Letna poročila

Občina Ankaran je skladno z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o državni statistiki ter po 98. členu Zakona o javnih financah (ZJF) zavezana za zagotovitev javnosti podatkov in državno statistiko AJPES-u predložiti letno poročilo do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V letnem poročilu je zapisana evalvacija zastavljenih ciljev in načrta dela Občine Ankaran za posamezno leto ter opis izvedenih aktivnosti po posameznih oddelkih občinske uprave.

Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2015
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2016.
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2017.
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2018.
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2019.
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2020.
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2021.
Letno poročilo Občine Ankaran za leto 2022.

Vir:  

  • Zakon o računovodstvu,   
  • Zakon o državni statistiki,
  • Zakon o javnih financah.