Dopisna seja Občinskega sveta Občine Ankaran

Občinski svet Občine Ankaran je sprejel Skupno strategijo kulture občin Piran, Izola, Koper in Ankaran za obdobje 2020-2030 in Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do l. 2023. V Ankaranu se obeta nova trgovina.

Na 3. dopisni seji Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 17. 11. 2020, ki je zaradi omejevalnih COVID ukrepov potekala v dopisni obliki, so člani občinskega sveta s sklepom potrdili mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ankaran, Franciju Matozu, za preostanek mandatne dobe 2018 - 2022. 

Obravnavali in sprejeli so Skupno kulturno strategijo občin Piran, Izola, Koper in Ankaran za obdobje 2020-2030 »Kultura.PIKA – Istrska kulturna strategija« ter Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023.  

Podali so soglasje k pravnemu poslu za nakup zemljišča 1238/1, k.o. Oltra, kjer  Občina načrtuje vzpostavitev infrastrukture oz. dejavnost trgovine, ki jo občani potrebujejo za kakovostnejše življenje v Ankaranu. Izboljšanje storitev oskrbe in trgovine je bila ena izmed največkrat izpostavljenih pobud prebivalcev Ankarana in predstavlja eno izmed prioritet znotraj participativno oblikovanega proračuna Občine Ankaran. 

Podano je bilo tudi soglasje k sklenitvi posla prodaje zemljišč za potrebe ureditev kamionskega termina za pristanišče v Kopru

Celotno sporočilo za javnost je na voljo tukaj.