Občina po meri invalidov

Občina Ankaran je v letu 2019 z namenom zagotavljanja enakih možnosti za vse občane z vidika dostopa do dobrin, kakovosti bivanja in vključenosti v socialno življenje pristopila k projektu za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« (v nadaljevanju Listina). Namen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kakovosti življenja invalidov v okolju, za njihovo socialno vključenost in sodelovanje v družbenem življenju.

O pridobitvi Listine odloča Zveza delovnih invalidov Slovenije v svojem Pravilniku o pridobitvi Listine, kjer določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati občina. Doslej je Občina Ankaran izpolnila naslednje pogoje:

 • Župan Občine Ankaran je na podlagi pobude koprskega društva invalidov soglašal z vključitvijo in ustanovil delovno skupino za izvedbo projekta in pridobitev listine. Sestavljajo jo predstavniki društev in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine Ankaran.
 • Osrednja aktivnost je bila okrogla miza, ki je bila izvedena decembra 2019. Povabljeni so bili predstavniki invalidskih organizacij, društev, odgovorni predstavniki javnih služb (CSD, OŠV, knjižnica, ipd.) ter občani, ki so predstavili svoje poglede, predloge in pobude glede problematike invalidov. 
 • Na osnovi prispevkov delovne skupine ter poročil in pobud deležnikov sta koordinatorici projekta pripravili Analizo položaja. Predlagane aktivnosti so po zmožnostih vključene v Akcijski načrt za obdobje 2022 - 2026. Vodilo za pripravo so bila standardna pravila Organizacije združenih narodov o izenačevanju možnosti invalidov, ki predvidevajo obravnavo različnih tem; osveščanje javnosti, dostopnost za vse, pomoč pri zdravljenju in rehabilitaciji, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlovanje, finančna, materialna pomoč ter socialna varnost, kultura, šport in rekreacija. 
 • Oba dokumenta je na novembrski seji 2021 sprejel Občinski svet Občine Ankaran ter ustanovil Svet za invalide, ki bo vsako leto pregledal aktivnosti iz akcijskega načrta ter ga po potrebi dopolnjeval. 
 • Občina Ankaran se je konec januarja 2022 prijavila na aktualni razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.

  Okrogla miza je bila izvedena že v letu 2019. Foto: Občina Ankaran

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

O PRAVICAH INVALIDOV

OBČINSKA KOORDINATORKA:

Janja Rižnar, strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
elektronska pošta: janja.riznar@obcina-ankaran.si
telefon: 05 66 53 021

V Občini Ankaran je kar nekaj društev in invalidskih organizacij, ki  za svoje člane in zainteresirano javnost organizirajo številne aktivnosti. Na sliki je tradicionalna slikarska delavnica Društva paraplegikov Istre in Krasa. Foto: Društvo paraplegikov Istre in Krasa
 

1. SEJA SVETA ZA INVALIDE OBČINE ANKARAN

Svet za invalide Občine Ankaran (v nadaljevanju Svet) se je sestal na prvi seji, na kateri je preučil dosedanje aktivnosti lokalne skupnost za zagotavljanje enakih možnosti za invalide in druge ranljive skupine.

Predsednica Sveta Barbara Švagelj je pripravila pregled izpolnjevanja zavez Akcijskega načrta za obdobje 2022-2026, ki ga je novembra na redni seji sprejel Občinski svet Občine Ankaran in seznanila člane z aprilskim obiskom članov Zveze delovnih invalidov Slovenije, v okviru katerega je predviden tudi uradni podpis Dogovora o vključitvi Občine Ankaran v projekt za pridobitev listine Občina po meri invalidov za leto 2022.

Člani so pregledali dosedanje izvedene aktivnosti in se seznanili z načrti za tekoče leto, pri čemer so dajali pripombe in predloge, ki bodo umeščeni v dopolnjeni Akcijski načrt.

Seja se je sklenila z željo, da bi v tekočem letu uspeli izpolniti kar največ zavez in tako invalidom omogočili še boljšo kakovost življenja v Ankaranu.

1. seja Sveta za invalide je potekala 22. marca 2022.

PODPIS DOGOVORA O VKLJUČITVI V PROJEKT OBČINA PO MERI INVALIDOV

Župan Gregor Strmčnik, podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) Ivan Kostrevc in predsednica Društva invalidov Koper Tatjana Koblar so podpisali dogovor o vključitvi Občine Ankaran v projekt za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.

S tem je Občina Ankaran tudi uradno postala kandidatka za pridobitev Listine in se zavezala k doslednem izpolnjevanju ciljev v smeri zagotavljanja enakih možnosti za vse. Več <<

PREGLED KOPALIŠČ

V sklopu Sveta za invalide je Delovna skupina za boljšo dostopnost plaž skupaj s člani Društva paraplegikov Istre in Krasa z namenom zagotavljanja boljšega dostopa za invalide popisala plaže:

 • Debeli rtič
 • Valdoltra
 • resort Adria
 • Sv. Katarina


21. septembra 2022 je potekal drugi obisk ZDIS, namenjen  evalvaciji občinskega dosedanjega dela in doseženih ciljev za leto 2022 ter oblikovanju usmeritev za oddajo končnega poročila, ki je bil zadnji korak za pridobitev listine. 

Občina Ankaran je konec septembra oddala končno poročilo, kar je bil tudi zadnji korak za pridobitev naziva Občina po meri invalidov, ki ga je prejela konec oktobra 2022. Več <<

13. decembra 2022 je ZDIS Občini Ankaran in Društvu invalidov Koper slovesno predal listino in skulpturo Občina po meri invalidov. Več <<

DOGODKI

Društva svoje dogodke redno objavljajo v občinskem glasilu Amfora, ki je v elektronski obliki dostopna TUKAJ.

TISKOVNA KONFERENCA ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE OB 20. OBLETNICI PROJEKTA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« IN IZDAJI KNJIGE 

16. junija 2023 je v Radencih potekala tiskovna konferenca Zveze delovnih invalidov Slovenije ob 20. obletnici projekta »Občina po meri invalidov« in izidu istoimenske knjige »Občina po meri invalidov, pot od ideje do pridobitve listine«. Dogodka se je udeležil tudi predstavnik Občine Ankaran, dobitnice listine, dr. Danijel Starman.

Več o dogodku: 

DRUŠTVA IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO V OBČINI ANKARAN IN SODELUJEJO V PROJEKTU:

Društvo invalidov Koper
Naslov oz. sedež: Verdijeva ulica 7a, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 05 627 20 15
Elektronski naslov: dikoper@siol.net
Spletna stran: https://www.zdis.si/drustva/obalnokraska-regija/di-koper
Predsednica: Tatjana Koblar

Center Sonček Koper
Naslov oz. sedež: Beblerjeva ulica 8, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 05 628 82 88, 041 358 055
Elektronski naslov: vdc.koper@soncek.org
Spletna stran: https://www.soncek.org/centri/center-soncek-koper
Vodja enote VDC: Daša Goričan Krstić

Društvo paraplegikov Istre in Krasa – Associazione dei paraplegici d' Istria e       Carso
Naslov oz. sedež: Vanganelska cesta 8F, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 041 697 560
Elektronski naslov: dpik.koper@gmail.com
Spletna stran: https://www.drustvo-para-kp.si/
Predsednik: Benjamin Žnidaršič

Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske – Associazione sordi e audiolesi del litorale
Naslov oz. sedež: Župančičeva 18, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 05 62 76 277
Elektronski naslov: drustvo.gluhih-naglusnih@telemach.net
Spletna stran: http://www.dgnkp.si/kontakt
Predsednica: Darja Mujkanović

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper – Associazione INVI          Capodistria
Naslov oz. sedež: Repičeva ulica 4, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 05 626 10 00
Elektronski naslov: info@mdsskp.si
Spletna stran: https://mdsskp.si/
Predsednik: Safet Baltić

Društvo sožitje obalnih občin – Associazione sožitje dei comuni costieri
Naslov oz. sedež: Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 051 606 617
Elektronski naslov: obalno.sozitje@siol.net
Spletna stran: http://www.obalno-sozitje.si/
Predsednica: Darja Černac

Društvo Primorske spominčice – Associazione Primorske spominčice
Naslov oz. sedež: Vojkovo nabrežje 4A , 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 05 663 08 23
Elektronski naslov: primorske.spomincice@gmail.com
Spletna stran: https://primorskespomincice.si/
Predsednica: mag. Tatjana Cvetko, dr. med.

Sklad Silva – Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Naslov oz. sedež: Fijeroga 10,6274 Šmarje
Telefon: 05 65 68 125
Elektronski naslov: sklad.silva@gmail.com
Spletna stran: http://www.skladsilva.si/
Predsednik: Jurij Švagelj

Medgeneracijsko društvo Svetilnik Koper
Naslov oz. sedež: Mladinska ulica 6, 6000 Koper – Capodistria
Telefon: 05 625 02 06
Spletna stran: www.skupine.si
Predsednica: Ornela Trebovc
Organizatorka lokalne mreže, strokovna nosilka programa: Branka Knific

Društvo bolnikov z osteoporozo Obalno-kraške regije
Naslov oz. sedež: Strunjan 148, 6320 Portorož
Telefon: 05 627 20 49, 040 668 930
Elektronski naslov: vojka.mocnik@telemach.net
Spletna stran: https://osteoporoza.si/drustva/
Predsednica: Vojka Močnik

Združenje multiple skleroze Slovenije, obalna podružnica
Naslov oz. sedež: Oljčna pot 6, 6280 Ankaran – Ancarano
Telefon: 05 652 75 81
Elektronski naslov: obalnapodruznica@gmail.com
Spletna stran: www.zdruzenje-ms.si
Predsednica: Marija Radić

Društvo upokojencev Ankaran – Società dei pensionati Ancarano
Naslov oz. sedež: Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano
Telefon: /
Elektronski naslov: /
Spletna stran: /
Predsednik: Andrej Jamnik