O naši občini

Občino Ankaran opredeljuje obmorska lega ob Jadranskem morju. Leži vzdolž morja, na južnem pobočju Ankaranskega polotoka, imenovanega tudi Miljski polotok, kjer začenja slovenski del istrske obale (45°34′45.53″N, 13°44′16.54″E). Na severu meji na Italijo in Mestno občino Koper. Južni del v celoti obdaja morje.

Občina Ankaran je bila ustanovljena leta 2011 in je najmlajša v Sloveniji. S površino 8 km2 in 3.206 prebivalci sodi med manjše, vendar med bolj gosto poseljene v državi. Naselje Ankaran obkrožajo zaselki Bonifika, Rožnik, Sv. Katarina, Valdoltra, Debeli rtič in Sv. Jernej. 

Dvanajst kilometrov dolgo obalo sestavljajo klifi in na vzhodu ravnica ob izlivu reke Rižane. Nekateri deli naše obale so naravna posebnost in zato varovana območja narave, večinoma znotraj Krajinskega parka Debeli rtič. Velik del vzhodne obalne ravnice zaseda pristanišče za mednarodni promet v Kopru. 

Območje ima zmerno sredozemsko podnebje in je zaradi prisojne lege zelo dobro osončeno. Z izjemo Debelega rtiča, ki leži v strženu tržaške burje, burji ni izpostavljeno.

Osnovni statistični podatki o Občini Ankaran*

Površina

8,0 km2

Statistična regija

Obalno-kraška

Število prebivalcev

3.206

Od tega moških

1.554

Od tega žensk

1.652

Gostota naseljenosti

402 prebivalca na km2

Število gospodinjstev 

1.409

Povprečna starost

45,3 let

Indeks staranja

165,6

Število delovno aktivnih oseb (po prebivališču, 2017)

1376

Stopnja registrirane brezposelnosti (2017)

7,4 %

Povprečna mesečna plača (2017) 

1.583,74 evra bruto (1.031,90 evra neto)

*Vir: Statistični urad RS, zadnji dostopni podatki, Januar 2019.