Projekt Maristra: številne aktivnosti na področju gastronomije

Gastronomija
Gastronomija, kulinarika, love istria, turizem, slovenska istra, istra, turizem

Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Turistično združenje Izola in Društvo vinogradnikov slovenske Istre bodo v sklopu projekta LAS Istra - Gastronomski zakladi Istre in morja oz. Maristra izvedli številne aktivnosti za večjo prepoznavnost Istre kot gastronomske destinacije.

Projekt – vreden skoraj 245 tisoč evrov in financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – združuje aktivnosti, ki bodo na dolgi rok povezale turistične in gastronomske ponudnike na območju LAS Istra, dvignile kakovost gastronomskih produktov in turističnih storitev, s tem pa prispevale tudi k večanju prepoznavnosti Istre kot gastronomske destinacije. Glavni cilj je namreč vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki temelji na istrski gastronomiji. 

Tako je načrtovana uvedba t. i. »standardov kakovosti« za gostinske ponudnike, ribiče oz. ponudnike morskih zakladov, vinarje oz. vino, oljkarje oz. oljčno olje, prireditve in druge gastronomske ponudnike oz. gastronomske produkte. Pomemben del projekta predstavlja ocenjevanje ponudnikov na podlagi standardov kakovosti ter njihova posledična kategorizacija in monitoring. V okviru projekta bodo izvedena tudi izobraževanja za turistične ponudnike in organizatorje prireditev, kar bo pripomoglo k dvigu kakovosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi promociji zakladov iz našega morja pod enotno blagovno znamko.

Sporočilo za javnost<<