Pojdite na vsebino

Akcija odvoza nevarnih odpadkov

akcijazbiranjanevarnihodpadkov
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Konec meseca bo Marjetica Koper izpeljala že tradicionalno brezplačno akcijo prevzema in odvoza nevarnih odpadkov.

 23. marca bo v Ankaranu na dveh lokacijah postavljena zbiralnica za nevarne odpadke:

 • Na parkirišču ob Jadranski cesti, od 11.00 do 12.15,
 • Na Srebrničevi ulici ob zaklonišču, od 12.30 do 13.45.

Med nevarne odpadke spadajo:

 • stari akumulatorji in baterije,
   zdravila,
 • pesticidi,
 • kozmetični izdelki,
 • čistila,
 • topila, lepila, kisline,
 • barve, laki, spreji,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi odpadki,
 • motorna in jedilna olja,
 • neonska in halogenska svetila.

Pri nevarnih odpadkih je pomembno, da z njimi ravnamo pravilno, saj so lahko za okolje izjemno škodljivi. Kemikalije, ki jih vsebujejo tovrstni odpadki so še posebej nevarne pri sežigu in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov. Ob nepravilnem ravnanju lahko ti odpadki v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Zaradi lažjega ravnanja z nevarnimi odpadki jih morate oddati v originalni embalaži. Treba jih je zbirati ločeno po skupinah in jih ni dovoljeno mešati med seboj.

Vir: Marjetica Koper