Občina Ankaran sprostila prodajo zaledne parcele in omogočila širitev pristanišča

Na 9. redni seji, 18. 3. 2020, je Občinski svet Občine Ankaran podal soglasje županu za sklenitev sporazuma z Mestno občino Koper in Javnim zavodom za šport Mestne občine Koper o pogojih prodaje dela kasete 5A v velikosti 24.000 m2 za potrebe koprskega pristanišča in razvoja pristaniške dejavnosti.

S tem bo omogočen prenos lastninske pravice predmetne nepremičnine na Republiko Slovenijo. Namesto na Zavod za šport, gre kupnina v višini 1,4 mio eur začasno na fiduciarni račun k notarju.

Celotno vsebino sporočila za javnost si lahko preberete tukaj.