časom

20. 5. 2020 Občine slovenske Istre začenjamo z aplikacijo sredstva za zatiranje ličink tigrastega komarja

8. 5. 2020 Občine slovenske Istre v preventivno akcijo proti tigrastim komarjem

8. 5. 2020 Prepoved zbiranja na javnih krajih še vedno v veljavi

7. 5. 2020 Občina Ankaran previdno in zadržano v skromnejše poletje 2020 in v povečanje obsega sredstev za socialne pomoči in izvedbo ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19

23. 4. 2020 Po prvomajskih praznikih bodo občinske uprave postopoma okrepile svoje poslovanje

14. 4. 2020 Objavljena stališča do pripomb in predlogov na spremenjene vsebine dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

9. 4. 2020 Župani istrskih občin enotni pri sprejemanju ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa

30. 3. 2020 Občina Ankaran spreminja načrt dela za leto 2020, pripravlja rebalans občinskega proračuna in uvaja ukrepe za blažitev posledic epidemije COVID-19

18. 3. 2020 Občina Ankaran sprostila prodajo zaledne parcele in omogočila širitev pristanišča

11. 2. 2020 Vabljeni v Krajinski park Debeli rtič

20. 01. 2020 Objavljena stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPN

12. 12. 2019 Ob vlaganju v izobraževanje, šport in kulturo Občina Ankaran v letu 2020 krepi pozornost do otrok in starejših ter nadaljuje načrtovanje razvojnih in investicijskih projektov občine

12. 9. 2019 Na ogled postavljeni predlogi ureditve ankaranskega pokopališča

03. 09. 2019 Tranzit bo reševala hitra cesta med Bertoki in Dragonjo

08. 08. 2019 Prhe znova odprte ves dan 

30. 7. 2019 Od jutri bodo na kopališčih ponovno delovale prhe  

10. 7. 2019 Občina Ankaran o odklopu infrastrukture objektom športnega društva Katarina

5. 7. 2019 Na prvi seji "istrskega parlamenta" o pitni vodi

28. 6. 2019 Zborovanje občanov - javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ankaran

13. 6. 2019 Zmanjšanje proračuna Občine Ankaran za leto 2019 bo občutiti na več področjih

11. 6. 2019 Župani južnega dela Primorske enotni - potrebujemo dodatni vodni vir

10. 6. 2019 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta

13. 5. 2019 Istrski župani sklenili dogovor

9. 4. 2019 Občina Ankaran sprejela zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018  

8. 4. 2019 350 sadik in priznanje za ozaveščanje, fotografije lahko snamete tukaj

27. 2. 2019 Občina Ankaran ob širokem sodelovanju z občani in stroko do občinskih simbolov, priloga: Novi simboli - grafika

19. 2. 2019 Občina Ankaran s predlogi za varovanje svojega in širšega obalnega okolja, priloga: Mnenje ZRSVN o razsoljevanju

4. 2. 2019 Priprave na ureditev ankaranskega pokopališča s posluhom do občanov

9. 1. 2019 Imenovani podžupanji Občine Ankaran

18. 12. 2018 Z investicijsko naravnanim proračunom 2019 v obsežnejšo realizacijo razvojnih projektov

17. 12. 2018 Jaka Ivančič prvi ambasador Krajinskega parka Debeli rtič