Participativni proračun

V Občini Ankaran sredstva iz občinskega proračuna razporejamo tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani, ki najbolj vedo, katere investicije so za skupnost najnujnejše, in pogosto tudi, kako poiskati najprimernejše rešitve.

Tak sistem razporejanja dela proračunskih sredstev se imenuje participativni proračun in se v svetu uveljavlja v zadnjih desetletjih. V Občini Ankaran smo se zanj odločili med prvimi v Sloveniji in zanj namenjamo pomemben del proračuna.

Soodločanje o sredstvih za investicije

Občanke in občani s svojimi predlogi ter pobudami razporejajo tisti del proračuna, ki je namenjen investicijam, oz. del, ki ostane po financiranju vseh dejavnosti občine, določenih z zakonom (financiranje javnih zavodov, društev in ostalih organizacij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, ter sredstva za delovanje občinske uprave in občinskih zavodov).

Participativnega približno polovica proračuna

Po financiranju vseh z zakonom določenih dejavnosti ostane v proračunu Občine Ankaran investicijski del, ki predstavlja približno 50 odstotkov občinskega proračuna oz. okoli štiri milijone evrov.

Oblikovanje proračuna na participativni način smo izbrali, ker v ospredje postavlja zadovoljevanje potreb občank in občanov, dviguje kakovost bivanja ter omogoča skladen razvoj naselja in podeželja. Aktivno sodelovanje in vključevanje v načrtovanje prihodnosti lokalne skupnosti sta prava koraka za ustvarjanje bolj humane družbe, ki jo vodi spoštljiv odnos do sočloveka in narave. 

Občani podajo svoje pobude prek obrazca, ki ga vsako leto dobijo na dom, ali prek občinske spletne strani. Občina sprejete projekte prouči in z njimi dopolni proračun za prihajajoče leto. 

Proračun Občine Ankaran za leto 2024 je bil sprejet na 11. redni seji občinskega sveta, 21. decembra 2023.

Poračun Občine Ankaran za leto 2023 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, 16. marca 2023. 

Začasno financiranje Občine Ankarana v obdobju januar-marec 2023

Proračun Občine Ankaran za leto 2022 je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta, 14. decembra 2021.

Proračun Občine Ankaran za leto 2021 je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta, 22. decembra 2020. 

Proračun Občine Ankaran za leto 2020 je bil sprejet na 8. redni seji občinskega sveta, 10. decembra 2019.

Proračun Občine Ankaran za leto 2019 je bil sprejet na 2. redni seji občinskega sveta, 18. decembra 2018.

Oglejte si tudi pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran 2019

Proračun Občine Ankaran za leto 2018: 

Proračun Občine Ankaran za leto 2017: