Kontakti

Občinska uprava 

Kabinet župana


Občinska uprava:

 • Iztok Mermolja,                    direktor občinske uprave,tel.  05 66 53 000
 • mag. Aleks Abramović,      vodja oddelka za razvoj in investicije, tel. 05 66 53 051  
 • Rok Velišček,                         vodja oddelka za okolje in prostor, tel. 05 66 53 042
 • Astra Štuklek,                       vodja oddelka za finance in računovodstvo, tel. 05 66 53 063
 • Katja Pišot Maljevac,          vodja oddelka za družbene dejavnosti, tel. 05 66 53 020
 • Nataša Mahne,                     vodja sekretariata, tel. 05 66 53 014
 • dr. Danijel Starman,           vodja režijskega obrata, tel. 05 66 53 035
 • Neža Gregorič,                     naravovarstveni nadzornik (režijski obrat) 
 • Miloš Klabjan,                       finančnik (finance in računovodstvo)
 • Jani Krstić,                              višji svetovalec (pravne zadeve)
 • Nina Jurinčič.                        višja svetovalka (turizem)
 • Nataša Mačešić,                   svetovalka (družbene dejavnosti)
 • Janja Rižnar,                          svetovalka (družbene dejavnosti)
 • Erika Lampe,                         poslovna sekretarka (sekretariat, glavna pisarna)
 • Kristina Falatov,                  strokovna sodelavka (razvoj in investicije)
 • Andrej Stijepić Sambole,   strokovni sodelavec (okolje in prostor)
 • Kristina Pegan,                     sprejemna pisarna


Kabinet župana:

 • Gregor Strmčnik,                 župan 
 • Barbara Švagelj,                   podžupanja 
 • mag. Anita Baraba,             strokovna sodelavka za odnose z javnostmi  
 • Linda Rotter,                         višja svetovalka