Kontakti

Občinska uprava 

Kabinet župana


Občinska uprava:

 • Iztok Mermolja,                            direktor občinske uprave,tel.  05 66 53 000
 • mag. Aleks Abramović,             vodja oddelka za razvoj in investicije, tel. 05 66 53 051  
 • Rok Velišček,                                  vodja oddelka za okolje in prostor, tel. 05 66 53 042
 • Astra Štuklek,                                vodja oddelka za finance in računovodstvo, tel. 05 66 53 063
 • Katja Pišot Maljevac,                  vodja oddelka za družbene dejavnosti, tel. 05 66 53 020
 • Nataša Mahne,                              vodja sekretariata, tel. 05 66 53 014
 • dr. Danijel Starman,                    vodja režijskega obrata, tel. 05 66 53 035
 • Neža Gregorič,                               naravovarstvena nadzornica (režijski obrat) 
 • Miloš Klabjan,                                 finančnik (finance in računovodstvo)
 • Jani Krstić,                                       višji svetovalec (pravne zadeve)
 • Nina Jurinčič.                                  višja svetovalka (turizem)
 • Nataša Mačešić,                             svetovalka (družbene dejavnosti)
 • Janja Rižnar,                                    svetovalka (družbene dejavnosti)
 • Erika Lampe,                                   poslovna sekretarka (sekretariat, glavna pisarna)
 • Kristina Falatov,                             strokovna sodelavka (razvoj in investicije)
 • mag. Andrej Stijepić Sambole,   strokovni sodelavec (okolje in prostor)
 • Kristina Pegan,                               sprejemna pisarna


Kabinet župana:

 • Gregor Strmčnik,                           župan 
 • Barbara Švagelj,                            podžupanja 
 • mag. Anita Baraba,                       strokovna sodelavka za odnose z javnostmi  
 • Linda Rotter,                                    višja svetovalka