Pojdite na vsebino

Vloga za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

pexels-braeson-holland-8995386
Če izvajamo na občinskih cestih prevoz s tovornimi vozili, ki presegajo s predpisi dovoljeno skupno maso, moramo na občino oddati Vlogo za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest. Foto: Pexels.com

Vlogo za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest oddamo, kadar po občinskih cestah izvajamo prevoz s tovornimi vozili, ki presegajo s predpisi dovoljeno skupno maso.

 Vlogo z vsemi obveznimi prilogami se mora vložiti vsaj 5 dni pred datumom izvedbe prevoza, tako da lahko pristojen referent pravočasno izda dovoljenje.

 Vloga je na spletni strani Občine Ankaran (Vloge in obrazci - Oddelek za gospodarske dejavnosti, dostopno prek: https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/vloge-in-obrazci).  V vlogi je treba navesti vse podatke o vlagatelju, podatke o vozilu (znamka in tip vozila, registrska številka vozila, največja dovoljena teža), predlagani relaciji prevoza, kdo bo prevoz izvršil / lastnik vozila, vrsti tovora, datumu izvedbe prevoza ter število predvidenih prevozov. 

 K vlogi je treba predložiti fotokopijo prometnega dovoljenja vozila, skico predlaganega prevoza (ni obvezna) ter dokazilo o plačilu takse v znesku 36,30 EUR na račun Občine Ankaran (vsi podatki se nahajajo na vlogi). 

 Izpolnjeno vlogo s fotokopijo prometnega dovoljenja in dokazilom o plačilu takse se lahko odda v sprejemni pisarni na Regentovi 2 ali pošlje pisno na naslov Občina Ankaran, Regentova 2, 6280 Ankaran ali elektronsko na naslov: info@obcina-ankaran.si

 Vsa navodila oz. aktivnosti v zvezi z izvedbo prevozov so navedena v posameznemu izdanemu dovoljenju.