Za starejše

Število starejših se zaradi demografskih sprememb in izboljšanega zdravstvenega varstva tudi v Ankaranu povečuje. Skrb zanje je izrednega pomena, česar se zaveda tudi Občina Ankaran, ki je v svoj načrt razvojnih programov umestila projekt »Skrb za starejše«. V okviru tega projekta smo na podlagi dobrih praks izdelali osnutek strategije.

Skladno s programom Skrb za starejše smo se v Občini Ankaran dodatno posvetili neinstitucionalnim socialnovarstvenim storitvam. Tako zagotavljamo podporo Društvu upokojencev Ankaran in društvoma Primorske spominčice ter Svetilnik, ki izvajata skupinsko podporo in programe samopomoči. Občina se za izvajanje teh programov povezuje z ustreznimi institucijami, zainteresiranimi izvajalci, nevladnimi organizacijami in prostovoljci. 

Občina je vzpostavila sodelovanje z Zavodom Sopotnik (tel. 041 771 177) in tako financira storitev brezplačnih prevozov za starejše, ki se sami iz različnih razlogov ne morejo peljati ali drugače priti do različnih storitev, oditi po opravkih. Programe, ki se nanašajo na družbene vsebine, pa občina financira prek javnih razpisov.

Avto Sopotniki Ankaran

Osnovna šola in vrtec Ankaran v sodelovanju z Občino Ankaran ponuja storitev priprave kosil za občanke in občane.

Jeseni 2021 je občina vzpostavila Info točko za starejše, kjer lahko starejši občani pridobijo vse potrebne informacije, ki jih opolnomočijo za nadaljnje korake v smeri urejanja številnih vprašanj oziroma težav, kot so pomoč pri izpolnjevanju vlog, iskanju ustreznih oblik pomoči na domu, pomoč pri naročanju na zdravniške preglede ipd. V primeru socialnih stisk starejšim pomagamo pri stiku s pristojnimi službami CSD, pri manjših opravilih, kot so zlaganje drv, manjša popravila, menjava žarnic, urejanje okolice ipd., pa jim osebno pomagajo sodelavci Občine Ankaran oziroma prostovoljci, ki z občino sodelujejo.

Na sedežu Centra dnevnih aktivnosti na Mahničevi ulici 1 ima svojo pisarno tudi ankaranska enota zavoda "Sopotniki" (foto: Jakob Bužan)

Brošura "Skrb za starejše v občini Ankaran"

V okviru občinskega programa Skrb za starejše je Občina Ankaran v začetku leta z nakupom nepremičnine zagotovila prostor za vzpostavitev Medgeneracijskega središča Ankaran, v okviru katerega je 18. oktobra 2022 vzpostavila Center dnevnih aktivnosti za starejše. Cilj tovrstnega centra je kakovostno preživljanje prostega časa, ohranjanje starejših v domačem okolju, podaljševanje njihove psihofizične kondicije in zagotavljanje dostojanstva z vključevanjem v družbo. Poleg ostalih (kulturno-umetniške dejavnosti, druženje, storitve mobilnosti in informiranosti, prostočasni programi, itd.) so predvidene so tudi gibalne in sprostitvene aktivnosti, telesna vadba in druge dejavnosti, s katerimi se bo starejšim zagotovilo aktivnejše vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije, ki sta pogoj za polno, zadovoljno in zdravo življenje starejših.

Center dnevnih aktivnosti - bralni kotiček

Koristne povezave: