Zgodovina

Širše območje Ankarana je bilo naseljeno že zelo zgodaj. O tem pričajo prazgodovinska gradišča oziroma kaštelirji (Kaštelir nad Elerji, Sermin, Tinjan, Škofije (nad Dekani), Markovec idr.) in številni odkriti rimski naselbinski ostanki (villae rusticae).

Nad Ankaranom, pri Božičih, so ohranjeni ostanki utrdbe, iz katere naj bi nadzirali promet po rimski cesti (via Flavia), ki je povezovala Trst (Tergeste) in Pulj (Pola). Leta 2002 so bili najdeni tudi ostanki cestnega tlaka na ankaranskem križišču Bivje (Bivio). Odkrito cestišče je bilo tlakovano z rečnim prodom in se je nadaljevalo v smeri proti Rižani, kjer naj bi bili ostanki rimskega mostu. Izkopavanja na Serminu so dala dragocene podatke o razmeroma zgodnji poselitvi širšega območja, in sicer velike količine zgodnjerimskega materiala. Stalnost poselitve ob izlivu reke Rižane v morje je s tem izpričana od prazgodovine dalje.