Za starejše

Število starejših se zaradi demografskih sprememb in izboljšanega zdravstvenega varstva tudi v Ankaranu povečuje. Skrb zanje je izrednega pomena, česar se zaveda tudi Občina Ankaran, ki je v svoj načrt razvojnih programov umestila projekt »Skrb za starejše«. V okviru tega projekta smo na podlagi dobrih praks izdelali osnutek strategije.

Skladno s programom Skrb za starejše smo se v Občini Ankaran dodatno posvetili neinstitucionalnim socialnovarstvenim storitvam. Tako zagotavljamo podporo Društvu upokojencev Ankaran in društvoma Primorske spominčice ter Svetilnik, ki izvajata skupinsko podporo in programe samopomoči. Občina se za izvajanje teh programov povezuje z ustreznimi institucijami, zainteresiranimi izvajalci, nevladnimi organizacijami in prostovoljci. 

Občina je vzpostavila sodelovanje z Zavodom Sopotnik (tel. 041 771 177) in tako financira storitev brezplačnih prevozov za starejše, ki se sami iz različnih razlogov ne morejo peljati ali drugače priti do različnih storitev, oditi po opravkih. Programe, ki se nanašajo na družbene vsebine, pa občina financira prek javnih razpisov.

Osnovna šola in vrtec Ankaran v sodelovanju z Občino Ankaran ponuja storitev priprave kosil za občanke in občane.


Koristne povezave: