Oživimo podeželje (LAS Istre)

Miljski polotok in kraški rob v zadnjih letih postajata priljubljeni rekreacijski destinaciji za številne domače in tuje obiskovalce, ki želijo svoj prosti čas preživeti aktivno, v objemu narave. Od zdaj bo obiskovalcev še več, saj bodo občina Ankaran, Izola in Koper v okviru projekta Oživimo podeželje še v tem letu očistile in uredila pet pohodnih poti ter obnovila označbe, do konca leta 2022 pa uredila še pet dodatnih pohodnih poti in 140 plezalnih smeri.

Občina Ankaran je v letu 2021 pristopila k izvajanju projekta LAS Istre – Oživimo podeželje, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje. Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma v urbanem območju in na podeželju občin slovenske Istre z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture.

Ankaran iz zraka (foto: Jaka Ivančič)

Občine partnerice želijo rekreacijsko infrastrukturo nadgraditi z namenom koherentnega razvoja podeželja in mesta ob sočasnem trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine. Prebivalcem zaledja želijo ponuditi in omogočiti razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljale trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivale na dvig kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev.

V okviru projekta, v katerem sodelujejo še Mestna občina Koper, Občina Izola in Kolesarska mreža Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo, bo do konec leta na območju Kraškega roba očistila in obnovila pet pohodnih tematskih poti, na območju Mišje peči, Ospa in Črnega Kala pa dodatno uredila 70 plezalnih smeri. Ob tem bo izpeljala več promocijskih aktivnosti, s katerimi želi javnosti približati različne oblike rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, in poskrbela za ponatis zemljevida kolesarskih poti po Kraškem robu. Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2022, v katerem bodo občine obnovila še dodatnih pet pohodnih poti in sedemdeset plezalnih smeri.

Debeli rtič (foto: Jaka Ivančič)

V okviru projekta bodo občine partnerice projekta izpeljale številne druge aktivnosti. Med drugim bodo organizirale študijsko turo za turistične novinarje, spletne vplivneže in agente iz Slovenije ter sosednjih držav s tematsko predstavitvijo rekreacijske infrastrukture Kraškega roba, delavnice za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev s predstavitvijo trendov v kolesarskem turizmu, izbira in uporaba komunikacijskih kanalov za trženje kolesarjem prijaznih storitev, predstavitev standardov in certificiranje na področju kolesarjem prijaznih storitev kot priložnost za uvajanje novih storitev oz. nadgradnjo obstoječih. V letu 2022 bo izvedena strokovna ekskurzija, namenjena mreženju ponudnikom s ponudniki in turističnimi organizacijami ter oblikovanju skupnih turističnih produktov na področju kolesarskega turizma.

Vrednost projekta znaša 214.873,2 evra, od katerih bo 145.322,8 evra sredstev evropskega kmetijskega sklada.

Debeli rtič (foto: Jaka Ivančič)

Rezultati aktivnosti občine Ankaran v prvem letu projekta 

V okviru aktivnosti projekta LAS »Oživimo podeželje« je Občina Ankaran (Partner P2) dosegla rezultate: 

  • Izvedena je bila koordinacijska aktivnost za širitev kolesarskih povezav na državni cesti v občini Ankaran. Občina Ankaran je v sodelovanju z MOK ministrstvu za infrastrukturo poslala pobudo za vzpostavitev varne kolesarske povezave med Ankaranom in Škofijami.
  • Zagonske aktivnosti za krepitev čezmejnih povezav s prejšnjim in novim vodstvom občine Milje ter LAS Kras in čezmejnimi kolesarskimi projekti.
  • Uspešno izvajanje nadzora nad naravovarstvenimi ukrepi na območju Debelega Rtiča. Nadzor v vseh treh varstvenih območjih, preventivno delo in sankcije s strani naravovarstvenih nadzornikov. 
  • Dokončan osnutek Načrta upravljanja Krajinskega parka Debeli rtič prestavlja temelj za uspešno ščitenje interesov parka z uporabo le določenih učnih in kolesarskih poti.
  • Koordinirali in nudili smo pomoč pri organizaciji spremljevalnih dogodkov in vsebin na območju občine Ankaran. 
  • Lokalni ponudniki iz Ankarana in TIC so sodelovali na stojnicah 8. Istrskega kolesarskega maratona (IKM) in s tem prispevali k povezovanju ruralnega in urbanega dela Obale ter obogatitvi programa 8. IKM.
  • Pregledali smo obstoječo rekreacijsko infrastrukturo v okviru občine Ankaran, s posebnim poudarkom na obstoječih in potencialnih kolesarskih poteh in stezah. Opravili smo ogled in fotografiranje na terenu. Pregledali smo obstoječe informacijske table in njihove vsebine tako iz projekta LAS kot tudi iz drugih projektov. To bo podlaga za nove informacijske table, zemljevid rekreacijske infrastrukture in zloženko.

V okviru Projekta LAS »Oživimo podeželje« je v Občini Ankaran (Partner P2) s 1. 7. 2021 zaposlen strokovni sodelavec, ki je sofinanciran s strani projekta in Občine Ankaran.  

Predstavitev dela partnerjev LAS Istre na novinarski konferenci

V prostorih Pretorske palače je 24. novembra potekala novinarska konferenca, na kateri so partnerji v projektu predstavili dosedanje dosežke in napovedali nadaljevanje projekta tudi v prihodnjem letu. Po besedah predsednika LAS Istre Andreja Medveda so takšni projekti ključni za promocijo turizma na podeželju občin slovenske Istre ob integraciji kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture.

Kot je poudaril vodja projekta pri Mestni občini Koper Uroš Jelenovič, je koprska občina obnovila pet dotrajanih in poškodovanih tematskih poti ter očistila rastlinje, ki je ponekod že prekrivalo sprehajalne poti. Zaradi vremenskih vplivov so tudi grafike informacijskih tabel vzdolž poti zbledele, zato jih bodo v naslednjih dneh nadomestili s prenovljenimi. »Ker turistično ponudbo na tem območju sooblikujejo tudi številna naravna plezališča v Ospu, Črnem Kalu in Mišji peči, smo obnovili še 80 plezalnih smeri, zamenjali 70 štantov in 737 limancev,« je dodal. 

Občina Ankaran je medtem usklajevala dejavnosti za širjenje kolesarskih povezav na državni cesti v občini in v sodelovanju z MOK dala pobudo ministrstvu za infrastrukturo za nadgradnjo obstoječih čezmejnih in medobčinskih povezav. V nadaljevanju je vodja projekta pri ankaranski občini dr. Danijel Starman dejal, da z namenom ustreznega varovanja krajinskega parka Debeli rtič že izvajajo nadzor nad izvedbo naravovarstvenih ukrepov na tem območju.

Foto: Neža Hervatič  

Več v Skupnem sporočilu za javnost partnerjev projekta LAS Istre.


Zemljevid rekreacijskih istrskih poti

Občina Ankaran je skupaj s partnerji v prvi fazi projekta »Oživimo podeželje« izdelala zemljevid rekreacijskih istrskih poti, v katerem so predstavljene tudi naravne danosti Krajinskega parka Debeli rtič.

Prenovljena tabla "TEMATSKIH POTI"
Pred recepcijo Kampa Adria je prenovljena tabla "TEMATSKIH POTI", ki ponuja pohodnikom, kolesarjem in znanja željnim informacije o poteh in naravnih znamenitostih v občini Ankaran in Istri.
V okviru projekta »Oživimo podeželje«, ki ga v okviru "Programa za razvoj" financira Evropski sklad za razvoj podeželja, smo projektni partnerji pregledali kolesarske, učne in pešpoti, dodali fotografije zanimivosti in posebnosti in obiskovalcem tako omogočili boljše načrtovanje preživljanja prostega časa.

Oživljanje podeželja se nadaljuje tudi v letu 2022

Na včerajšnji novinarski konferenci so partnerji projekta Las Istre - Oživimo podeželje predstavili rezultate preteklega dela in napovedali, kakšni so obeti za prihodnje.

Ureditev tematskih pohodnih in kolesarskih poti, obnova več deset plezalnih smeri, številne promocijske vsebine in drugi programi so le del aktivnosti projekta LAS Istre Oživimo podeželje, s katerimi bodo Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Občina Izola in Kolesarska mreža Obala do konca januarja 2023 nadgradile obstoječo ponudbo istrskega zaledja in spodbudile razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma širšega območja Kraškega roba.

Občina Ankaran bo usklajevala dejavnosti za širjenje kolesarskih povezav na državni cesti, da bi zavarovala krajinski park Debeli rtič, pa bo tam še naprej izvajala nadzor nad izvedbo naravovarstvenih ukrepov.

Dolgoročni cilj projekta je trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na podeželju širšega Kraškega roba. Vrednost projekta, ki se bo zaključil leta 2023, znaša 214.873,2 evra, od katerih bo 145.322,8 evra financiral Evropski kmetijski sklad. Več v sporočilu za javnost.

Foto: Jaka Ivančič

BREZPLAČEN VODEN OGLED PO KRAJINSKEM  PARKU DEBELI RTIČ

V okviru tedna slovenskih naravnih parkov, ki je potekal tretji teden v maju in obeležbe več pomembnih dni za varstvo narave so 21. maja naravovarstveni nadzorniki za obiskovalce pripravili vodenje po krožni poti na Debelem rtiču.

Lep sončen dan je bil kot nalašč za ekskurzijo v naravi. Dobro uro dolga pot je vodila po osrčju parka, obiskovalci so imeli lep razgled na naravno morsko obrežje, klif, vinograde in del gozda. Ob poti jim je naravovarstvena nadzornica predstavila pomen parka, njegovo naravno bogastvo in njegove zanimivosti.

Manjša skupina je bila tokrat prednost, saj je bilo dovolj časa za postavljanje vprašanj in aktivno debato o naravi, biotski pestrosti in dejavnostih v parku.

Foto: Anton Novak


ŠTUDIJSKA TURA ZA VPLIVNEŽE, FOTOGRAFE, TURISTIČNE NOVINARJE IN AGENTE IZ SOSEDNJIH DRŽAV

Ena izmed aktivnosti projekta je tudi študijska tura za vplivneže, fotografe, turistične novinarje in agente iz sosednjih držav, ki je potekala v prvih treh junijskih dneh.

Prvi dan je bil namenjen obisku Občine Ankaran, kjer je sodelavka TIC Ankaran pripravila voden ogled slanega travnika Sv. Nikolaja, edinega tovrstnega v Sloveniji, kjer najdemo redke in ogrožene rastlinske vrste in gnezdi nekaj različnih vrst ptic. Nato je sledil ogled Krajinskega parka Debeli rtič, kjer je naravovarstvenik predstavil pomen in naravno bogastvo parka. Po zaključku ogledov je sledil obisk lokalnega ponudnika – Eko kmetije Dolenc, kjer so si sodelujoči ogledali kmetijo in degustirali lokalne produkte. S tem se je sklenil prvi dan študijske ture.

Foto: Občina Ankaran

STROKOVNA DELAVNICA O KOLESARSKEM TURIZMU V ISTRI

Občina Ankaran je kot partner projekta Las Istre »Oživimo podeželje«, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja sodelovala pri izvedbi strokovne delavnice o kolesarskem turizmu v Istri, ki je bila 16. septembra v Poreču. Več <<

Foto: Občina Ankaran

STROKOVNA KOLESARSKA EKSKURZIJA V POREČU

Ankaranski kolesarski turistični ponudniki so se lahko brezplačno udeležili strokovne kolesarske ekskurzije v Poreču, ki je potekala 21. septembra. Na ekskurziji so spoznali dobre prakse kolesarskega turizma.

Foto: Izak Pogačar

PREDSTAVITEV LOKALNIH KULINARIČNIH PONUDNIKOV NA ISTRSKEM KOLESARSKEM MARATONU

V soboto in nedeljo, 15. in 16. oktobra je občina Ankaran v okviru projekta »Oživimo podeželje«, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, ponovno organizirala predstavitev lokalnih kulinaričnih ponudnikov na Istrskem kolesarskem maratonu.

Tokrat v Izoli. Turistično informacijski center Ankaran  in lokalnimi ponudniki medu in vinarji so tako dopolnili pestro dvodnevno dogajanje, kjer je bil poleg rekreativnih kolesarskih maratonov in Istrske tržnice s pestro lokalno ponudbo, pripravljen še bogat odrski program. Več <<

 Foto: Občina Ankaran

KRAJINSKI PARK DEBELI RTIČ Z MORSKO IN PANORAMSKO UČNO POT

Občina Ankaran je nedavno zaključila s projektom vzpostavitve dveh krožnih tematskih poti po Krajinskem parku Debeli rtič (parku); morske in panoramske. Postavljenih je bilo 7 interpretativnih tabel, ki odkrivajo zanimivosti in naravne vrednote zavarovanega območja, biotske pestrosti morskega okolja in človekovih tradicionalnih dejavnosti, ki so skozi leta oblikovala krajino v parku. Prebivalci in obiskovalci bodo lahko aktivno ter nekoliko drugače spoznavali posebnosti in zanimivosti parka ter rastlinske in živalske vrste, ki so na tem območju zaščitene. Poti bosta s tem še bolj privlačni in poučni za izlete šolarjev, sprehajalcev in ljubiteljev narave nasploh. 

Foto: Občina Ankaran

PREDSTAVITEV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE ANKARANA

Občina Ankaran je nedavno, z namenom promocije naravnih danosti Ankaranskega polotoka in njegove bogate kulturne dediščine, izdala pohodniški vodnik »Ankaranski polotok«, kjer je na 44 vsebinskih straneh predstavljenih 15 znamenitosti, ki se nahajajo na Otoku zelenih zakladov. Pred kratkim pa je objavila tudi promocijski video o sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju, edinem tovrstnem v Sloveniji, ki spada v območje Nature 2000, kjer rastejo redke in ogrožene rastlinske vrste.

Avtor naslovnice: Jaka Ivančič.

KAMNITA ISTRSKA HIŠICA

Kamnita istrska hišica se je v okviru izgradnje krožišča na priključku Jadranske in Železniške ceste umestila ob križišče, kjer stoji kot počivališče s pitnikom in razgledna točka za kolesarje. Trenutno potekajo zaključna dela, ureja se še okolica.