Uradne objave

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: DIREKTOR JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE KOPER

17. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: VODJA ODDELKA ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

17. januar 2020 // Rok za oddajo: 25. januar 2020

Javni razpis za prosto delovno mesto: PODSEKRETAR - VODJA KABINETA ŽUPANA m/ž

20. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec V

19. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec

12. november 2019

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

11. november 2019 // Rok za oddajo: 10. december 2019

Javni natečaj za oblikovanje logotipa Love Istria

9. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - »Rekonstrukcija Vinogradniške poti«

7. oktober 2019

Javno naznanilo: Javna razgrnitev sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist - parkirišče Bevkova

25. september 2019

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije

17. junij 2019

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

17. junij 2019 // Rok za oddajo: 25. junij 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar - vodja režijskega obrata

10. junij 2019

Javno naznanilo: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI NAČRT OBČINE ANKARAN

10. junij 2019

Avviso pubblico: PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCARANO E DEL RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec v oddelku za družbene dejavnosti

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 23. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Čistilka II

29. marec 2019

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za POKOPALIŠČE ANKARAN

26. marec 2019

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2019

25. marec 2019

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019 – uporaba plakatnih mest