Pojdite na vsebino

Imenovana stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Ankaran

Foto OS OA 2022-2026
Foto OS OA 2022-2026 (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Občinski svet (OS) Občine Ankaran je na drugi redni seji imenoval stalna delovna telesa - odbore in komisije v okviru OS Občine Ankaran za mandat 2022-2026. Imenovani predstavniki v posameznih odborih in komisijah so bili predlagani s s strani vseh štirih skupin, zastopanih v občinskem svetu.

Po tem, ko so bili 1. decembra uradno potrjeni mandati novega župana in občinskih svetnikov Občine Ankaran, se je občinski svet 12. 12. 2022 sestal na drugi redni seji, v okviru katere so bila imenovana stalna delovna telesa – odbori in komisije v okviru Občinskega sveta Občine Ankaran za mandat 2022-2026. 

Župan Gregor Strmčnik je v luči konstruktivnega sodelovanja vseh svetnikov pozval vse štiri skupine, zastopane v Občinskem svetu Občine Ankaran (Radi imamo Ankaran, Vsi smo Ankaran, Gibanje Svoboda, Italijanska narodna skupnost), k oddaji svojih predlogov za imenovanja v stalna delovna telesa OS. V stalna delovna telesa - odbore in komisije v okviru Občinskega sveta Občine Ankaran za mandat 2022-2026 so bili imenovani tako člani občinskega sveta kot tudi zunanji predstavniki, prebivalci občine Ankaran, ki so strokovni oz. izkušeni na posameznih področjih in so izkazali pripravljenost k tvornemu sodelovanju pri oblikovanju pomembnejših korakov in odločitev v občini Ankaran za obdobje 2022-2026. Gre za skupno šest odborov in štiri komisije.

Sklep o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Ankaran je bil sprejet soglasno.