Katalog informacij javnega značaja


Osnovni podatki o katalogu
Naziv
Občina Ankaran – Comune di Ancarano
Naslov
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano
Odgovorna uradna oseba za katalog
Direktor občinske uprave Iztok Mermolja
E-pošta
info@obcina-ankaran.si
Odgovorna osebe za posredovanje informacij
Jani Krstić, svetovalec III, področje pravnih zadev
Telefon
(05) 66 53 000
E-pošta
jani.krstic@obcina-ankaran.si