Celostna prometna strategija (CPS) - virtualna javna razprava

Občina Ankaran občane in vso zainteresirano javnost vljudno vabi k sodelovanju pri 1. javni razpravi v okviru izdelave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Ankaran, ki bo v četrtek, dne 18. 6. 2020. V luči covid-19 ukrepov bo tokratna javna razprava potekala na virtualni način.

Po uspešno izvedeni 1. delavnici v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS), ki je potekala v začetku meseca, Občina Ankaran vabi k vključitvi v proces javne razprave. V luči COVID-19 ukrepov bo tokratna javna razprava potekala na virtualni način, in sicer v četrtek, dne 18. 6. 2020. 

Več podrobnosti o vključitvi v javno razpravo je na voljo v priloženem vabilu.