Pojdite na vsebino

Čez slani travnik

313468občinaankaranfotojakaivancic
Slani travnik pri Sv. Nikolaju. Foto: Jaka Ivančič

Projekt Las Istre Čez slani travnik je skupen projekt Občine Ankaran in Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, ki je bil prijavljen z namenom zaščite narave z ureditvijo obalne pešpoti, ki povezuje naselje Ankarana s Športnorekreacijskim parkom Sv. Katarina.

Pot vodi čez slani travnik pri Sv. Nikolaju, ki spada v mrežo območij Nature 2000 in je edini tovrstni v Sloveniji. 

Gre za projekt, ki je trajal poldrugo leto in je pomembno nadgradil javno infrastrukturo v Ankaranu, saj se je obstoječi leseni mostovž, ki vodi čez slani travnik v okviru projekta podaljšal za 432 metrov. Obenem pa prek skupno 577 metrov dolgega lesenega mostovža poteka tudi nova učna pot, kjer je postavljenih 5 vstopnih in informacijskih tabel. Dodatno pa je bila v sklopu projekta urejena tudi javna razsvetljava in postavljena urbana oprema. Obalna pešpot, ki se konča na Sv. Katarini s fitnesom na prostem, predstavlja za kraj tudi dodatno turistično ponudbo.

Projekt Čez slani travnik je pomembno dvignil kakovost bivanja v lokalni skupnosti ter hkrati zaščitil naravovarstveno območje Nature 2000.

Ker spada območje slanega travnika pri Sv. Nikolaju v območje posebnega pomena z vidika biodiverzitete, je bil v projekt vključen tudi partner Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije DOPPS, ki je skrbel  za osveščanje in izobraževanje javnosti. Izvedenih je bilo kar osem izobraževalnih delavnic o danostih sredozemskega slanega travnika.

V projektu se je izdelal tudi promocijski material, med drugimi tudi pričujoča zgibanka Čez slani travnik in istoimenski video.

Zgibanka Čez slani travnik.

Zgibanka Čez slani travnik, angleščina.