Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Ankaran je sprejet

Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 27. 10. 2020, so svetniki obravnavali in sprejeli predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran.

Ankaran (foto: Jaka Ivančič) 

Občinski svetniki so soglasno potrdili predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Ankaran. S sprejemom tega akta se je zaključilo zahtevno večletno obdobje celovitega prostorskega načrtovanja. Sprejem OPN, ki je eden najpomembnejših načrtov mlade Občine Ankaran, je strateškega pomena, saj predstavlja temelj prihodnjega razvoja Ankaranskega polotoka. Akt je nastajal na pregleden in vključujoč način, v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi javnostmi. Pravočasno prepoznavanje potreb občank in občanov ter ključnih deležnikov pa je omogočilo pripravo kakovostnega OPN, zasnovanega na upoštevanju vrednot, interesov, potreb in prioritet ljudi ter subjektov, ki na tem prostoru bivajo in delujejo, ter na zaščiti narave, priobalnega pasu in morja. 

Zaradi trenutne situacije in omejitev iz naslova epidemije covida-19 so žal odpovedani tako načrtovana tiskovna konferenca kot tudi podrobnejša javna predstavitev OPN javnosti ter zbor občanov Ankarana.
Podrobnejšo predstavitev nove prostorske ureditve Ankaranskega polotoka bo Občina Ankaran pripravila v prihodnjih dneh oziroma takoj, ko bo to mogoče.

Več o 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran si lahko preberete v sporočilu za javnost na tej povezavi.