Uradne objave

29. september 2021 // Rok za oddajo: 11. oktober 2021

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovni mesti: Inšpektor - za gradbene zadeve in Občinski redar - pripravnik

19. avgust 2021

Javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (II) -Vodja režijskega obrata

5. julij 2021 // Rok za oddajo: 17. julij 2021

Javni razpis za delovno mesto: Čistilka II

1. julij 2021

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

11. junij 2021

Referendumska kampanja za glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – uporaba plakatnih mest

3. junij 2021

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre - Amministrazione intercomunale dell'lstria«

10. maj 2021 // Rok za oddajo: 24. maj 2021

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2021 in delavnica za prijavitelje

22. april 2021 // Rok za oddajo: 6. maj 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev s področja družbenih dejavnosti v letu 2021 v občini Ankaran

25. marec 2021

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja oddelka za okolje in prostor

24. marec 2021

Javni poziv za oddajo kandidature za svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD)

9. februar 2021 // Rok za oddajo: 23. februar 2021

Javni razpis za delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II

8. december 2020 // Rok za oddajo: 22. december 2020

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja oddelka za okolje in prostor

1. december 2020

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

16. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

16. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

12. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

5. november 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

23. september 2020 // Rok za oddajo: 9. oktober 2020

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2020

11. avgust 2020

Javni razpis za delovno mesto Računovodja II

11. avgust 2020

Javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (I)

9. julij 2020

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021

2. julij 2020

Razpis za priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča - Concorso per il riconoscimento e il premio intitolato a Alojz Kocjančič

15. junij 2020

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

15. junij 2020

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: Direktor JSS MOK

28. maj 2020

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2020

4. maj 2020

Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju za območje Občine Ankaran

29. april 2020

Javni razpis za delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II

21. april 2020

Javni poziv zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - sprememba roka za prijavo

14. april 2020

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

18. marec 2020

Prepoved kurjenja v naravnem okolju za območje Občine Ankaran

24. februar 2020 // Rok za oddajo: 9. marec 2020

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

24. februar 2020

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec V

27. januar 2020

Druga javna razgrnitvi in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

20. januar 2020

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

20. januar 2020

Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: DIREKTOR JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

17. januar 2020 // Rok za oddajo: 25. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR - VODJA KABINETA ŽUPANA m/ž

20. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec V

19. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec

12. november 2019

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

11. november 2019 // Rok za oddajo: 10. december 2019

Javni natečaj za oblikovanje logotipa Love Istria

9. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - »Rekonstrukcija Vinogradniške poti«

7. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - parkirišče Bevkova

25. september 2019

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije

17. junij 2019

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

17. junij 2019 // Rok za oddajo: 25. junij 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja režijskega obrata

10. junij 2019

Javno naznanilo: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI NAČRT OBČINE ANKARAN

10. junij 2019

Avviso pubblico: PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCARANO E DEL RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec v oddelku za družbene dejavnosti

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 23. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Čistilka II

29. marec 2019

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za POKOPALIŠČE ANKARAN

26. marec 2019

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2019

25. marec 2019

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019 – uporaba plakatnih mest

22. marec 2019 // Rok za oddajo: 30. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za turizem

14. marec 2019 // Rok za oddajo: 22. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

6. februar 2019 // Rok za oddajo: 6. marec 2019

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2019

18. september 2018 // Rok za oddajo: 26. oktober 2018

Lokalne volitve v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

27. julij 2018

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, podpredsednikov ter članov Volilne in Posebne volilne komisije Občine Ankaran

9. julij 2018

Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2(2)

4. maj 2018

Soglasje k nameri, da se mandraču Valdoltra ter območju pomola sv. Katarine razširi namembnost z javnim prometom, v katerem se izvaja prevoz potnikov

4. maj 2018

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

3. maj 2018

Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina, naročilo male vrednosti

17. april 2018

Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, javno naročilo

11. april 2018

Drugi tir, ponovitev referenduma – uporaba plakatnih mest

1. marec 2018

Javna predstavitev osnutka Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič

23. februar 2018

Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran – Ancarano

1. februar 2018

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2018

4. januar 2018

Javni razpis za društva – Sklep o podaljšanju roka za oddajo zahtevkov

15. november 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

9. november 2017

Občina Ankaran za zaščito svojega okolja in slovenskega morja vložila drugo tožbo proti italijanski državi

18. oktober 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč

19. september 2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

13. september 2017

Volitve predsednika republike – uporaba plakatnih mest

11. avgust 2017

Drugi tir – uporaba plakatnih mest

6. junij 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

5. junij 2017

Počitniško varstvo 2017

30. maj 2017

Javni naročili – gradbena dela, dobava opreme in obnova objekta

23. maj 2017

Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

16. maj 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

20. april 2017

Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017

24. marec 2017

Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712

28. februar 2017

Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

7. november 2016

V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja občine ankaran

12. avgust 2016 // Rok za oddajo: 29. avgust 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin

5. avgust 2016

Prosta delovna mesta in zaposlitve

28. julij 2016

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

14. junij 2016

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

14. junij 2016

Razpis za prosto strokovno–tehnično delovno mesto - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

2. junij 2016

Javno naročilo za dobavitelja živil za gostinske obrate na plažah

1. junij 2016

Občina Ankaran in Mestna občina Koper s sporazumom uredili lastništvo nepremičnin v katasterskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Ankaran

27. januar 2016

Začasno financirane Občine Ankaran v obdobju od 1 . 1. do 31. 3. 2016

6. januar 2016

Informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles

1. december 2015

Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji

11. november 2015

Oblikovanje participatornega proračuna Občine Ankaran za leto 2016

14. avgust 2015

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v Občini Ankaran za leto 2015

19. junij 2015

Javno zbiranje ponudb za najem gostišča

9. junij 2015

Poslovnik o delu Občinskega sveta

10. april 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

8. april 2015

Sodelovanje v stalnih delovnih telesih

7. april 2015

Statut Občine Ankaran