Kultura

Pestro kulturno dogajanje v Ankaranu omogoča občanom in ostalim obiskovalcem obilico možnosti kulturnega udejstvovanja. Poleg različnih prazničnih prireditev Občina Ankaran organizira še dva že tradicionalna in zelo priljubljena festivala. Poletje v Ankaranu se odvija skozi poletne mesece, od junija do septembra, pozimi pa pestro dogajanje prinaša December v Ankaranu.

Oba festivala ponujata poleg nastopov kakovostne domače in tuje glasbene, gledališke in druge umetniške produkcije tudi številne priložnosti lokalnim ustvarjalcem. Lokalna društva in posamezniki se predstavijo pred domačo, obmorsko kuliso. Organizirajo delavnice, vaje ali športne dejavnosti za domačine ter obiskovalce. 

Več o tem si lahko preberete na spletnem naslovu www.prireditve-ankaran.si

Občina prav tako sofinancira delovanje Gledališča Koper ter Primorskega poletnega festivala, Pokrajinskega muzeja Koper in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.

Bogato kulturno življenje pa sooblikujejo tudi številna kulturna društva, ki ustvarjajo v Ankaranu. Občina Ankaran vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev, ki imajo sedež v občini Ankaran ali izvajajo dejavnost na območju občine Ankaran. 

Obrazci:Društva s področja Kulture

kultura

Comunita` degli Italiani di Ancarano, Associazione culturale e sportiva - Skupnost Italijanov Ankaran, Kulturno in športno društvo

kultura

Društvo Mešani pevski zbor ULKA - Associazione coro misto ULKA

kultura

Društvo za trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo in promocijo kraja NA KEREH - Associazione per lo sviluppo sostenibile, l'autosostentamento locale e la promozione del luogo NA KEREH

kultura

Kulturno društvo 5. kader, Associazione culturale 5. kader

kultura

Kulturno društvo za lutke, ljudsko glasbo in ekologijo Matita

kultura

Kulturno umetniško društvo Faral

kultura

Kulturno umetniško društvo Pod borom - Associazione culturale e artistica Sotto il pino

kultura

Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Ankaran - Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani Ancarano