Evropski teden mobilnosti - "Župani za volani"

Sprejem prostovoljcev Sopotnikov v Ankaranu
Sprejem prostovoljcev Sopotnikov v Ankaranu

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v zavodu Sopotniki stekla vseslovenska akcija »Župani za volani«, ki se ji je pridružil tudi ankaranski župan Gregor Strmčnik.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v zavodu Sopotniki stekla vseslovenska akcija »Župani za volani«. Tako je bil v sredo, 18. septembra 2019, častni prostovoljec Sopotnikov v Ankaranu župan Gregor Strmčnik. Uporabnici, občanki Ankarana, je nudil pomoč pri nošenju in spravljanju polnih nakupovalnih vrečk do avtomobila in jo odpeljal domov. Ob tem sta pokramljala in se od srca nasmejala. Gospa je bila zelo počaščena; izpostavila je, da je ponosna in hvaležna, da je v Ankaranu tako lepo poskrbljeno za starejše ter da ji bo dan ostal v čudovitem spominu.

Dan zatem, 19. septembra 2019, je župan Gregor Strmčnik sprejel ankaranske prostovoljce in se jim zahvalil za ves trud in čas, ki ga namenjajo vožnjam starejših soobčanov, ki jim s tem omogočajo samostojnejše in kvalitetnejše življenje. Srečanje je bila odlična priložnost za pogovor o dosedanjih izkušnjah in predlogih. Vsi prisotni so si bili enotni v prepričanju, da je pomoč sočloveku poplačana s hvaležnostjo, pohvalo ali zgolj z nasmehom uporabnika – vse to na koncu dneva prinaša veliko osebno zadovoljstvo prostovoljcem. 

Občina Ankaran je kot eno ključnih področij izpostavila lasten občinski program »Skrb za starejše« ter v tej smeri v letu 2018 z veliko mero entuziazma zagotovila vse potrebno za vzpostavitev pilotnega delovanja enote Sopotnikov v Ankaranu: kupila je primeren avtomobil za prevoz starejših, ob tem pa pokriva vse stroške delovanja ankaranske enote. Odlično sodelovanje z avtopralnicoTanja iz Kopra omogoča, da se sopotniki vozijo v vedno čistem avtu, ki ga pralnica enkrat mesečno oz. po potrebi brezplačno opere. Za prostovoljce pa na dan vožnje poskrbijo ankaranski gostinci – gostilna Bandima jih pogosti z brezplačnim kosilom, Kavarna.net pa s kavico. 

Podpora Občine Ankaran projektu Sopotniki bo tudi v bodoče zagotovljena. Le s primerno podporo bo Zavod Sopotniki lahko sledil zastavljenemu cilju - še naprej zagotavljati udoben, varen in prijeten prevoz za starejše občane, pisati skupne zgodbe ter dokazovati, da so resnično »več kot le prevoz«

»Danes so Sopotniki v Ankaranu že nepogrešljiv segment življenja. Izkazalo se je, da prostovoljci starejšim občanom pomagajo premagovati razdalje in opravljati obveznosti na način, ki ga sami ne bi zmogli, hkrati pa so odlični sogovorniki. Tudi prek te socializacije se ohranjajo in krepijo osebni stiki kot nepogrešljiva vrednota današnje vse bolj individualizirane družbe. Zato si v Občini Ankaran iskreno želimo, da bi ta projekt zaživel v vseh štirih obalnih občinah oziroma na celotnem območju slovenske Istre,« je ob tem povedal župan Strmčnik. 

Uspešno vpeljani program prevozov za starejše občane je le del širšega lastnega programa »Skrb za starejše«, v katerem je Občina Ankaran v delu »Oskrbni programi« predvidela potrebo po zagotovitvi prevozov za starejše (vsebina »OP.08 - Prevozi«). Na podlagi tega izhodišča je Občina Ankaran iskala primernega ponudnika ter kot najboljšega izbrala Zavod Sopotniki, s katerim je vzpostavila odlično sodelovanje.