Pojdite na vsebino

Amfora

Občinsko glasilo občine Ankaran prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva na območju Občine Ankaran, ustrezni organi in institucije, zainteresirana javnost ter mediji v Sloveniji in zamejstvu. Glasilo je natisnjeno v nakladi 1.700 izvodov in izhaja vsak drug mesec, in sicer zadnji petek v mesecu.

Veselilo bi nas, če bi tudi vi sodelovali pri ustvarjanju Amfore. Prosimo pa, da pri pisanju prispevkov upoštevate navodila, ki jih najdete na tej povezavi. Če želite, da bo vaš prispevek objavljen v tekoči številki Amfore, nam ga posredujte na info@amfora-ankaran.si najpozneje do 1. v mesecu izida. 

Amforina navodila za avtorje prispevkov

* Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, krajšanja ali povzemanja prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi pravico do vsebinskega in oblikovnega preoblikovanja prispevkov ter spremembe naslovov. 

Arhiv glasil Amfora