Pojdite na vsebino

129 univerzalnih občinskih štipendij

129univerzalnihobčinskihštipendij
Univerzalno občinsko štipendijo bo prejemalo 129 štipendistov. Foto: Pexels.com

Oktobra 2022 se je iztekel rok za oddajo vlog za dodelitev občinske štipendije za študente. S 65 študenti je Občina Ankaran za tekoče študijsko leto sklenila pogodbo o štipendiranju.

Na razpis za študente, ki se je zaključil v oktobru, je prispelo 67 vlog, pri čemer dva prosilca nista izpolnjevala pogojev. Univerzalno ankaransko štipendijo, ki je v slovenskem prostoru posebnost, bo v študijskem letu 2022/2023 prejemalo 65 študentov. Najnižji znesek dodeljenih mesečnih štipendij je 30 EUR, najvišja štipendija pa znaša kar 510 EUR. Povprečna štipendija za ankaranske študente znaša 207,7  EUR.

Študentje si sami oblikujejo štipendijo

Študentje si lahko ob širokem naboru meril z lastnim trudom zvišajo znesek štipendije, pri čemer so med merila uvrščeni tudi drugi talenti in uspehi, ki so običajno spregledani. Štipendisti lahko poleg občinske prejemajo tudi druge štipendije, ob morebitnem šolskem neuspehu pa štipendije ni treba vračati.

Štipendijo si Ankarančani višajo tudi na podlagi kraja študija, vrste nastanitve, učnega uspeha, družbene angažiranosti in prostovoljnega dela. Med študenti so tudi športniki in kulturniki z vidnimi športnimi in umetniškimi dosežki. Nekaj študentov študira tudi za deficitarne poklice, poseben dodatek pa je bil podeljen tudi štipendistom s posebnimi potrebami.

Za študente je bilo v proračunu za tekoče in prihodnje leto zagotovljenih 200.000 EUR sredstev, za dijake pa 150.000 EUR, torej skupaj kar 350.000 EUR sredstev za podporo študiju ankaranske mladine. Štipendije pa bo prejemalo kar 129 mladih Ankarančanov.