430. mornariški divizion

430. mornariški divizion je neposredno podrejen Poveljstvu sil Slovenske vojske in zagotavlja vojaško obrambo slovenskega akvatorija ter sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na morju.

Divizion sestavljajo poveljstvo, pomorski operativni center, odred za podvodna dejstva (potapljači), odred večnamenskih plovil (hitra patruljna ladja HPL 21 Ankaran, večnamenska ladja VNL 11 Triglav) in odred za podporo delovanju (logistika).

Naloge diviziona vključujejo zagotavljanje pripravljenosti za delovanje na akvatoriju, vzpostavitev vojaške kontrole in izvajanje vojnega režima plovbe, izvajanje minsko-protiminskega ter protidiverzantskega delovanja na akvatoriju, sodelovanje v protiladijskem delovanju, sodelovanje v protiteroristični zaščiti lastnih in zavezniških vojaških objektov v pristaniščih in na sidriščih, odkrivanje in obveščanje o virih ogrožanja na akvatoriju, izvajanje nalog po načrtih v primeru nesreč na akvatoriju in sodelovanje pri organizaciji in izvajanju nalog podpore države gostiteljice (HNS).

Kontakt

430. mornariški divizion
Vojašnica slovenskih pomorščakov
Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
T: 05 653 44 00
F: 05 652 65 79