Pojdite na vsebino

V Ankaranu se je zaključil projekt Las Istre Čez slani travnik

zakljucnatiskovnakonferencalasistre
Zaključna tiskovna konferenca projekta Las Istre Čez slani travnik

Občina Ankaran je zavezana trajnostnemu prostorskemu načrtovanju, zaščiti in ohranjanju naravne dediščine. Poleg Krajinskega parka Debeli rtič je v Ankaranu tudi občutljivo naravovarstveno območje – slani travnik pri Sv. Nikolaju, ki spada v mrežo območij Nature 2000.

Projekt Las Istre Čez slani travnik je skupen projekt Občine Ankaran in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki je bil prijavljen z namenom zaščite narave z izgradnjo obalne pešpoti med naseljem Ankarana in Športnorekreacijskim parkom Sv. Katarina.

 

Gre za projekt, ki je trajal poldrugo leto in je pomembno nadgradil javno infrastrukturo v Ankaranu, saj se je obstoječi leseni mostovž, ki vodi čez slani travnik pri Sv. Nikolaju, v okviru projekta podaljšal za 432 metrov, tako da vodi vse do Sv. Katarine. Ker pešpot povezuje naselje in obalo, pomeni veliko pridobitev za lokalno skupnost. Obenem pa prek skupno 577 metrov dolgega lesenega mostovža poteka tudi nova učna pot, kjer je postavljenih  pet vstopnih in informacijskih tabel. Dodatno je bila v sklopu projekta urejena javna razsvetljava in postavljena pa je bila tudi urbana oprema. Obalna pešpot, ki se konča na Sv. Katarini s fitnesom na prostem, predstavlja za kraj tudi dodatno turistično ponudbo. »Operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 25.035,78 EUR, sama naložba v investicijo celotne obalne pešpoti pa je vredna več kot 560.000 EUR,« je ob tem povedal vodja projekta dr. Danijel Starman.

zakljucnatiskovnakonferencalasistreFoto: Tina Kocjančič, z leve proti desni: dr. Danijel Starman. Bojana Lipej, dr. Damijan Denac in podžupanja Barbara Švagelj.

Slani travnik pri Sv. Nikolaju spada v mrežo območij Nature 2000 in je edini tovrstni v Sloveniji. Ker spada slani travnik v območje posebnega pomena z vidika biodiverzitete, je bil v projekt vključen tudi partner DOPPS, ki je skrbel za osveščanje in izobraževanje javnosti. Direktor DOPPS doc. dr. Damijan Denac je opozoril: »Globalni upad biodiverzitete in s tem povezane posledice za celotno družbo so največja kriza, s katero se spopada človeštvo. Priča smo velikim strateškim ambicijam EU in Združenih narodov za obnovo narave, a uresničevanje daleč zaostaja za zastavljenimi cilji. Kljub temu obstajajo primeri dobrih praks z izkazanimi pozitivnimi učinki. Pričujoči LAS projekt Čez slani travnik in izvedene aktivnosti vsekakor sodijo med takšne dobre prakse

V okviru projekta je bilo izvedenih kar osem izobraževalnih delavnic o danostih sredozemskega slanega travnika pri Sv. Nikolaju, ki jih je obiskalo 153 udeležencev. Bojana Lipej, biologinja in koordinatorka za izobraževanje v Škocjanskem zatoku, je dejala: »Izobraževanje oz. ozaveščanje javnosti je zelo pomembna naloga pri upravljanju zavarovanih območij, saj predstavlja temelje za to, da bomo naravo ohranili tudi za naše zanamce. Več znanja kot bodo ljudje pridobili, lažje bomo naravo varovali. Izobraževalne aktivnosti so bile prav zato pomemben del projekta Čez slani travnik«. 

Projekt Čez slani travnik je pomembno dvignil kakovost bivanja v lokalni skupnosti ter hkrati zaščitil naravovarstveno območje Nature 2000. O pomenu projekta za lokalno skupnost je podžupanja Občine Ankaran Barbara Švagelj povedala: » Gre za tako naravovarstveni projekt kot tudi veliko pridobitev za lokalno skupnost, saj je obalna pešpot povezala naselje in obalo. Občani so dobili kakovostno javno infrastrukturo, namenjeno rekreaciji in aktivnemu preživljanju prostega časa. Pot je enostavna, primerna za vse letne čase in vse starosti obiskovalcev. V Ankaranu gradimo v sožitju z naravo in tako bo tudi v prihodnje.«

363314visitankaranfotojakaivančičFoto: Jaka Ivančič