Informacijske table na slanem travniku med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem

Občina Ankaran je marca končala z urejanjem obalne pešpoti, ki je naselje Ankaran povezala s Športnorekreacijskim parkom Sv. Katarina. Na lesenem mostovžu, ki poteka čez slani travnik je nedavno postavila 5 informativnih tabel, s katerimi bo obisk slanega travnika tudi poučen.

Foto: Občina AnkaranLeseni mostovž kot del obalne pešpoti poteka čez slani travnik Sv. Nikolaja, ki spada v Naturo 2000 in je prvotno nastal z namenom zaščite edinstvene vegetacije, ki bi jo nepazljivi obiskovalci lahko poteptali. Na slanem travniku, edinem tovrstnem v Sloveniji, so tudi redke in ogrožene rastlinske vrste. Občani in obiskovalci kraja so prenovljeni mostovž zelo dobro sprejeli kot sprehajalno pot, ki je hkrati tudi učna pot. Občina je tako s postavitvijo informativnih in usmerjevalnih tabel poskrbela, da bo učna pot zaživela v polni meri, dodatno pa bo lokalni skupnosti in zainteresiranim varovano območje narave predstavljeno z delavnicami in ekskurzijami.

Projekt »Čez slani travnik« je Občina Ankaran v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije uspešno prijavila na Las Istre ter zanj pridobila sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vključuje nadgradnjo obalne pešpoti med središčem Ankarana in ŠRP Sv. Katarina z namestitvijo urbane opreme za športnorekreacijske aktivnosti, lesenih klopi in razsvetljave ter postavitev informacijskih tabel.

Foto: Občina Ankaran Foto: Občina Ankaran Foto: Občina Ankaran