Uradne objave

4. maj 2020

Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju za območje Občine Ankaran

29. april 2020

Javni razpis za delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II

21. april 2020

Javni poziv zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - sprememba roka za prijavo

14. april 2020

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

18. marec 2020

Prepoved kurjenja v naravnem okolju za območje Občine Ankaran

24. februar 2020 // Rok za oddajo: 9. marec 2020

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

24. februar 2020

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec V

27. januar 2020

Druga javna razgrnitvi in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

20. januar 2020

Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

20. januar 2020

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: DIREKTOR JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

17. januar 2020 // Rok za oddajo: 25. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR - VODJA KABINETA ŽUPANA m/ž

20. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec V

19. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec

12. november 2019

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

11. november 2019 // Rok za oddajo: 10. december 2019

Javni natečaj za oblikovanje logotipa Love Istria

9. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - »Rekonstrukcija Vinogradniške poti«

7. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - parkirišče Bevkova

25. september 2019

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije