Društva in organizacije

Občina Ankaran spodbuja društva in organizacije, ki delujejo v javnem interesu, delujejo na področju zdravja, kakovosti bivanja, gostoljubja in ustvarjalnosti. Nekatera izmed teh društev so:

kultura

Comunita` degli Italiani di Ancarano, Associazione culturale e sportiva - Skupnost Italijanov Ankaran, Kulturno in športno društvo

kultura

Društvo Mešani pevski zbor ULKA - Associazione coro misto ULKA

šport in rekreacija

Društvo športnikov in zdravnikov Medicas - Associazione di atleti e medici Medicas

Ostalo

Društvo upokojencev Ankaran - Società dei pensionati Ancarano

humanitarnost

Društvo za osveščanje ljudi Lupa

humanitarnost

Društvo za pomoč proti demenci - Primorske spominčice

humanitarnost

Društvo za pomoč živalim Južne Primorske, Mačkon - Associazione aiuto agli animali del Litorale Sud, Mačkon

šport in rekreacija

Društvo za promocijo športa Slovenije - Associazione per promuovere il sport Sloveno

kultura

Društvo za trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo in promocijo kraja NA KEREH - Associazione per lo sviluppo sostenibile, l'autosostentamento locale e la promozione del luogo NA KEREH

šport in rekreacija

Jadralni klub Ankaran

šport in rekreacija

Judo klub Ankaran - Judo club Ankarano

šport in rekreacija

Kajak kanu klub Adria Ankaran

šport in rekreacija

Kajakaški - kanu klub Orka Ankaran

kultura

Kulturno društvo 5. kader, Associazione culturale 5. kader

kultura

Kulturno društvo za lutke, ljudsko glasbo in ekologijo Matita

kultura

Kulturno umetniško društvo Faral

kultura

Kulturno umetniško društvo Pod borom - Associazione culturale e artistica Sotto il pino

šport in rekreacija

Odbojkarski klub Ankaran - Hrvatini

šport in rekreacija

Plesni klub Tany Koper - Club di ballo Tany Capodistria

šport in rekreacija

Pomorsko društvo Ankaran - Ancarano Associazione marittima Ankaran - Ancarano

šport in rekreacija

Strelska družina Ankaran

šport in rekreacija

Strelska zveza zahodne regije - Lega di tiro a segno della regione occidentale

šport in rekreacija

Športno društvo Ankaran

šport in rekreacija

Športno društvo BEACHVOLLEY - Associazione sportiva BEACHVOLLEY

šport in rekreacija

Športno društvo nogometna šola Ankaran - Associazione Sportiva Scuola Calcio Ancarano

šport in rekreacija

Tradicionalni Karate Klub Shotokan BushiDo - Ankaran, Karate Club Tradizionale Klub Shotokan BushiDo - Ancarano

Turizem

Turistično društvo Ankaran

šport in rekreacija

Twirling klub Ankaran - Twirling club Ancarano

Ostalo

Združenje ekoloških kmetov Obala

kultura

Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Ankaran - Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani Ancarano

Ostalo

Združenje stečajnih upnikov - Associazione dei creditori delle societa` in fallimento

šport in rekreacija

Zveza športnih društev Klif Ankaran - Unione delle associazioni sportive Klif Ancarano