Pojdite na vsebino

1. faza sanacije Vinogradniške poti

16741158940192
Sanacija Vinogradniške poti - 1. faza, foto: Občina Ankaran

Občina Ankaran je v novembru pristopila k 1. fazi rekonstrukcije Vinogradniške poti -najbolj kritičnega cestnega odseka v dolžini 160 m.

Rekonstrukcija zajema izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, ureditev brežin s podpornim zidom, ureditev meteorne kanalizacije, javnega vodovoda, novo kabelsko kanalizacijo, prometno signalizacijo ter ureditev ekološkega otoka. V drugi fazi pa se bo prenovil preostali del v dolžini 510 metrov dolge ceste do zaselka Miloki.

 Sanacija ceste je razdeljena v dve fazi zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja potrebnih zemljišč za potrebe ureditve ceste. V prvi fazi se ureja najbolj dotrajan odsek ceste, pri čemer je lokalna skupnost že v letu 2019 interventno preplastila del najbolj slabega odseka ceste, v letošnjem letu pa je bila na posameznih odsekih že nameščena cestna razsvetljava.

 Vrednost investicije, za katero je bil na javnem razpisu izbran najugodnejši ponudnik, družba Grafist d. o. o., znaša 304.797,80 eur z ddv. Zaključek prve faze rekonstrukcije Vinogradniške poti je predviden konec februarja 2023. 

Sanacija Vinogradniške poti - 1. faza, foto: Občina Ankaran

Rok za izvedbo investicije se je nekoliko podaljšal zaradi dodatnih del in nasprotovanja lokalne skupnosti po popolni zapori ceste, saj bi na ta način gradnje občani bili primorani dostopati do svojih domov prek Lazareta. O morebitni krajši popolni zapori ceste bodo občani pravočasno obveščeni.