Pojdite na vsebino

Okrogla miza Občina po meri invalidov

Okrogla miza obcina po meri invalidov
Okrogla miza

19. decembra je v vrtcu Ankaran potekala okrogla miza »Občina po meri invalidov«, ki sta ga organizirala Občina Ankaran in Društvo inovativnosti.

Beseda je tekla o dostopnosti za invalide, osveščanju javnosti, vzgoji in izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvenih in socialnih storitvah, športu in rekreaciji.

Goste je pozdravila podžupanja Barbara Švagelj, ki je tudi aktivno sodelovala v razpravi. Poleg Mojce Čavničar, koordinatorice za invalidsko varstvo Južno primorske regije CSD ter mag. Tatjane Cvetko iz Zdravstvenega doma Koper, so kot govorci na okrogli mizi sodelovali Martina Petrovčič, pomočnica ravnateljice OŠV Ankaran, Tanja Prevolšek Pajer iz knjižnica Ankaran, mag. Martina Jenkole iz Župnijske Karitas Ankaran, predstavnik medobčinskega redarstva ter Jasmina Jakopič iz Društva inovativnosti, ki je okroglo mizo tudi vodila. 

Na dogodku so bili prisotni predstavniki društev in organizacij, ki se jih to področje neposredno dotika: Društvo invalidov Koper, Društvo paraplegikov Istre in Krasa, Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske, Sklad Silva, Društvo Sožitje, Primorske spominčice in Društvo upokojencev Ankaran.

Občina Ankaran se zavzema za dostojanstvo, pravice in blaginjo gibalno oviranih in oseb s posebnimi potrebami ter jim želi pomagati pri vključevanju v skupnost. Zato v sodelovanju z Društvom inovativnosti Ankaran že potekajo aktivnosti s ciljem povezovanja invalidov oz. invalidskih organizacij na lokalni ravni ter zbiranja predlogov o pomoči invalidom v prihodnji letih. Nadaljnji korak pri urejanju problematike invalidov je analiza stanja, pri kateri bodo sodelovale različne invalidske organizacije. Vsak vaš pogled, stališče ali izkušnja bodo dobrodošli!