Pojdite na vsebino

Prostovoljstvu prijazna Občina Ankaran

Na slovesnem dogodku Slovenske filantropije, ki se je odvijal 23. maja v Žalcu, je Občina Ankaran pridobila naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«.

Prostovoljstvu prijazna občina DSNaziv Prostovoljstvu prijazna občina" je v imenu Občine Ankaran prejel dr. Danijel Starman. (vir: Slovenska filantropija)

Občina Ankaran je naziv »Prostovoljstvu prijazna občina« pridobila za podporo prostovoljskim organizacijam, upoštevanje stroškov prostovoljcev, sofinanciranje koordinatorke prevoza starejših, medgeneracijsko središče ter spodbujanje družbene angažiranosti med občani. Pri tem so ključni poudarki podpiranja in spodbujanja prostovoljstva na različnih ravneh: 

  • izvajanje aktivnosti prek 3 javnih razpisov za društva s področij družbenih dejavnosti, socialnega varstva ter otrok in mladine, kjer se upošteva prostovoljsko delo kot lastni delež sofinanciranja projektov; 
  • štipendiranje mladih prek Odloka o štipendiranju dijakov in študentov, ki med druge možnosti za višanje štipendije omogoča tudi družbeno angažiranost v obliki prostovoljnega dela;  
  • aktivnosti Centra dnevnih aktivnosti v Medgeneracijskem središču, kjer se izvajajo različne aktivnosti, predavanja ter ostale aktivnosti, ki temeljijo na prostovoljnem delu;
  • financiranje brezplačnih prevozov za starejše, ki jih opravljajo prostovoljci in jim občina povrne stroške za prevoz in prehrano, ter koordinatorke prevozov za starejše.

Prostovoljstvu prijazna občina 2V letu 2023 so naziv Prostovoljstvu prijazna občina prejele štiri nove občine, med njimi Občina Ankaran (foto: Slovenska filantropija). 

Poleg navedenega Občina Ankaran tudi financira oz. sofinancira dejavnosti prostovoljskih organizacij, zagotavlja infrastrukturne pogoje za izvajanje njihovih aktivnosti, pomaga pri logistiki in organizaciji ter promociji dogodkov, prostovoljske organizacije povabi k sodelovanju v večjih projektih občine ter vključuje prostovoljstvo v druge strategije. 

Podpiranje prostovoljstva kot pomembnega gradnika vsake družbe je in ostaja močna zaveza lokalne skupnosti.
Prostovoljstvu prijazna občina 3Svečana podelitev nazivov "Prostovoljstvu prijazna občina" (vir: Slovenska filantropija). 

Slovenska filantropija vsako leto podeljuje plakete »Prostovoljstvu prijazna občina« za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin. Naziv »Prostovoljstvu prijazna občina« je v letu 2023 prvič pridobila tudi Občina Ankaran, in sicer v segmentu, ki potrjuje aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev ter prostovoljskih organizacij.

Sporočilo za javnost 110: Prostovoljstvu prijazna Občina Ankaran