Šport in rekreacija

V Ankaranu imajo občani veliko možnosti za rekreacijo in športne aktivnosti. V ospredju so vodni športi, saj je občina obdana z morjem. Na območju Sv. Katarine nastaja sodoben javni športno-rekreacijski center, ki bo prinesel še več oblik športnega udejstvovanja. Tu je, poleg kajaka in kanuja, zagotovljena infrastruktura za odbojko na mivki ter nogomet na travnatem nogometnem igrišču.

Občina načrtuje izgradnjo kolesarskih in pešpoti ter si prizadeva, da bi bila celotna obala dostopna vsem občanom.

Poleg javne infrastrukture Občine Ankaran omogočajo športne in rekreacijske aktivnosti tudi Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, plaža Debeli rtič ter turistični kompleks Adria Ankaran.

Društva s področja športa in rekreacije

kultura

Comunita` degli Italiani di Ancarano, Associazione culturale e sportiva - Skupnost Italijanov Ankaran, Kulturno in športno društvo

šport in rekreacija

Društvo športnikov in zdravnikov Medicas - Associazione di atleti e medici Medicas

šport in rekreacija

Društvo za promocijo športa Slovenije - Associazione per promuovere il sport Sloveno

kultura

Društvo za trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo in promocijo kraja NA KEREH - Associazione per lo sviluppo sostenibile, l'autosostentamento locale e la promozione del luogo NA KEREH

šport in rekreacija

Jadralni klub Ankaran

šport in rekreacija

Judo klub Ankaran - Judo club Ankarano

šport in rekreacija

Kajak kanu klub Adria Ankaran

šport in rekreacija

Kajakaški - kanu klub Orka Ankaran

šport in rekreacija

Odbojkarski klub Ankaran - Hrvatini

šport in rekreacija

Plesni klub Tany Koper - Club di ballo Tany Capodistria

šport in rekreacija

Pomorsko društvo Ankaran - Ancarano Associazione marittima Ankaran - Ancarano

šport in rekreacija

Strelska družina Ankaran

šport in rekreacija

Strelska zveza zahodne regije - Lega di tiro a segno della regione occidentale

šport in rekreacija

Športno društvo Ankaran

šport in rekreacija

Športno društvo BEACHVOLLEY - Associazione sportiva BEACHVOLLEY

šport in rekreacija

Športno društvo nogometna šola Ankaran - Associazione Sportiva Scuola Calcio Ancarano

šport in rekreacija

Tradicionalni Karate Klub Shotokan BushiDo - Ankaran, Karate Club Tradizionale Klub Shotokan BushiDo - Ancarano

šport in rekreacija

Twirling klub Ankaran - Twirling club Ancarano

šport in rekreacija

Zveza športnih društev Klif Ankaran - Unione delle associazioni sportive Klif Ancarano