Oživimo podeželje (LAS Istre)

Miljski polotok in kraški rob v zadnjih letih postajata priljubljeni rekreacijski destinaciji za številne domače in tuje obiskovalce, ki želijo svoj prosti čas preživeti aktivno, v objemu narave. Od zdaj bo obiskovalcev še več, saj bodo občina Ankaran, Izola in Koper v okviru projekta Oživimo podeželje še v tem letu očistile in uredila pet pohodnih poti ter obnovila označbe, do konca leta 2022 pa uredila še pet dodatnih pohodnih poti in 140 plezalnih smeri.

Občina Ankaran je v letu 2021 pristopila k izvajanju projekta LAS Istre – Oživimo podeželje, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje. Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma v urbanem območju in na podeželju občin slovenske Istre z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture.

Ankaran iz zraka (foto: Jaka Ivančič)

Občine partnerice želijo rekreacijsko infrastrukturo nadgraditi z namenom koherentnega razvoja podeželja in mesta ob sočasnem trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine. Prebivalcem zaledja želijo ponuditi in omogočiti razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljale trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivale na dvig kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev.

V okviru projekta, v katerem sodelujejo še Mestna občina Koper, Občina Izola in Kolesarska mreža Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo, bo do konec leta na območju Kraškega roba očistila in obnovila pet pohodnih tematskih poti, na območju Mišje peči, Ospa in Črnega Kala pa dodatno uredila 70 plezalnih smeri. Ob tem bo izpeljala več promocijskih aktivnosti, s katerimi želi javnosti približati različne oblike rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, in poskrbela za ponatis zemljevida kolesarskih poti po Kraškem robu. Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2022, v katerem bodo občine obnovila še dodatnih pet pohodnih poti in sedemdeset plezalnih smeri.

Debeli rtič (foto: Jaka Ivančič)

V okviru projekta bodo občine partnerice projekta izpeljale številne druge aktivnosti. Med drugim bodo organizirale študijsko turo za turistične novinarje, spletne vplivneže in agente iz Slovenije ter sosednjih držav s tematsko predstavitvijo rekreacijske infrastrukture Kraškega roba, delavnice za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev s predstavitvijo trendov v kolesarskem turizmu, izbira in uporaba komunikacijskih kanalov za trženje kolesarjem prijaznih storitev, predstavitev standardov in certificiranje na področju kolesarjem prijaznih storitev kot priložnost za uvajanje novih storitev oz. nadgradnjo obstoječih. V letu 2022 bo izvedena strokovna ekskurzija, namenjena mreženju ponudnikom s ponudniki in turističnimi organizacijami ter oblikovanju skupnih turističnih produktov na področju kolesarskega turizma.

Vrednost projekta znaša 214.873,2 evra, od katerih bo 145.322,8 evra sredstev evropskega kmetijskega sklada.

Debeli rtič (foto: Jaka Ivančič)

Rezultati aktivnosti občine Ankaran v prvem letu projekta 

V okviru aktivnosti projekta LAS »Oživimo podeželje« je Občina Ankaran (Partner P2) dosegla rezultate: 

  • Izvedena je bila koordinacijska aktivnost za širitev kolesarskih povezav na državni cesti v občini Ankaran. Občina Ankaran je v sodelovanju z MOK ministrstvu za infrastrukturo poslala pobudo za vzpostavitev varne kolesarske povezave med Ankaranom in Škofijami.
  • Zagonske aktivnosti za krepitev čezmejnih povezav s prejšnjim in novim vodstvom občine Milje ter LAS Kras in čezmejnimi kolesarskimi projekti.
  • Uspešno izvajanje nadzora nad naravovarstvenimi ukrepi na območju Debelega Rtiča. Nadzor v vseh treh varstvenih območjih, preventivno delo in sankcije s strani naravovarstvenih nadzornikov. 
  • Dokončan osnutek Načrta upravljanja Krajinskega parka Debeli rtič prestavlja temelj za uspešno ščitenje interesov parka z uporabo le določenih učnih in kolesarskih poti.
  • Koordinirali in nudili smo pomoč pri organizaciji spremljevalnih dogodkov in vsebin na območju občine Ankaran. 
  • Lokalni ponudniki iz Ankarana in TIC so sodelovali na stojnicah 8. Istrskega kolesarskega maratona (IKM) in s tem prispevali k povezovanju ruralnega in urbanega dela Obale ter obogatitvi programa 8. IKM.
  • Pregledali smo obstoječo rekreacijsko infrastrukturo v okviru občine Ankaran, s posebnim poudarkom na obstoječih in potencialnih kolesarskih poteh in stezah. Opravili smo ogled in fotografiranje na terenu. Pregledali smo obstoječe informacijske table in njihove vsebine tako iz projekta LAS kot tudi iz drugih projektov. To bo podlaga za nove informacijske table, zemljevid rekreacijske infrastrukture in zloženko.

V okviru Projekta LAS »Oživimo podeželje« je v Občini Ankaran (Partner P2) s 1. 7. 2021 zaposlen strokovni sodelavec, ki je sofinanciran s strani projekta in Občine Ankaran.  

Predstavitev dela partnerjev LAS Istre na novinarski konferenci

V prostorih Pretorske palače je 24. novembra potekala novinarska konferenca, na kateri so partnerji v projektu predstavili dosedanje dosežke in napovedali nadaljevanje projekta tudi v prihodnjem letu. Po besedah predsednika LAS Istre Andreja Medveda so takšni projekti ključni za promocijo turizma na podeželju občin slovenske Istre ob integraciji kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture.

Kot je poudaril vodja projekta pri Mestni občini Koper Uroš Jelenovič, je koprska občina obnovila pet dotrajanih in poškodovanih tematskih poti ter očistila rastlinje, ki je ponekod že prekrivalo sprehajalne poti. Zaradi vremenskih vplivov so tudi grafike informacijskih tabel vzdolž poti zbledele, zato jih bodo v naslednjih dneh nadomestili s prenovljenimi. »Ker turistično ponudbo na tem območju sooblikujejo tudi številna naravna plezališča v Ospu, Črnem Kalu in Mišji peči, smo obnovili še 80 plezalnih smeri, zamenjali 70 štantov in 737 limancev,« je dodal. 

Občina Ankaran je medtem usklajevala dejavnosti za širjenje kolesarskih povezav na državni cesti v občini in v sodelovanju z MOK dala pobudo ministrstvu za infrastrukturo za nadgradnjo obstoječih čezmejnih in medobčinskih povezav. V nadaljevanju je vodja projekta pri ankaranski občini dr. Danijel Starman dejal, da z namenom ustreznega varovanja krajinskega parka Debeli rtič že izvajajo nadzor nad izvedbo naravovarstvenih ukrepov na tem območju.

Foto: Neža Hervatič  

Več v Skupnem sporočilu za javnost partnerjev projekta LAS Istre.


Zemljevid rekreacijskih istrskih poti

Občina Ankaran je skupaj s partnerji v prvi fazi projekta »Oživimo podeželje« izdelala zemljevid rekreacijskih istrskih poti, v katerem so predstavljene tudi naravne danosti Krajinskega parka Debeli rtič.

Prenovljena tabla "TEMATSKIH POTI"
Pred recepcijo Kampa Adria je prenovljena tabla "TEMATSKIH POTI", ki ponuja pohodnikom, kolesarjem in znanja željnim informacije o poteh in naravnih znamenitostih v občini Ankaran in Istri.
V okviru projekta »Oživimo podeželje«, ki ga v okviru "Programa za razvoj" financira Evropski sklad za razvoj podeželja, smo projektni partnerji pregledali kolesarske, učne in pešpoti, dodali fotografije zanimivosti in posebnosti in obiskovalcem tako omogočili boljše načrtovanje preživljanja prostega časa.