Pojdite na vsebino

Prvi razpis za dodelitev štipendij za vse dijake iz občine Ankaran

S sprejetjem Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran je Občina Ankaran utrla pot štipendijam za vse dijake in študente iz občine Ankaran, ki se izobražujejo v R. Sloveniji ali tujini in izpolnjujejo pogoje iz odloka. Javni razpis za dijake je odprt do 9. 9. 2022.

Razpis za dodelitev štipendij študentom bo sledil konec septembra. 

Javni razpis za dijake je odprt do 9. 9. 2022, razpis za dodelitev štipendij študentov pa bo sledil konec septembra. (Foto: pexels.com)

Glede na to, da je štipendiranje Občine Ankaran posebnost v slovenskem prostoru in da se izvaja prvič, je občina za boljše razumevanje razpisnih pogojev in meril ter lažjo prijavo v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi ulici 1 odprla posebno pisarno, kjer lahko dijaki (kasneje pa tudi študenti) v času objave razpisa vsak delovni dan med 9. in 16. uro, ob petkih pa med 9. in 14. uro osebno oddajo vlogo za štipendiranje in skupaj s sodelavci Oddelka za družbene dejavnosti preverijo ustreznost vloge in priloženih dokazil. V pomoč vlagateljem je na spletni strani občine www.obcina-ankaran.si objavljen tudi nabor dvajsetih najpogostejših vprašanj in odgovorov (Q&A).

Vlogo za dodelitev štipendije za šolsko leto 2022/2023 lahko dijaki oddajo od 24. 8. do 9. 9. 2022. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si.

Vlogo za dodelitev štipendije je možno oddati tudi preko elektronske pošte na naslov stipendije@obcina-ankaran.si oziroma s priporočeno pošto.

Z upravičenci do štipendije bo občina sklenila pogodbe o štipendiranju za leto 2022/2023. Štipendijsko obdobje bo trajalo 12 mesecev. Značilnost štipendije je, da je namenjena prav vsem dijakinjam in dijakom ne glede na njihov učni uspeh ali tekmovalne rezultate in je združljiva z vsemi drugimi štipendijami. Osnovno višino štipendije pa lahko dijaki sami višajo z dokazili o učnem uspehu, dosežkih na različnih področjih, družbeni angažiranosti in deficitarnosti poklicev, za katere se šolajo.

Informacije v zvezi z razpisom vlagatelji dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ankaran, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, prek elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si oziroma na telefonski številki: 051 288 721.