Pojdite na vsebino

Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran

Ankaranska gospodinjstva so 7. novembra prejela »Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran«. Dokument je podan v javno obravnavo do 10. 12. 2022. Občani so vabljeni k oddaji povratnih informacij, dodatnih predlogov in k glasovanju o prednostnih projektih iz nabora načrtov.

Publikacijo Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran so ankaranska gospodinjstva prejela na dom. 

Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran zajema razvojne načrte in idejne predloge projektov, ki jih je Občina Ankaran oblikovala na podlagi 1.200 zbranih in obdelanih pobud, potreb in želja občank in občanov, poslovnih deležnikov in zainteresirane javnosti, ki so bili Občini posredovani v okviru participativno oblikovanih proračunov in številnih razvojnih delavnic v zadnjih 8 letih. Za pripravo Dolgoročnega razvojnega načrta (DRN) Občine Ankaran je bilo treba opredeliti skupne interese in potrebe, sprejeti lasten občinski prostorski načrt (OPN) in zagotoviti lastništvo nad zemljišči, kjer se bodo v prihodnje umeščali infrastruktura in objekti javne rabe. Danes je vse to zagotovljeno, začenja se vidnejši razvoj Ankarana.

Ker je razvojno načrtovanje dinamična vsebina, se ves čas pojavljajo nove pobude in potrebe. Občina Ankaran je zato objavila javno obravnavo dolgoročnih razvojnih načrtovanj, ki bo odprta do 10. decembra 2022. Občani so vljudno vabljeni k oddaji mnenja o predstavljenih načrtih in k oddaji dodatnih pobud, na osnovi česar bodo pripravljavci smiselno dodelali in nadgradili razvojne načrte Ankaranskega polotoka in Ankarana. Pripombe je mogoče oddati na sedežu Občinske uprave, po pošti ali prek tega obrazca. Ob tem lahko občani neposredno sporočijo, kateri projekti so zanje prednostni, s čimer bodo prispevali k oblikovanju odločitev o načrtovanju prednostnih projektov ter sodelovali pri pripravi proračuna za leto 2023.

»Ključni ankaranski akti ves čas nastajajo na temeljih odgovornosti, vključevanja in spoštovanja vseh deležnikov. Predstavljeni razvojni dokument je verjetno najpomembnejši ta hip, saj se bo z izvedbo razvojnega načrta Ankaran dokončno preobrazil iz spalnega naselja v sodobno četrto slovensko obmorsko središče. Takšne priložnosti nima nobena lokalna skupnost in tudi nobena ni svoje prihodnosti oblikovala na takšen način, kot smo to storili Ankarančani sami. Na naš skupni trud in vloženo delo smo lahko upravičeno ponosni. Za vaše sodelovanje in vloženi prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!« je ob predstavitvi dokumenta povedal župan Gregor Strmčnik.